Dags för nästa uppvärdering av Confluent?

Aktieanalys Precis som andra techbolag har datahanteringsbolaget Confluent haft en stark inledning på året. En kraftigt växande molntjänst gjorde att bolaget överträffade förväntningarna. Nu är förhoppningen att bolaget vänder till vinst i slutet på detta år. Räcker det för en fortsatt uppvärdering av aktien?

I slutet på fjolåret hade investerarna bestämt sig för att rata techbolagen. Det var främst de olönsamma bolagen som fick se sina aktiekurser handlas ner ordentligt. I spåren av bankkrisen och fortsatt tomma kontorslokaler i USA har investerare vänt på klacken och istället ratat banker och fastigheter till fördel för techbolagen. Dessa bolag präglas ofta av kapitallätta och skalbara affärsmodeller där produkternas kundnytta är lätta att förstå.

Hittills i år har indexet Nasdaq 100 noterat en uppgång om drygt 30 procent, medan Confluents aktie är upp nästan 55 procent (mätt i dollar). Trots årets uppgång står Confluents aktie cirka 60 procent lägre än rekordnoteringarna runt 100 dollar i slutet på 2021.

Idéen till Confluent växte fram när nuvarande VD och grundare Jay Kreps tillsammans med Jun Rao och Neha Narkhede arbetade på Linkedin. I takt med att Linkedin ökade antalet användare upplevde de tre kollegorna stora utmaningar med datahanteringen på bolaget. Tillsammans skapade de open-source-plattformen Kafka som möjliggör för bolag att hantera sin data i realtid och samtidigt synkronisera den insamlade datan mellan olika system och databaser.

Källa: Confluent, kvartalsrapport Q1 23

Synkroniserade data i realtid är avgörande vid användandet av tjänster som Uber eller Netflix. Både dessa bolag är kunder till Confluent och på kundlistan finns även andra jättar som Walmart, Citibank, Paypal och Bmw Group.

Idag beräknas mer än 100 000 företag, och cirka 80 procent av bolagen på Fortune 500, använda sig av Kafka. Confluent beräknar att den totala adressbara marknaden idag uppgår till 60 miljarder dollar och under 2025 uppgå till 100 miljarder dollar.

Confluent erbjuder idag två lösningar; Prenumeration på plattformstjänsten som kunden själv hanterar och en molntjänst där Confluent står för all drift och underhåll. Under senare år är det framför allt molntjänsten som växt ordentligt och det är även den del av bolaget som förväntas ta bolaget till lönsam tillväxt.

Källa: Confluent, kvartalsrapport Q1 23

Mellan åren 2018 och 2022 har intäkterna inom molntjänster ökat intäkterna i genomsnitt med 200 procent på årsbasis, och uppgick till 211 miljoner dollar under 2022. Under samma period har de totala intäkterna i genomsnitt ökad med 72 procent per år.

I första kvartalet summerades de totala intäkterna till 174 miljoner dollar, vilket innebar en tillväxt om 38 procent, jämfört med motsvarande period förra året. Molntjänsten fortsatte att växa i snabb takt och intäkterna inom produktområdet uppgick till 74 miljoner dollar, vilket innebar en tillväxt om 89 procent, jämfört med första kvartalet 2022.  och uppvisade en tillväxt om 89 procent, jämfört med första kvartalet 2022. Prenumerationstjänsten växte i en mildare takt med en tillväxt om 16 procent.

Det totala värdet på signerade kontrakt som ännu inte har levererats och bokförts som intäkter (Remaining Performance Obligations) uppgick till totalt 743 miljoner dollar och växte med 35 procent, jämför med samma period förra året. Antalet kunder som genererar med än 100 000 dollar på ARR (Annual Recurring Revenue) uppgick till totalt 1 075 stycken och var 34 procent fler än vid utgången av förra året. Under fjolåret kom drygt hälften av Confluents från USA och resterande del från övriga delar av världen.

Confluent slog sin guidning för första kvartalet och upprepade den tidigare guidningen för helåret 2023. För helåret 2023 guidar bolaget för intäkter om 760 miljoner dollar, vilket innebär en tillväxt om 30 procent jämför med förra året. Molntjänsten som växer snabbast, förväntas ta allt större andel av intäkterna och stå för hälften av intäkterna i slutet på 2023.

Confluent 2022A 2023E 2024E 2025E
Försäljning, MUSD 586 763 975 1 242
Bruttomarginal, % 71 72 72 72
Vinst per aktie, USD -0,6 -0,3 0,17 0,34
P/S   14 11 9
Källa: Marketscreener        

Enligt Marketscreener är det idag 22 analytiker som täcker Confluent och högsta riktkursen är på 35 dollar, vilket är i linje med dagens aktiekurs. För innevarande år förväntar sig analytikerna att intäkterna hamnar i linje med bolagets egen guidning om cirka 760 miljoner dollar. Under nästa år förväntas Confluent påvisa lönsamhet, samtidigt som intäkterna växer med nästan 30 procent.

Att bedöma ett icke lönsamt, och snabbväxande techbolag på vinstmultiplar är knappt relevant. Istället väljer vi att titta på multiplar i relation till försäljningen. Confluent värderas idag till 11 gånger försäljningen för nästa år. Det kan jämföras med två andra snabbväxande techbolag inom datahantering, Snowflake och Datadog värderas till 20, respektive 11 gånger försäljningen för nästa år. Amazon som har en historik av hög tillväxt, värderas exempelvis till 2 gånger försäljningen för nästa år.

Att datahantering blir en allt centrala och verksamhetskritisk del av ett företag är uppenbart. Confluent har en stark position inom sektorn och kan genom sin open-source-plattform fortsätta konvertera allt fler kunder till plattforms- och molnstjänst. Att bolaget har kunder inom alla olika industrier är dessutom en viktig aspekt för att parera en eventuell lågkonjunktur eller sektorspecifika utmaningar, som exempelvis senaste bankkrisen.

Sedan Placera skrev om aktien senast är aktien upp drygt 60 procent. Precis som då tror vi fortsatt att Confluents aktie är känslig för sentimentet och riskviljan på börsen. Det ökar inte bara risken utan även volatiliteten i aktien. Lyckas bolaget dock fortsätta växa i snabb takt och nå lönsamhet under nästa år finns det bra möjligheter för fortsatt uppvärdering från dessa nivåer.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -