Hög värdering och vikande orderingång

Kommentar Trots vikande orderingång har flera aktier fortsatt rusa rakt in i kommande rapportperiod. Placera har tittat närmare på tre bolag där orderingången minskade i första kvartalet.

Redan i kvartalsrapporterna för första kvartalet fick vi signaler om en något lägre aktivitet inom industrin i form av en tydligt lägre orderingång bland vissa bolag. De själva förklarar dock den vikande orderingången med att tidigare logistikstörningar har orsakat extraordinära orderböcker då kunderna tenderarat att göra större och tidigare beställningar för att parera utmaningarna i logistikkedjorna. När detta nu korrigeras minskar orderingången på årsbasis.

Förutom bolagsrapporter har även makrodata från industrin indikerat på en lägre aktivitet inom industrin. Inköpschefsindex för EMU-området (maj) hamnade strax över 44, vilket i princip indikerar på recessionsnivåer. Även i USA var industrisiffrorna under 50-strecket. 

En hög andel export, svag svensk krona, genomförda prishöjningar och lägre inköpskostnader har skapat en kortsiktigt bra vinstutveckling för flera av börsen exportbolag. Att döma av industribolagens kursutveckling har börsen med sin något kortsiktiga karaktär uppenbarligen tagit större fäste vid nuvarande vinstnivåer, snarare än en vikande orderingång.

Ett av börsens mest hyllade industribolag bolag Atlas Copco är dock ett av bolagen som fortsätter imponera, både gällande vinsttillväxt och orderingång. I första kvartalet ökade Atlas orderingången med 18 procent, jämfört med motsvarande period förra året. Orderingången rapporterades till nästan 48 (40,4) miljarder kronor, vilket innebar en organisk tillväxt om 5 procent. Det ska dock ses i ljuset av den globala inflationstakten. Vinsten växte samtidigt med 25 procent. 

Källa: Atlas Copco

I rapporten för första kvartalet skrev Atlas att kundernas underliggande aktivitetsnivå förväntas kvarstå på nivåerna likt första kvartalet. Den starka utvecklingen under årets första kvartal förklaras av en generellt hög efterfrågan inom kompressorer och en extraordinär tillväxt för gas- och processkompressorer. På svagare sidan var vakuumutrustning till halvledarindustrin som minskade kraftigt. I rapporten är det tydligt att Atlas bredd i kundstocken gällande geografi och segment skapar en stabilitet i intäkterna och resultatet.  

Källa: Factset, 11e juli

Atlas värderas inte på några låga multiplar och handlas idag till cirka 23 gånger den förväntade vinsten för innevarande år. Det är i linje med Atlas historiska snittvärdering och inte skrämmande högt.

Om svenska kronan dock stärks samtidigt som efterfrågan sjunker något är det inte osannolikt med en vinstminskning om 20 procent från dagens nivåer (rullande 12 månader). Det skulle innebära en vinstnivå på drygt 4 kronor, vilket då innebär en P/E-multipel norr om 30 (Atlas Copco B).

Det är alltid knepigt med relativvärderingar när det gäller aktier, men Atlas värdering blir mildare i relation till börsens mindre och mer nischade industribolag, som dessutom rapporterade minskad orderingång i första kvartalet.

Källa: Årsrapporter

Atlas, Engcon, NCAB och HMS Networks har alla noterat tydliga uppgångar på börsen i år, vilket också satt avtryck i värderingarna. Främst sticker ut HMS ut. Bolaget värderas till 40 gånger den förväntade vinsten för nästa år, trots att bolaget förväntas minska vinsten 2024.

Källa: Factset, 11e juli

Som syns i tabellen är vinsmultiplarna för nästa år i linje med innevarande år, vilket innebär att analytikerkåren förväntar sig att vinsttillväxten uteblir. Även om samtliga bolagen i tabellen har lång och konsekvent historik av vinsttillväxt är det imponerande multiplar för bolag med så pass låga förväntningar gällande vinsttillväxten kommande år. Det är även noterbart att Atlas Copco, vilket är det enda bolaget som rapporterat en växande orderingång och sannolikt är minst riskabla investeringen av dessa fyra bolag, värderas på lägst vinstmultiplar.

Höga värderingar skapar höga krav på vinsttillväxt och högt värderade aktier blir lätt känsliga på nedsidan vid minsta faktor som kan utmana vinsttillväxten. Värmepumpstillverkaren Nibe, som senaste åren värderats på höga multiplar har sedan i mitten på april tappat en fjärdedel av sitt börsvärde, förmodligen på grund av risken för utökad konkurrens från exempelvis riskkapitalbolag.

Att bolaget nu och i framtiden behöver hantera konkurrens är ingen nyhet, men frågan är om det är rimligt att betala cirka 35 gånger årsvinsten för en värmepumpstillverkare. 

Att som investerare bli allt för kvartalsfokuserad kan bli dyrt då bolagen som över tid växer vinsten har en tendens att bli bra aktier. Dock är det uppenbart att svenska exportbolag inom industrin haft en enorm medvind gällande vinsterna och sannolikt skvallrar orderingången om mer normaliserade vinster framöver. Lika riskabelt som det är att bli kvartalsfokuserad, lika hög risk är det att köpa bolag med valutadopade vinster på höga multiplar.

Atlas Copco, Engcon, NCAB och HMS har alla en historik av konsekvent vinsttillväxt och klassas som typiskt välskötta svenska exportbolag med starka strukturella trender. Ibland kan det dock vara vettigt att skilja på bolag och aktie och påminna sig om att aktier drivs av flöden. Har samtliga förvaltare bestämt sig för att Nibe är rakt igenom kvalitet och vinsttillväxten evig kommer aktien att stiga, till dess att flödet vänder riktning. Inför kommande rapportperiod finns det skäl att titta en extra gång på exportbolagens orderingång.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -