Det händer om du äger aktier via Pepins

Onoterat Pepins, en handelsplattform för onoterade aktier, lägger ned. Det meddelades förra helgen. Placera har tagit redan på vad som händer om du äger aktier där.

Bland de aktier som handlas, eller tidigare handlats, på Pepins kan till exempel nämnas Spiltan Invest och Djurgården Hockey. Men de kanske vanligaste förekommande aktierna var bolag som sökt gräsrotsfinansiering. Kring 40 bolag hade sina aktier uppe för handel för allmänheten på Pepins.

Aktierna som gick att handla var uppdelade i att vara tillgängliga för alla eller till vissa utvalda grupper och kunde bara handlas under vissa handelsperioder.

Anledningen till avvecklingen är att Pepins inte lyckats finna en långsiktig finansiering. Nu är man i en process att avveckla verksamheten och återlämna alla sina tillstånd till Finansinspektionen. Styrelsen kommer parallellt, enligt pressmeddelandet, att försöka hitta en köpare av plattformen.

Du som har aktier kommer även fortsättningsvis äga dem, men det kommer inte komma några fler handelsperioder på Pepins. Den sista var i slutet på september.

Pepins uppmanar alla som har aktier via plattformen att ladda ned sina avräkningsnotor så att man vet sitt anskaffningsvärde i aktierna. Inte minst kommer man behöva dem när man så småningom säljer sina aktier och ska betala skatt.

För att ta reda på hur du kan sälja dina aktier och få annan information får du helt enkelt höra av dig till respektive bolag.

Placera har varit i kontakt med några av bolagen som är listade på Pepins. De har själva blivit tagna på sängen av beskedet och har generellt inte hunnit lista ut hur handeln med aktien kommer gå till framöver, men exempelvis Active Properties, som har flera tusen aktieägare via Pepins, meddelar att det även i framtiden kommer att vara möjligt att köpa och sälja aktien.

Du kan vända dig till bolaget vars aktier du äger för att ta reda på ifall de är anslutna till exempel till Euroclear eller NVR (Nordiska Värdepappersregistret). På det viset kan du antingen se aktierna på din bankdepå eller genom att logga in på sidan.

En fråga är huruvida det kommer att vara möjligt att dra av en eventuell förlust man gjort på sina onoterade aktier i deklarationen, om det blir i princip omöjligt att sälja dem. Om du väljer att sälja till en släkting eller till en kompis, måste du kunna visa för Skatteverket att du har gjort en verklig försäljning och en verklig förlust.

Försäljningen enligt det skriftliga försäljningsavtalet måste följas upp med en överföring till köparen av aktierna, en förändring i aktieboken och en överföring av betalningen till dig.  Försäljningen ska göras till marknadsvärdet. Du kan alltså inte sälja aktier för 1 öre styck till en syster för att rent tekniskt få till en försäljning som utlöser avdragsrätt.

Om marknadsvärdet bedöms högre än försäljningsvärdet räknas en del som en gåva och den delen får du inte dra av.

Exempel: Om du säljer 10 000 aktier för 100 kr, d.v.s. 1 öre per styck och marknadsvärdet är 10 000 kr dvs. 1 kr per styck, anses du ha sålt 100 aktier för marknadsvärdet dvs. för 100 kr. Resterande 9 900 aktier anses du ha gett bort och då får du inte avdrag för förlusten på dem utan din syster får överta din anskaffningsutgift på dessa aktier.

Enligt Skatteverket ska man så gott man kan i deklarationen redogöra för sina försök att få fram ett marknadsvärde till den del det är osäkert vad det uppgår till.

Pepins, som tidigare var noterat på NGM-börsen, är sedan den 8 augusti i år avnoterat. Du som äger aktier i själva Pepins kan antagligen räkna med att värdet av dem kommer bli noll, enligt deras egen bedömning.

Frågor till Pepins vd, Martin N Larsson:

Hur kommer det sig att ni inte hade en handelsperiod till, så att era aktieägare fick chans att sälja sina aktier?

”För oss har kundskyddet varit centralt utifrån den situation som vi hamnat i. Det vi tyckte vägde tyngst när vi fattade beslutet var risken för en felprissättning av bolagens aktier. Det finns en övervägande risk att det blir en obalans mellan säljare och köpare. Sedan finns det också en risk att alla inte skulle hinna nås av beskedet att det kommande handelstillfället också var det sista handelstillfället.”

Martin N Larsson

Hur många äger aktier via Pepins?

”Vi har i dagsläget cirka 75 000 medlemmar och ungefär 50 000 av dem har någon gång gjort en transaktion med oss. ”

Hur stor del av bolagen hos er är anslutna till Euroclear?

Ett drygt tiotal bolag hos oss är i dag Euroclear anslutna och ett 25-tal har sin aktiebok hos NVR.

Det har cirkulerat uppgifter i media och sociala medier att 20 Pepinsbolag flyttar till NGM. Stämmer det?

”Nyheten om att NGM skulle erbjuda kostnadsfritt listbyte kom innan vårt besked om avveckling så det finns inget sådant samband. Men med det sagt så är NGM Pepmarket en bra lista för mindre bolag som har notering som ett alternativ. Har du inte en tillräckligt stor aktieägarbas så anser jag att handel en dag i veckan är ett bra insteg.

Det kan ju bli svårt att sälja sina aktier, särskilt om man har en mindre post som banken inte kan hjälpa till att mäkla. Hur tycker du att man ska agera som aktieägare?

”Jag tror att många av de bolag som legat på Pepins plattform kommer att på ett eller annat sätt att bli upplockade av andra aktörer på marknaden. Därför kan det vara bra att avvakta och vara i direktkontakt med bolaget man äger aktier i. Vi försöker bistå på bästa sätt för att göra det så bra vi kan utifrån de förutsättningar som råder.”

Frågor till Elin Castlin, PR- och kommunikationsansvarig på Spiltan Invest som är delägare i Pepins och tidigare noterat på Pepins:

Hur hänger NGM Pep Market (där Spiltan numera är noterad) ihop med Pepins och drabbas aktierna såsom Spiltan Invest av avvecklingen?

”NGM PepMarket startades som ett samarbete mellan Nordic Growth Market (NGM) och Pepins. I dagsläget finns det ingen ytterligare koppling. Pepins avveckling kommer därför inte ha någon påverkan på listan, som vi på Spiltan Invest anser lämpar sig väl för mindre bolag.

Således kommer det inte att bli någon skillnad för Spiltans aktieägare. Innehavet i Spiltan har sedan länge gått att finna på aktieägarnas bankanslutna depåer. Det är också via denna depå som handel med Spiltanaktien har skett de senaste åren.”

Fråga till DIF Hockeys tillförordnade vd, KG Stoppel:

Hur kan de som har köpt aktier i DIF Hockey via Pepins se sitt innehav samt hur kan de sälja sina aktier?

”Vi hade inte fått någon förhandsinformation gällande Pepins avveckling utan fick ta del av detta i samband med deras pressmeddelande. Vi håller just nu på att titta på hur vi ska/kan hantera detta. Vi kommer återkomma till våra aktieägare i frågan.”

Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration.

Följ mig gärna på X

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitterSpotify och Soundcloud

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -