Arton köpvärda aktier i juli

Köptips Börsen surnade till i juni – i alla fall på hemmaplan och i Europa. USA-börsen, med Nvidia i spetsen, gick däremot åt motsatt håll. Placeraredaktionen gör några byten i månadens aktier innan rapporterna för andra kvartalet börjar trilla in.

Om månadens utvalda aktier i maj innehöll bud och kraftiga uppgångar blev juni istället motsatsen. Politisk oro efter EU-valet präglade den franska börsen som fick inverkan på månadens utvalda aktier som har två bolag med hemvist på Parisbörsen.

Det är däremot bara 15 procent av CAC 40-bolagens omsättning som genereras i Frankrike. Vi väljer att betrakta nedgången på Parisbörsen som till största delen politiskt brus och våra franska aktier får därför vara kvar på listan.

Tre andra sänken i juni var Dustin, Electrolux och Rugvista. Vi konstaterar samtidigt att de generella sentimentet kring konsumenrelaterat har varit svagt och behåller aktierna in i rapportperioden där mer bolagsspecifika nyheter sätter riktningen. Redan imorgon rapporterar Dustin och om två veckor presenteras halvårssiffrorna från Electrolux.

Endast två svenska aktier trotsade motvinden på börsen och steg i juni månad. Dessa är kycklingbolaget Scandi Standard och byggjätten Skanska. Danska transportbolaget DSV också i juni.

Så gick aktiefavoriterna i juni

Placeras lista över köpvärda aktier ska inte ses som en sammansatt portfölj utan som inspiration och som förslag på aktier som skulle kunna ingå i en individuell portfölj. Ser vi spännande möjligheter i en aktie på kort- och medellång sikt kan de få plats på listan men som regel ger vi förslag på aktier som ska kunna ägas på lång sikt. Listan uppdateras en gång i månaden.

När vi nu går in i juli får två aktier lämna och fyra kommer till, varav två är comebacker på listan. Medicinteknikjätten Thermo Fischer åker ut och in kommer i stället tyska försäkringsbolaget Allianz.

Vi gör ett rakt konsultbyte i form av att Rejlers, som stigit 25 procent i år och får göra plats åt IT-konsulten Knowit, som värderas något lägre och vi tror har lite mer potential i aktiekursen framåt.

Knowit har tidigare varit med på listan, vilket också kapitalförvaltaren Blackrock, som också får en ny chans, varit.

Julilistan får också ett tillskott i form av ett renodlat fastighetsbolag när Hufvudstaden får en plats. Låg belåning och en substansrabatt som får bra genomslag på husen är det som lockar.

Placeraredaktionens mest köpvärda aktier i juni

Ellinor Beckett

Hexpol

Plasttillverkaren Hexpols aktie är relativt lågt värderad jämfört med andra industribolag. Bra kassaflöden, en låg skuld som minskar, trots att man höjt utdelningen och gett extrautdelning, är några saker som talar för aktien. Goda förutsättningar för fortsatta förvärv och en bra ägarbild likaså.

Läs Placeras analys här.

Knowit

Knowit gasade in i lågkonjunkturen – med fallande vinster och skenande kostnader som följd. Nu har it-konsulten anpassat kostymen och förhoppningsvis pekar siffrorna åt rätt håll redan i Q2-rapporten. Digitalisering, och inte minst AI och cybersäkerhet, är trender som borde gynna bolaget.

Läs Placeras analys här.

Martin Blomgren

Dustin

IT-återförsäljaren Dustin bjöd oss på både snabba uppgångar och rejäla snytingar när vi hade med aktien på listan i fjol. Efter turbulensen med budpliktsbud, nyemission och tuffa marknadsförhållanden har aktien vänt uppåt i år – men vi tror att det finns mer att hämta om man inte är rädd för att ta lite risk.

Senaste rapporten visade på fortsatt trög efterfrågan men också på en bra rörelsemarginal och utsikter om en gradvis marknadsförbättring. Skuldoron har lättat samtidigt som storägaren Axel Johnson är fortsatt aktiva på köpsidan.

Electrolux

Vitvarujätten har jobbat i uppförsbacke länge nu och det syns både i aktiekursen och i en värdering som är väldigt låg ifall sakernas tillstånd skulle börja normaliseras. Med byten på både ordförande- och vd-posten och en pågående översyn av strukturen kan återstoden av 2024 bli händelserik, samtidigt som marknaden bör närma sig en botten och på sikt få draghjälp av lägre räntor och en bättre bostadsmarknad. Riskfyllt men spännande.

Securitas

Samgåendet med Stanley Security börjar sätta sig och rapporterna har visat både bra tillväxt, drivet av prishöjningar, och att marginalresan uppåt fortsätter i snabbare takt än vad analytikerna hade väntat sig.

I takt med att trovärdigheten för bolagets långsiktiga marginalmål ökar finns också goda chanser för att aktien värderas upp. En hög skuld har legat aktien i fatet men faller räntorna samtidigt som kassaflödet förbättras bör den oron skingras under 2024.

 

Pekka Kääntä

Loomis

Kontanthanteraren Loomis fortsätter att växa och bolaget är en pålitlig utdelare som värderas försiktigt. Under juni månad tyngdes kursen av en sanktionsavgift från Finansinspektionen, men vi satsar vidare på att oron för kontanternas död i den globala ekonomin är överdriven.

Scandi Standard

Kycklingbolaget har varit en trist historia på börsen med många bakslag, men sedan hösten 2023 har kursen stigit över 50 procent. I grunden finns en attraktiv produkt och får man bara ordning på förlusterna i Danmark så ser vi potential för en ytterligare uppvärdering. Som ett extra plus ser det riktigt bra ut tekniskt både kort och lång sikt och det har varit gott om insiderköp på sistone.

Karl Lans

Allianz

Tyska försäkringsjätten Allianz är ett av världens största försäkrings- och kapitalförvaltningsbolag. Under decennier har Allianz visat stabil intäktstillväxt och lönsamhet. Företaget har en stark balansräkning.

Verksamheten är väldiversifierad med ett brett utbud av försäkringsprodukter och finansiella tjänster. Allianz är dessutom globala och kan på så vis dra nytta av tillväxtmöjligheter på andra marknader. Allianz har en mycket stark position inom kapitalförvaltning genom sina dotterbolag Allianz Global Investors och PIMCO.

Utöver detta har Allianz en stark utdelningshistorik. Under de senaste tio åren har bolaget i genomsnitt höjt utdelningen med 10 procent per år. Allianz är en aktie att man kan köpa och med fördel glömma, som klyschan säger.

Stellantis

Stellantis, som är lite av en spekulativ investering, har stor exponering mot den amerikanska marknaden och Europa. Även Asien och Latinamerika är viktiga marknader. Särskilt starka är bolaget inom SUV och pick-up trucks i USA.

Värderingen är fortsatt låg med ett P/E-tal på cirka 4,0 för förväntad vinst per aktie både innevarande år och för räkenskapsåret 2025.

Stellantis kan gynnas av fler tullar mot kinesiska biltillverkare. Fram tills vi ser en omvärdering återför bolaget mycket kapital både i form av utdelningar och genom aktieåterköp.

Veolia

Veolia Environement är globala specialister på vattenhantering, avfallshantering och energitjänster. Drygt en femtedel av omsättningen genereras i Frankrike, drygt 40 procent i övriga Europa, Nordamerika står för 8 procent och Asien för 6 procent.

Förra året stod avfallsdelen för 39,4 procent av omsättningen, vattendelen för 37,8 procent och energidelen för 22,8 procent. Framför allt är det i sophanteringsdelen som Veolia ser möjligheter att öka lönsamheten och få strukturell tillväxt i. Det handlar särskilt om att utöka verksamheten inom mer lönsamma delar av denna som hantering och bearbetning av farligt avfall.

Trots att aktien stigit en del är Veolia betydligt lägre värderad än sina amerikanska motsvarigheter. Veolias breda och diversifierade portfölj av miljötjänster drar nytta av den ökande efterfrågan på miljövänliga lösningar och tjänster samtidigt som bolaget har en stark finansiell ställning och hög direktavkastning.

Vinci

Kassaflödeskungen franska Vinci är världsledande på utveckling av större infrastrukturprojekt, förvaltning och drift av infrastruktur och fastigheter. Vinci handlas nu till ett p/e-tal på 13 för innevarande år och 12 för 2025. På nuvarande aktiekurs ger Vinci en direktavkastning på motsvarande 4 procent.

Det som talar till Vincis fördel är att de har mycket goda kassaflöden från verksamheten. Vincis verksamhet är inte särskilt konjunkturkänslig eftersom man sysslar med stora infrastrukturprojekt och drift av dessa. Nuvarande värdering ger ett fint tillfälle att plocka in denna aktie i den långa depån. Vinciaktien kommer sannolikt att värderas upp i takt med de kommande räntesänkningarna.

Ludvig Löngårdh

Match Group

Dejtingbolaget Match Group, som bland annat äger varumärkena Tinder och Hinge, har kommit ner ordentligt och värderingen är inte särskilt ansträngd. Nyligen tog dessutom aktivistinvesteraren Elliott en position på 1 miljard dollar i bolaget. Elliot kommer sannolikt röra om i grytan och det är inte omöjligt att ett uppköp är aktuellt.

Läs Placeras analys här.

Daniel McPhee

Rugvista

Rugvista har senaste året sålt över 300 000 mattor och bevisat sig som en framgångsrik e-handlare. Marknaden präglas av långa trender där produkterna sällan blir utdaterade på lagerhyllan, samtidigt som den digitala mattbutiken har flera fördelar mot den fysiska.

Aktien värderas nu till 16 gånger fjolårets vinst. Motsvarande vinsttillväxt i år värderar aktien till 14 gånger vinsten på innevarande år och en skuldjusterad EV/ebit-multipel runt 10. För ett bolag med skalbar affärsmodell, stark kundtillväxt och nettokassa är det attraktivt.

Läs Placeras analys här.

Skanska

Byggsektorn har länge varit pressad. Trots det har Skanska senaste åren levererat rekordvinster, har delvis dolda värden i balansräkningen och tydliga ambitioner kring byggandet av en fastighetsportfölj. Aktiemarknaden är skeptisk, vilket visar sig i relativt låga multiplar. Nu när vi på allvar har fått se räntesänkningar och lägre materialpriser bör det vara positivt för aktiemarknadens syn på byggbolagen.

Läs Placeras analys här.

Hufvudstaden

Finansieringsläget i fastighetssektorn har skapat volatilitet på aktiemarknaden. Hufvudstadens bestånd är omöjligt att återskapa och den låga belåningsgraden gör att substansrabatten slår igenom kraftigt på husen som du kan köpa på börsen till 75 procent av det bedömda marknadsvärdet. Stabiliserade eller lägre räntor kan dessutom gynna synen på sektorn som helhet.

Pär Ståhl

Blackrock

Placera gillar Blackrock som har klivit fram som den dominerande kraften inom finansbranschen. Blackrock är marknadsledare med höga marginaler och med en relativt låg värdering. I kombination med attraktiva utsikterna för branschen tycker vi att aktien är köpvärd. I år har aktien backat och inte hängt med uppgången i USA:s breda aktieindex.

Läs Placeras analys här

DSV

Den danska transportjätten DSV har haft en skral kursutveckling sedan toppen under hösten 2021. Kursrekordet nåddes mitt under pandemin när det var stora problem med globala leverantörskedjor och stor kapacitetsbrist på fraktcontainers.

DSV är idag världens tredje största transportbolag med en marknadsandel på knappt 5 procent. De fem största spelarna har tillsammans 20 procent. Placera tycker att historien imponerar med många lyckade förvärv på en fragmenterad marknad och ett nytt saudiskt samarbete kan ge betydande vinsttillväxt på sikt.

Läs Placeras analys här.

Exor

Investmentbolaget Exor, grundat av Agnelli-familjen för över 100 år sedan, är en global spelare inom flera sektorer. Under ledning av John Elkann har Exor genomgått en imponerande transformation från bilar till ett diversifierat investmentbolag.

Värderingen för Exor är snål, med ett p/e-tal på 7,5 och en substansrabatt på hela 45 procent mot underliggande tillgångar. Substansrabatten är på en ovanligt hög nivå, vilket gör det fördelaktig att köpa in sig i klenoder som Ferrari, Juventus, Stellantis och Philips till en billig penning.

Läs Placeras analys här.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Dustin Group Köp 11,78 -
Electrolux B Köp 87,86 -
HEXPOL B Köp 118,00 -
Knowit Köp 166,40 -
Securitas B Köp 105,20 -
Allianz SE Köp 259,50 -
Loomis Köp 276,00 -
Scandi Standard Köp 77,60 -
Veolia Environnement S.A. Köp 27,92 -
Vinci SA Köp 98,38 -
Match Group Köp 30,38 -
DSV Köp 1 067,00 -
BlackRock Köp 787,32 -
RugVista Group Köp 54,20 -
Skanska B Köp 190,80 -
Hufvudstaden A Köp 125,50 -
Exor N.V. Köp 97,70 -
Stellantis N.V Köp 18,74 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -