Stora värden talar för byggjätten

Aktieanalys Investeringar inom byggsektorn har inte varit någon succé senaste åren. Byggjätten Skanska är inget undantag och trots rekordvinster har aktien presterat svagt mot index. Skapar det läge att fånga upp aktien?

Att börsen ratat byggsektorn är inte särskilt förvånande. Delar av verksamheterna binder mycket kapital och stundtals brottas byggbolagen med förlusttyngda projekt som pressar marginalerna. Lägg där till senaste årens inflation, skenande räntor och materialbrist så framstår kanske börsens syn på byggbolagen som befogad.

Femårsgraf: Skanska & OMX Stockholm GI (ink. utdelningar)

Skanska är ett av världens största bygg- och projektutvecklingsbolag och grundades redan 1887. Börsvärdet uppgår idag till 63 miljarder kronor. Geografiskt finns Skanska i Norden, Europa och USA. Största ägare är idag Industrivärden med drygt 24 procent av rösterna. I samband med noteringen av byggbolaget JM år 1982 (då helägt av Industrivärden) köpte Skanska aktier i JM och Industrivärden fick då nytryckta aktier i Skanska.

Sedan 2011 är Skanska även ett av portföljbolagen i investmentbolaget Lundbergföretagen. Skanska-aktien tillhör ett av de sämre presterande portföljbolagen som annars bland annat består av Holmen, Indutrade och Sandvik. Att Fredrik Lundberg och hans investmentbolag skulle gett upp på Skanska är svårt att tro. Senaste två åren har Lundbergföretagen köpt aktier för drygt 150 miljoner i Skanska.

Skanska delas upp i fyra affärssegment; Bygg (Construction), Bostadsutveckling (Residential Development), Kommersiell fastighetsutveckling (Commercial Development) och Förvaltningsfastigheter (Investment Properties). Förvaltningsfastigheter är det senast startade segmentet och lanserade under fjolåret. Målet är att förvalta en fastighetsportfölj på 12 till 18 miljarder kronor i Sveriges största städer. Per utgången av första kvartalet i år uppgick portföljvärdet till knappt 4 miljarder kronor.

Byggverksamheten är den överlägset största divisionen, framför allt i sett till intäkter. På rullande 12 månader stod byggverksamheten för över 90 procent av intäkterna. Med majoriteten av intäkterna från byggverksamheten är intäkts- och marginalutveckling inom detta segment en avgörande faktor för Skanskas finansiella utveckling framåt.

Källa: Skanska, kvartalsrapport 1, 2023

Hur segmenten bidrar till rörelseresultat senaste 12 månaderna skiljer mot intäktsfördelning. Byggverksamheten som bidrar med över 90 procent av intäkterna, bidrar med cirka 70 procent av rörelseresultat. Näst största bidragsivare till rörelseresultat är Kommersiell Fastighetsutveckling som nästan står för en fjärdel. 

Källa: Årsredovisningar, Skanska

År 2018 tillträdde Skanskas nuvarande VD Anders Danielsson. Skanska hade brottats med misslyckade projekt i både Polen och USA. Nytillträdde VDn var tydlig med att Skanska i framtida projekt skulle prioritera lönsamhet framför volym. Hittills får Anders Danielsson mer än godkänt och har genom förbättrade byggmarginaler och stora framgångar i USA lyckats dubblera vinsten sedan 2018. Under 2018 var rörelsemarginalen i byggverksamheten 0,7 procent, vilket kan jämföras mot 3,8 procent på rullande 12 månader.

En hel del långa och stora projekt gör de finansiella siffrorna volatila på kvartalsbasis. I första kvartalet uppgick intäkterna till 34,9 miljoner miljarder kronor (37,8). Justerat för valuta minskade intäkterna med 13 procent. Inga försäljningar inom kommersiella fastigheter och en extraordinärt utmanande marknad inom bostadssegmentet resulterade i ett kraftigt minskat rörelseresultat jämfört med samma kvartal för året och uppgick till 0,4 miljarder kronor (1,9).

Skanska bygger och färdigställer projekt. När projekten är klara, signerar de avtal med en hyresgäst för att sedan sälja huset. För att få en bättre bild av tillgångarna redoviserar Skanska sina orealiserade utvecklingsvinster i den kommersiella fastighetsutvecklingen. Per utången av första kvartalet uppgick de orealiserade vinsterna till totalt 8,2 miljarder. Dessa orealiserade vinster kan ställas mot fjolårets rörelseresultat om drygt 9 miljarder kronor.

Skanska har visserligen haft en del projektnedskrivningar genom åren men det finns också exempel på lyckade försäljningar av projekt som innan försäljningen bokförts till betydligt läge värden. I slutet på 2020 sålde Skanska sitt ägande i Elizabeth River Crossings (Motoväg/Tunnel) i USA för 5,4 miljarder kronor. I årsredovisningen för 2019 var Skanskas del av projektet upptaget till ett värde om 1,25 miljarder kronor.

Tillgångarna i samtliga segment förutom byggverksamheten ser vi att Skanska ha en hel del värden. I en enklare skiss framgår det att tillgångarna uppgår till 75 miljarder kronor, vilket kan ställas mot börsvärdet på 63 miljarder. Nettokassan är dessutom på 9,5 miljarder kronor, dock är den sannolikt främst hänförlig till byggverksamheten. Förutom tillgångarna som överstiger börsvärde har Skanska en byggverksamhet som senaste åren generat ett rörelseresultat på 3,5 till 5,5 miljarder kronor på årsbasis.  

Bostadsutveckling Redovisat värde (Mkr)
Färdigställda projekt  830
Pågående projekt 12 000
Råmark & exploateringsfastigheter 10 300
Kommersiell f.utveckling  
Pågående projekt 40 000
Färdigställda projekt  10 000
Råmark & exploateringsfastigheter 13 900
Kvar att investera för färdigställande -15 700
Förvaltningsfastigheter  
Fastighetsvärde 3 700
Totala värden 75 030
Nettokassa 9 500
Källa: Skanska, kvartalrapport 1, 2023  

 

I Factset är det idag åtta analytiker som täcker Skanska. De förväntar sig inga större förändringar i intäkterna kommande år. Analytikerna förvänta sig något sämre marginaler i byggverksamheten nästkommande år och fallande vinst under innevarande.

Skanska 2020A 2021A 2022A 2023E 2024E 2025E
Intäkter 158600 147500 161500 163400 169300 175200
Rörelsemarginal, byggv. 2,50% 3,8% 3,7% 3,4% 3,4% 3,4%
Rörelsemarginal, koncern 7,5% 6,7% 5,8% 3,8% 4,3% 4,4%
EPS, SEK 22,5 19,8 18,6 13,4 15,2 16
Källa: Factset            

 

Utifrån årets vinstförväntningar värderas Skanska till en P/e-multipel strax över 11 och en EV/EBIT-multipel strax under det. Utifrån vinsten på rullande tolv månader (16 kronor) och nästa års vinstförväntningar värderas skanska på ensiffriga vinstmultiplar. Det är lågt, även för Skanska. Senaste fem åren är de ackumelerade utdelningarna 36 kronor och bolaget bör kunna hålla en långsiktig utdelningsnivå motsvarande utdelningen för fjolåret om 7,5 kronor per aktie. Det ger en direktavkastning på 5 procent.

Rörelsemarginalen i byggverksamheten kommer sannolikt sjunka kommande år. Bolaget har dock ett starkt momentum i USA där enorma offentliga satsningar inom infrastruktur görs. Skanska saknar inte utmaningar kommande år men med stora värden i balansräkningen, starkt momentum i USA och en bra kassa har börsen redan diskonterat in tydligt fallande vinster. Aktien kommer aldrig att vara någon raket, jag tror att senaste årens skapat tlllfälle för en mer försiktig investerare att fånga upp aktien.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Skanska B Köp 150,00 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -