Sök på Placera

AcouSort deltar i banbrytande projekt för att realisera potentialen i forskning om extracellulära vesiklar

AcouSort: AcouSort ingår i det prestigefyllda EVEREST-projektet – ett banbrytande konsortium inom forskning om extracellulära vesiklar (EV), som nyligen fick finansiering från EU. Projektet samlar 22 institutioner från 11 länder och koordineras av University College Dublin. Det tvärvetenskapliga konsortiet kä ...

Publicerad: 2024-06-05 10:00 av MFN

Streamify offentliggör delårsrapport q1 2024

Streamify: Streamify AB (”Streamify” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed delårsrapport för q1 2024. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.streamify.io). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Publicerad: 2024-05-31 08:00 av Cision

Rightbridge Ventures Group delårsrapport första kvartalet 2024

RightBridge Ventures Group AB: FEM MILJONER SEK I MINSKADE KOSTNADER UNDER KVARTALET, FÖRBÄTTRAT RESULTAT MED 4,1 MSEK

Publicerad: 2024-05-31 07:32 av Cision

Mediacle Group AB - Delårsrapport ett 2024

Mediacle Group AB: Stockholm 2024-05-30 Då färdigställandet av Q1-rapporten gått snabbare än tidigare förväntat har styrelsen i Mediacle Group AB beslutat att tidigarelägga publiceringen till idag. Tidigare kommunicerat datum för rapportsläpp var 31 maj 2024. Fullständig rapport finns bilagt. Koncernens nettoomsättn ...

Publicerad: 2024-05-30 08:52 av Cision

Akademiska sjukhuset i Uppsala väljer AI-baserade Qlucore Insights för satsning på precisionsdiagnostik

Qlucore: Qlucore, som är drivande inom mjukvaruutveckling för precisionsdiagnostik av cancer, har tecknat ett avtal med Akademiska sjukhuset i Uppsala. Sjukhuset kommer att använda programvaran Qlucore Insights för att förbättra analysen av akut lymfatisk leukemi (ALL) hos barn. ALL är den vanligaste formen ...

Publicerad: 2024-05-29 10:00 av MFN

Brandbee Holding genomför strategiskt förvärv av Holmasjön Prospektering AB

Brandbee Holding: Styrelsen för Brandbee Holding kan nu tillkännage att förvärvet av Holmasjön Prospektering AB ("Holmasjön") från Masify nu är slutfört. Efter en noggrann due-diligence-process och framgångsrika förhandlingar har affären säkrats med en köpeskilling uppdelad i två delar. Den totala köpeskillingen är s ...

Publicerad: 2024-05-27 09:30 av beQuoted

Fluicells VD Carolina Trkulja avger nulägesrapport

Fluicell: Carolina Trkulja, VD för Fluicell AB (publ) ("Fluicell" eller ”Bolaget”), avger idag en nulägesrapport kring Bolagets pågående och planerade projekt inom regenerativ medicin och humana screeningprodukter. Nulägesrapporten kan läsas i sin helhet nedan.

Publicerad: 2024-05-23 10:04 av Cision

AcouSort AB - Delårsrapport för perioden januari till mars 2024

AcouSort: Sammanfattning av rapporten Första kvartalet 2024 för koncernenNettoomsättningen uppgick till 1 357 KSEK (2 598)Resultat före skatt uppgick till -3 729 KSEK (-3 040)Resultat per aktie uppgick till -0,24 (-0,23) SEKSoliditeten uppgick till 71 % (62 %) den 31 mars 2024 Första kvartalet 2024 för moderb ...

Publicerad: 2024-05-22 06:00 av MFN

Räkna med starkare krona – men efter semestern

Handelsbanken: Efter en flera år lång kräftgång är den svenska kronan på väg att stärkas, enligt Handelsbankens nya konjunkturprognos. ”Men den som hoppas att en starkare krona betyder en förstärkt reskassa riskerar att bli besviken. Lyftet kommer dröja till efter sommaren”, säger Handelsbankens chefsekonom Christ ...

Publicerad: 2024-05-22 06:00 av Cision

Expect a stronger krona – but after the holidays

Handelsbanken: After several years of decline, the Swedish krona is poised to strengthen, according to Handelsbanken's latest economic forecast. However, “anyone who hopes that a stronger krona means a strengthened travel fund risks being disappointed. The appreciation will come after the summer", says Handelsbank ...

Publicerad: 2024-05-22 06:00 av Cision

Soltechs egen solpark driftsatt – beräknas generera 150 MSEK under dess livslängd

Soltech Energy Sweden: Soltechkoncernens egenägda solpark, Öringe solpark, utanför Halmstad har färdigställts och driftsatts av Soltechbolaget Soltech Energy Solutions. Installationen väntas årligen producera 5,7 GWh el vilket motsvarar den årliga hushållselförbrukningen* hos cirka 1 200 villor. Satsningen på en egen solp ...

Publicerad: 2024-05-03 08:45 av MFN

CLS partner ClearPoint Neuro erhåller FDA 510(k)-godkännande för Prism Bone Anchor Accessory som möjliggör placering av laserapplikatorer i operationsrummet

CLS: Lund, Sverige 30 april, 2024 – Clinical Laserthermia Systems AB (publ) ("CLS" eller "Bolaget") gratulerar idag sin partner ClearPoint Neuro till att ha erhållit 510(k)-godkännande för sitt Prism Bone Anchor Accessory, vilket utökar användningen av ClearPoint Prism Neuro Laser Therapy System bortom M ...

Publicerad: 2024-04-30 08:50 av Cision

Bolåneräntorna sjunker gradvis

Swedbank: Svensk inflation har sjunkit snabbare än väntat och konjunkturen är svag. Det talar för att Riksbanken sänker styrräntan i maj, med tre ytterligare sänkningar under året. Som en följd av detta sjunker bolåneräntorna gradvis. Det visar Räntebladet, en analys från Swedbank.

Publicerad: 2024-04-22 08:30 av Cision

Fineparts demomaskin till Connect Manufacturing Innovation Hub i Silicon Valley

Finepart: Fineparts demomaskin i norra Kalifornien kommer att flyttas till Connect Manufacturing Innovation Hub i Silicon Valley, som invigs torsdagen den 11e april, 2024. Denna strategiska förflyttning möjliggörs genom bolagets agent i regionen, HS&S. Detta är en betydelsefull milstolpe för Fineparts närvaro ...

Publicerad: 2024-04-04 15:48 av Cision

Carlsquare: Carlsquare/Vontobel weekly trading note: Time to get more defensive?

The London stock market has underperformed the other major indices in the US, Germany, Sweden, and Japan. This is despite the relatively high weighting of oil companies in the FTSE and the recent 15% rise in the price of oil. This week, equity markets will focus on the services PMI figures on Wednes ...

Publicerad: 2024-04-03 08:55 av MFN

Som ett led i CLS expansion i Europa har patienter med prostatacancer behandlats med CLS TRANBERG Thermal Therapy System för första gången i Italien

CLS: Lund, Sverige – Clinical Laserthermia Systems AB (publ) ("CLS" eller "Bolaget") meddelade idag att två patienter med lokaliserad prostatacancer har behandlats på ett säkert sätt med TRANBERG® Thermal Therapy System vid San Luigi Gonzaga University Hospital i Turin, Italien. Detta är de första patien ...

Publicerad: 2024-04-02 08:30 av Cision

Ingår avsiktsförklaring om att avyttra samtliga ägda aktier dotterbolaget Holmasjön Prospektering AB

Masify Capital: Masify Capital AB ("Bolaget") har den 26 mars 2024 ingått en avsiktsförklaring med Brandbee Holding AB om en försäljning av Bolagets samtliga aktier i Holmasjön Prospektering AB. Köpeskillingen om 30 MSEK är baserad på en extern värdering av Holmasjöns historiska prospekteringsverksamhet samt att d ...

Publicerad: 2024-03-27 08:25 av beQuoted

Brandbee Holding ingår avsiktsförklaring om att förvärva ca 90 % av aktierna i Holmasjön Prospektering AB från Masify Capital AB

Brandbee Holding: Brandbee tar ytterligare steg för att bredda bolagets verksamhet. Styrelsen ser många möjligheter just nu i marknaden att investera i olika projekt. Tidigare i vintras investerade vi i NBX, nu går vi in i Holmasjön Prospektering och vi ser fram emot att göra ytterligare investeringar i framtiden. De ...

Publicerad: 2024-03-26 16:30 av beQuoted

SeaTwirl publicerar årsredovisning för 2023

SeaTwirl: Energiteknikbolaget SeaTwirl AB (publ) publicerar årsredovisning för perioden 2023.01.01 - 2023.12.31. Årsredovisningen finns nu att läsa på Bolagets hemsida. Årsredovisningen för 2023 finns att ladda ner på företagets hemsida, under "Finansiella rapporter, dokument och kalender" med länk enligt ned ...

Publicerad: 2024-03-19 08:30 av beQuoted

Aktieägarintervju med AcouSorts VD Torsten Freltoft och Commercial Director Agnes Michanek

AcouSort: Ett kännetecken för AcouSort är våra kunniga och aktiva aktieägare. Innan vi dyker in i de frågor vi har fått från våra aktieägare, vill vi ta detta tillfälle i akt att tala om hur mycket vi uppskattar ert stöd. Tillsammans har vi möjlighet att utveckla AcouSort till en viktig aktör inom life scienc ...

Publicerad: 2024-03-13 10:20 av MFN

Handelsbanken fastighetsrapport: Det våras för bostadspriserna

Handelsbanken: Bostadspriserna börjar stiga framåt sommaren och bostadsbyggandet återhämtar sig. Samtidigt väntas utländska investerare komma tillbaka till aktiemarknaden och kapitalmarknaderna blir allt mer tillgängliga för fastighetsbolagen, enligt Handelsbankens nya fastighetsrapport. ”Allt hänger på att ekonom ...

Publicerad: 2024-03-12 06:00 av Cision

WINDON ENERGY GROUP AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-DECEMBER 2023

Windon: SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI TILL DECEMBER 2023 RAPPORTERADE KONCERNEN Nettoomsättningen för perioden uppgick till 44 339 TSEK (dvs perioden fr o m 17 maj – 31 december). EBITA för perioden var 6 534 TSEK och justerad EBITA var 8 940 TSEK, EBITA-marginal var 15% och justerad EBITA-marginal va ...

Publicerad: 2024-02-29 08:44 av Cision

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2023

Q-Linea: ASTar installerad i två framstående sjukhus i USA Fjärde kvartalet, 1 oktober – 31 december 2023 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (0) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -55,4 (-59,6) MSEK. Periodens resultat uppgick till -54,2 (-63,7) MSEK. Resultatet per aktie före och efter utspädning u ...

Publicerad: 2024-02-27 07:30 av MFN

Amhult 2; Bokslutskommuniké 2023.01.01-2023.12.31

Amhult 2: Pressmeddelande 02/24 2024-02-23 Amhult 2 AB prospekterar ca 44 000 m2 mark i Amhult, Torslanda, för att bygga ett nytt modernt centrum samt boendeområde i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området skall förena stadens och landets fördelar. Amhult 2-aktien är noterad på Spotlight Stock M ...

Publicerad: 2024-02-23 07:00 av Cision

Swedbank regional utblick: Konjunkturnedgång i hela Sverige, men efter sommaren vänder det

Swedbank: Konjunkturutsikterna ljusnar efter sommaren, men regionala utmaningar kvarstår i närtid och arbetsmarknaden försvagas ytterligare under året. Sysselsättningen minskar nu i flera delar av landet och bostadsbyggandet faller i hela Sverige. Det visar regional utblick, en rapport om konjunkturläget i ol ...

Publicerad: 2024-02-21 06:00 av Cision

QuiaPEG har lämnat in formell ansökan till Nasdaq med anledning av det omvända förvärvet av Rosemonkey Ltd

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding: QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”Bolaget” eller ”QuiaPEG”) meddelar att Bolaget den 9 februari 2024 inlämnat ansökan till Nasdaq om fortsatt notering av Bolagets aktier i samband med genomförandet av det aviserade villkorade omvända förvärvet (”Transaktionen”) av Rosemonkey Ltd (”Rosemonk ...

Publicerad: 2024-02-20 08:00 av MFN

Nordea: Stockholm tappar mot resten av landet

Nordea: Skillnaderna i tillväxt mellan olika delar av landet är fortsatt stora i spåren av pandemin, inflation och höga räntor. Läget är särskilt utmanande i Stockholm som tappar fart jämfört med resten av Sverige. Norrlandsregionerna går bäst med fortsatt urstarka arbetsmarknader. Detta visar Nordeas Regio ...

Publicerad: 2024-02-20 06:00 av Cision

Unleashing the Green Revolution: Ekobot's Journey to becoming a market leader

Ekobot: Company: Ekobot Listings: First North Stockholm Ticker: Ekobot Market cap at time of publication: 11 million SEK Stock price at time of publication: 0,58 SEK Comparable peers: Farmdroid, Naio Technologies Business: Sustainable agriculture technology Website: https://www.ekobot.se/ Executive summary ...

Publicerad: 2024-02-14 11:35 av Cision

SeaTwirl (publ) publicerar bokslutskommuniké för 2023

SeaTwirl: Väsentliga händelser under perioden (2023-01-01 ­- 2023-12-31) SeaTwirl genomför en företrädesemission i syfte att finansiera fortsatt utveckling och genomförandet av att kommersialisera tekniken. Januari Företrädesemissionen tecknades till cirka 109,3 procent med och utan stöd av uniträtter. Totalt ...

Publicerad: 2024-02-08 08:15 av beQuoted

Eastnine Bokslutskommuniké 2023

Eastnine AB (publ): Förvaltningsresultatet för 2023 ökade med 32 procent och var det högsta någonsin. Den positiva utvecklingen är i första hand ett resultat av större fastighetsbestånd samt förbättrat räntenetto efter försäljningen av Melon Fashion Group (MFG).

Publicerad: 2024-02-06 15:00 av Cision

Visa fler resultat