Massolit Media
Delårsrapport Januari–Juni 2013 (Aktietorget)

2013-08-30 11:20

Sammanfattning Koncernen och Moderbolaget

(Se tabell i bifogad pdf-fil)


Verksamhetsöversikt

Massolit Media AB (publ) (fd Finmetron AB) bildades 1999 och är idag ett svenskt mediebolag med cirka 600 aktieägare. Massolit Media AB äger sedan april 2013 Massolit Förlag AB som är ett allmänutgivande bokförlag, Massolit Förlag AB med utgivning för både vuxna och barn. Massolit Förlag ger också ut böcker inom ett antal imprint (= varumärken inom förlagsbranschen).

Utgivningen präglas av kvalitet och mångfald i både det tryckta och digitala formatet. Allt ifrån skönlitterära verk som riktar sig mot en bredare publik, till smalare publikationer och biografier. Massolit planerar även för att verka inom de digitala formaten spel och barnboksappar.

Stefan Tegenfalk, grundare till Massolit, är svensk entreprenör och författare. Han var med och byggde upp Bredbandsbolaget och debuterade år 2009 med romanen Vredens tid. Camilla Silfvenius, förlagschef på Massolit Förlag, är kulturvetare och har verkat inom förlagsbranschen i över 20 år. Sedan starten 2010 präglas Massolit Förlag av snabba beslutsvägar, ett innovativt tänkande och ett nära samarbete med sina författare.

År 2012 övertog Massolit Förlag, Turbine Förlags svenska utgivning av cirka 200 barnbokstitlar i Sverige. Lethe, som också ger ut internationell kvalitetslitteratur ingår också som imprint i Massolit Förlag, samt Hälsoförlaget som inriktar sig på böcker inom hälsa, livsstil och personlig utveckling.

Massolit Förlag äger även 50 % av Massolit Publishing Ltd, ett bolag i Storbritannien som primärt arbetar med utgivning av primärt mat- och dryckesböcker.

Massolits fokus ligger i dag på att scouta nya författare – både inhemska och utländska. Massolit satsar också på den kraftigt ökande digitala marknaden genom att ge ut e-böcker och nedladdningsbara ljudböcker. Med den nya digitala tekniken som appar och nätförsäljning uppstår helt nya marknadsmöjligheter. Framförallt när det gäller försäljning utanför Sverige.


Väsentliga händelser under första halvåret

Vid en extra bolagsstämma i moderbolaget den 4 april 2013 beslutades bl a att genomföra en s.k. omvänd split enligt relationen 1:25, dvs 25 gamla aktier blev 1 ny. Stämman beslutade även om en nedsättning av aktiekapitalet med 2 061,4 tkr. Det nya kvotvärdet blev med detta 0,50 kronor.

Beslut togs att ratificera avtalet kring förvärvet av Massolit Förlag AB, innebärande att man förvärvade samtliga aktier i Massolit Förlag AB. Köpeskillingen erlades genom en nyemission av 9 219 756 aktier av serie B till säljarna av Massolit Förlag AB. Den nya koncernen bytte firma till Massolit Media AB.

Efter genomförda transaktioner uppgår antalet aktier till 10 244 173 st av serie B och 6 304 aktier av serie A, dvs sammanlagt 10 250 477 stycken och med ett kvotvärde på 0:50 kronor och ett aktiekapital uppgående till 5 125 238:50 kronor.

Styrelsen i Massolit Media AB beslutade den 27 maj 2013, med stöd av ett bemyndigande från stämman den 4 april 2013 att genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. För detaljer kring emissionen hänvisas till separat pressmeddelande samt ”Händelser efterperiodens slut”.

På utgivningssidan har Massolit Förlag under våren och försommaren gett ut flera starka skönlitterära titlar av bl.a Lars Wilderäng (Midsommargryning) och Buthler-Öhrlund (Uppgörelsen). Båda dessa titlar säljer dessutom bra som ljudbok. Glädjande är att titlarna fortfarande ligger på flera av återförsäljarnas topplistor, vilket indikerar en fortsatt stark försäljning.

I pocketformatet, som säljer extra bra inför semestertider, släppte Massolit sex stycken deckare under våren och försommaren. Bland dessa kan bl.a. nämnas författare som Sara Blædel (De bortglömda), Stefan Tegenfalk (Den felande länken) och Buthler-Örlund (Återvändaren).

På barnbokssidan (imprint Turbine) kom bl.a. flera faktaböcker om djur från Animal Planet samt att förlaget gav ut sin första svenskskrivna småbarnsbok – Svea tvättar. Den sistnämna är första boken i en serie för 1,5-åringar om vardagsnära ämnen. Förlaget har för avsikt att bredda utgivningen med flera svenska författare och illustratörer.

Redan under juni 2013 stod det klart att Massolit Medias dotterbolag, Massolit Förlag, skulle komma att redovisa en kraftigt ökad försäljning under årets andra kvartal.

Jämfört med samma månad 2012 fördubblade Massolit Förlag både order och leverans av fysiska böcker och e-böcker / MP3-böcker. En del av framgången kan hänföras till Uppgörelsen av Buthler & Öhrlund, men flera av förlagets tidigare böcker fortsätter att sälja mycket bra. Succén med Uppgörelsen visar vilken påverkan en enda storsäljande bok kan ha för ett förlag.

Kort därefter kunde Massolit Förlag meddela att bolaget tecknat ett avtal om att förlägga Lady Almina och verklighetens Downton Abbey , den bok som ligger till grund för succéserien Downton Abbey som varje vecka ses av närmare en miljon tittare i Sverige.
Handlingen kretsar kring den populära karaktären Lady Cora Crawleys verkliga förlaga, och boken är skriven av hennes släkting Lady Fiona Carnarvon som fortfarande bor kvar på slottet. Biografin kommer att släppas den 25 oktober 2013, i samband med att kostymdramats fjärde säsong börjar sändas i SVT. Redan nu har Massolit Förlag erhållit ett stort antal förhandsbeställningar.

Under juni månad, då Massolit Media AB (publ) genomförde en nyemission deltog bolagets ledning på ett flertal olika presentationer i syfte att presentera den nya verksamheten som i dag bedrivs i koncernen. En positiv bieffekt av detta har blivit att dotterbolaget inom vilken förlagsverksamheten bedrivs fått kontakt med ett flertal nya författare.


  Se hela rapporten från Massolit Media


Storytel B - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -