Enea AB
Delårsrapport juli - september 2016 (Cision)

2016-10-26 07:20
Fortsatt stark tillväxt för programvaruverksamheten utanför Eneas nyckelkunder
Eneas omsättning, rörelseresultat och rörelsemarginal förbättrades jämfört med samma period föregående år. Resultat per aktie ökade med 11 procent jämfört med samma period föregående år. ·  Omsättningen under tredje kvartalet uppgick till 120,1 (117,7) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 3 procent. För årets nio första månader ökade omsättningen till 365,6 (355,3) MSEK. ·  Rörelseresultatet för tredje kvartalet ökade till 29,6 (27,9) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 24,5 (23,7) procent. För årets nio första månader ökade rörelseresultatet till 85,3 (77,7) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 23,3 (21,9) procent. ·  Resultat per aktie ökade till 1,42 (1,29) SEK för tredje kvartalet och till 4,28 (3,77) SEK för årets nio första månader. ·  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 20,7 (17,5) MSEK för kvartalet och till 100,7 (85,8) MSEK för årets nio första månader. Likvida medel samt finansiella placeringar uppgick till 215,8 (193,4) MSEK vid kvartalets slut. · I slutet av oktober tecknade Enea avtal om att förvärva Qosmos, ett franskt bolag som är specialister inom Network Intelligence. För mer information om förvärvet se sidan 16. Juli – september 2016 (motsvarande period föregående år inom parentes) · Omsättning, 120,7 (117,7) MSEK · Omsättningstillväxt, 3 (12) % · Omsättningstillväxt valutajusterad, 1 (6) % · Rörelseresultat, 29,6 (27,9) MSEK · Rörelsemarginal, 24,5 (23,7) % · Resultat efter skatt, 22,6 (20,6) MSEK · Resultat per aktie, 1,42 (1,29) SEK · Förändring resultat per aktie, 11 (11) % · Kassaflöde (löpande verksamhet), 20,7 (17,5) MSEK · Likvida medel samt finansiella placeringar, 215,8 (193,4) MSEK  Anders Lidbeck, VD och koncernchef kommenterar: ”Resultat Årets första nio månader har utvecklats väl. Vi gick in i 2016 med målet att hålla vår rörelsemarginal stabil på nivåer över 20 procent och med ambitionen att fortsätta öka den absoluta vinsten och resultatet per aktie jämfört med 2015. När vi stänger tredje kvartalet gör vi det med en rörelsemarginal på 24,5 procent (23,7 procent) och med en 11 procents ökning av resultatet per aktie till 1,42 SEK (1,29 SEK). Rörelseresultatet för kvartalet blev 29,6 MSEK vilket är 6 procents ökning jämfört med samma period föregående år. Det innebär att vi för niomånadersperioden har ökat vår rörelsemarginal till 23,3 procent (21,9 procent) och ökat rörelseresultatet med nästan 10 procent till 85,3 MSEK (77,7 MSEK) jämfört med samma period 2015. Under samma period har vårt resultat per aktie ökat med drygt 13 procent. Fortsatt kraftfull tillväxt inom Worldwide Sales Omsättningen växte med 3 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Intäkterna från tjänsteverksamheten utvecklades väl och representerade under kvartalet 33 procent av omsättningen. Det är samma andel som motsvarande period föregående år. Under andra kvartalet gjorde vi inom tjänsteverksamheten en ny stor affär i USA med fortsatt leverans även under tredje kvartalet. Vår tjänsteverksamhet blir strategiskt allt viktigare för oss. Expertkunskap och förmågan att kostnadseffektivt och med god kvalitet leverera integrerade projekt, är och förblir viktiga faktorer i en värld där öppen källkod får allt större betydelse. Återigen är det programvaruverksamheten utanför våra nyckelkunder som växer kraftigast. Allra kraftigast växer vi i Asien, där vi under kvartalet hade höga tvåsiffriga tillväxttal jämfört med samma period föregående år. Omsättningen från våra nyckelkunder fortsätter att minska som andel av totalen likväl som i absoluta tal. Det innebär att Worldwide Software Sales för kvartalet representerar 20 procent av vår omsättning jämfört med 15 procent för två år sedan. Detta är ett betydande skifte för Enea och det är klart tillfredställande att vi kan åstadkomma det under ökande vinstmarginaler. Skiftet till öppen källkod kommer att påverka oss Vi befinner oss otvivelaktigt mitt i en tydlig omställning. Trenden att proprietär mjukvara i allt högre grad ersätts av öppen källkod är fortsatt stark, inte minst inom telekomindustrin. Jag skrev i mitt VD-ord för första kvartalet 2015, att det på Mobile World Congress i Barcelona 2015 visades många lösningar där öppen källkod utgjorde en allt större del av mjukvaran. Under MWC i Barcelona 2016 förstärktes denna bild ytterligare, vilket vi också ser hos våra stora kunder. Vi har vid flera tillfällen kommunicerat att detta på sikt kan komma att påverka våra royaltyintäkter negativt och vi gör nu bedömningen att detta kommer att bli tydligt under de kommande åren. Vi ser att vårt proprietära operativsystem är på väg att fasas ut till förmån för öppen källkod hos några våra största kunder. Under tredje kvartalet har en av våra nyckelkunder dessutom haft en negativ utveckling av sin affär. Det är därmed rimligt att anta att omsättningen från Eneas nyckelkunder kommer att minska också i absoluta tal framöver. Skiftet till öppen källkod inom mjukvaruindustrin är ingen nyhet och vi sedan länge påbörjat en omställning som handlar om att skapa en produktportfölj med allt fler erbjudanden baserade på öppen källkod kombinerat med en fortsatt utveckling av vår egen mjukvara. Vi deltar också sedan flera år aktivt inom ett flertal öppna projekt och många av våra affärer är redan idag baserade på lösningar som helt eller delvis innehåller öppen källkod. Den lika tydliga trenden inom telekomindustrin mot virtualisering av nätverksfunktioner, som bygger på att man i allt högre grad frikopplar mjukvara från hårdvara, är också till stor del baserade på öppen källkod och standardiserad hårdvara. Även om det större inslaget av öppen källkod innebär att andelen royalty-baserade intäkter blir lägre, skapar detta teknikskifte betydande affärsmöjligheter för oss och vår ambition är att vara ledande inom denna omställning. Vårt arbete med att utveckla både nya teknikområden och nya affärsmodeller fortsätter kontinuerligt, och det tredje kvartalet var inget undantag. Vi fortsätter att stärka vår position – inte minst kring NFV som teknikområde och kring ARM-arkitekturen som hårdvaruplattform och ekosystem. Från det perspektivet har det tredje kvartalet varit händelserikt, inte minst med tanke på Softbanks köp av ARM Holdings. Stora sammanslagningar tar oftast tid och energi i anspråk, med återverkan på alla inblandade och ekosystem runt omkring dem. Att sammanslagningen gått framåt både snabbt och smidigt under kvartalet är därför goda nyheter för hela ARM-ekosystemet där Enea ingår. Det stärker vår inriktning att investera i ARM som hårdvaruplattform och partner. Vi fick även ytterligare bekräftelse på detta vid ARMs ”partner meeting” under kvartalet, där Enea deltog som en nyckelspelare på infrastruktursidan. Flera av de projekt där Enea är direkt inblandade uppmärksammades under keynotes och presentationer, inklusive OPNFV-projektet där vi är ledande inom ARM-ekosystemet. Den release som gjordes under tredje kvartalet är inte bara en viktig milstolpe för vårt pågående samarbete med ARM, utan också en nyckelkomponent i de NFV-lösningar som vi nu diskuterar med ett antal operatörer i olika delar av världen. Framtidsutsikter Trots vår bedömning om lägre royaltyintäkter framöver står vi fast vid målsättningen att fortsätta att växa bolaget under god lönsamhet. Vi fortsätter vår strävan att bygga ett större och starkare bolag som levererar ett ökande värde för kunder, anställda och aktieägare. Vi möter de förväntat lägre intäkterna från våra nyckelkunder genom att vidareutveckla, bredda, och integrera de olika produkter och lösningar som vi har, samt genom att fortsätta att aktivt leta förvärv som kompletterar vår nuvarande portfölj och förstärker vår marknadsposition. I början av året förvärvades verksamheten i ett mindre amerikanskt produktbolag och under oktober har Enea tecknat avtal om att förvärva Qosmos, ett franskt företag med ledande marknadspositioner inom IP-trafikklassificering och Network Intelligence. Vi söker ständigt nya sätt att göra vår organisation mer effektiv och konkurrenskraftig med bibehållet fokus på spetskompetens, kvalité och kunder. Med starka finanser, goda kassaflöden och en förstärkt marknadsposition ser vi framtiden an med tillförsikt. Målsättningen för helåret 2016 är att vi ska uppnå omsättningstillväxt och bedömningen att vinst per aktie kommer att förbättras jämfört med 2015 står oförändrad.” Press och analytikermöte Press och analytiker är välkomna att delta i press- och analytikermöte där Anders Lidbeck, VD och koncernchef, presenterar och kommenterar rapporten. Tid: Onsdag den 26 oktober, 2016 kl. 08:30 Länk: Financial Hearings https://wonderland.videosync.fi/2016-10-26-enea-q3-report  Telefonnummer: SE: +46 856642669, UK: +44 2030089804 Den fullständiga rapporten är publicerad på www.enea.se Denna information är sådan som Enea AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande onsdagen den 26 oktober 2016, kl. 07:20. För mer information besök www.enea. (http://www.enea.se/)se eller kontakta: Anders Lidbeck, VD & koncernchef E-post: anders.lidbeck@enea.com Julia Steffensen, Executive Assistant Telefon: 070 971 03 33 E-post: julia.steffensen@enea.com  Om Enea Enea är en global leverantör av mjukvaruplattformar och konsulttjänster och vår vision är att hjälpa våra kunder utveckla fantastisk nätverksfunktionalitet för det uppkopplade samhället. Vi är fast beslutna att vara en nyckelspelare i ekosystemet för öppen källkod och utvecklar optimala mjukvarulösningar tillsammans med ledande partners. Varje dag förlitar sig tre miljarder människor på Eneas teknologier i en rad applikationer i flera vertikaler – från telekom- och fordonsindustri, till medicinteknik och flygindustri. Med huvudkontor i Kista har Enea verksamhet i Europa, Nordamerika och Asien och är listat på Nasdaq Stockholm. Upptäck mer på www.enea.com och prata med oss på info@enea.com. Enea®, Enea OSE®, Netbricks®, Polyhedra®, Zealcore®, Enea® Element, Enea® Optima, Enea® LINX, Enea® Accelerator, Enea® dSPEED Platform och COSNOS® är av Enea AB eller dess dotterbolag registrerade varumärken. Enea OSE®ck, Enea OSE® Epsilon, Enea® Optima Log Analyzer, Enea® Black Box Recorder, Polyhedra® Lite, Enea® System Manager, Enea® ElementCenter NMS, Enea® On-device Management och Embedded for LeadersTM är Enea AB:s oregistrerade varumärken. Alla rättigheter förbehållna. © 2016 Enea AB.

Enea - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -