Unibet Group plc
Unibet Group plc - Delårsrapport januari - september 2016 (ej reviderad) (Cision)

2016-11-02 07:30
Tredje kvartalet och perioden januari till september i sammandrag · Nytt ”all-time high” i spelöverskott som uppgick till 142,3 (86,1) miljoner GBP för tredje kvartalet 2016 och till 391,3 (242,7) miljoner GBP för perioden januari till september 2016. Spelöverskottet från förvärven av iGame Group och Stan James Online uppgick till 14,8 miljoner GBP för det tredje kvartalet 2016. · Underliggande EBITDA för tredje kvartalet 2016 uppgick till 33,9 (19,6) miljoner GBP, och 84,4 (53,7) för perioden januari till september 2016. EBITDA från förvärven av iGame Group och Stan James Online uppgick till 5,7 miljoner GBP för det tredje kvartalet 2016. · Resultatet före skatt för tredje kvartalet 2016 uppgick till 24,8 (14,4) miljoner GBP efter 2,2 miljoner GBP relaterade till bokföringsmässiga valutakurseffekter vid utbetalning av tilläggsköpeskilling till iGames ägare. Resultatet före skatt för perioden januari till september 2016 uppgick till 62,7 (40,9) miljoner GBP. · Resultatet efter skatt för tredje kvartalet 2016 uppgick till 21,0 (12,9) miljoner GBP. Resultatet efter skatt för perioden januari till september 2016 uppgick till 54,5 (36,3) miljoner GBP. · Resultat per aktie för tredje kvartalet 2016 uppgick till 0,091 (0,057) GBP och för perioden januari till september 2016 till 0,237 (0,159) GBP. · Antalet aktiva kunder vid kvartalets slut uppgick till 1 067 910 (671 635). Av dessa är 223 617 kunder hos iGame Group och Stan James Online.
"Stark utveckling inom alla varumärken och framgångsrika förvärv har gett en ökning av spelöverskottet med 65 procent (42 procent i fasta växelkurser varav 27 procent är rent organisk tillväxt)" "Höga aktivitetsnivåer drivna av förmågan att behålla kunderna från fotbolls-EM som startade i andra kvartalet har lett till fortsatt ökade marknadsandelar. Sportsboksmarginalen var i linje med föregående år och det långsiktiga medelvärdet, så det var ren ökning i aktiviteten som ledde till ett nytt ”all time high” i spelöverskott med 142,3 miljoner GBP." Av koncernens spelöverskott var 33 procent från lokalt reglerade marknader. Spelöverskottet från den mobila kanalen mer än fördubblades i GBP och stod för 64 procent av det totala spelöverskottet under tredje kvartalet." "Det är naturligtvis särskilt glädjande att den starka tillväxten i spelöverskottet har resulterat i ett nytt ”all-time high” i EBITDA, vilket återigen visar skalbarheten av koncernens affärsmodell som är utformad för att möta framtida utmaningar av ytterligare regleringar." "Alla våra varumärken utvecklades mycket bra under tredje kvartalet. Koncernens underliggande EBITDA ökade med 38 procent i fasta valutakurser. Om iGame Group och Stan James Online hade varit en del av koncernen för hela tredje kvartalet 2015, skulle deras sammanlagda EBITDA har ökat med 95 procent i konstant valuta." ”Under perioden från 1 till 30 oktober 2016, var det genomsnittliga dagliga spelöverskottet i GBP närmare 50 procent högre jämfört med samma period 2015. Justerat för effekterna av valutakursförändringar var tillväxten i fasta växelkurser 20 procent", säger Henrik Tjärnström, CEO Unibet Group.

Kindred Group - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -