Beijer Electronics Group
Valberedningens förslag till styrelse för 2022 (Cision)

2022-01-03 11:00
Valberedningen i Beijer Electronics Group AB har meddelat bolaget att den till årsstämman den 10 maj 2022 kommer att lämna följande förslag:  
  • att styrelsen ska bestå av sex ledamöter.
  • omval av styrelseledamöterna Bo Elisson, Ulrika Hagdahl, Johan Wester, Karin Gunnarsson och Lars Eklöf.
  • nyval av Jonas Hård.
  • att Bo Elisson föreslås som styrelsens ordförande.       

Jonas Hård, född 1971, kommer närmast från rollen som Chief Digital Officer för Autoliv Group. Jonas är ekonom med en MBA vid Henley Business School och General Management Program vid Harvard Business School och har industriell erfarenhet från bland annat Electrolux och Nobia Group.

Bakom valberedningens förslag står aktieägare representerande cirka 65 % av röster och kapital i bolaget.

Valberedningens övriga förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman.

I årets valberedning ingår:

Anders Wassberg, Stena Adactum, valberedningens ordförande
Ulf Hedlundh, Svolder AB
Bengt Belfrage, Nordea Fonder
Lovisa Runge, Fjärde AP-fonden
Bo Elisson, styrelsens ordförande, adjungerad
      

Beijer Electronics Groups årsstämma hålls tisdagen den 10 maj 2022 i Malmö. Information om tid och plats lämnas i samband med kallelsen. Bo Elisson föreslås till stämmans ordförande.
    


Denna information är sådan som Beijer Electronics Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-01-03 11:00 CET.
   


Ependion - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -