Gränges har mer att ge

Aktieanalys Gränges comeback på börsen har fått en flygande start. Fordonskunderna har bromsat in produktionen något men på nuvarande prognoser ser aktien fortfarande intressant ut.

Aluminiumtillverkaren Gränges tillhör fjolårets mer lyckade börsintroduktioner. Bolaget noterades den 10 oktober så historiken är kort men kursen är upp drygt 20 procent jämfört med teckningskursen.

Gränges kan spåra sina anor ända tillbaka till slutet av 1800-talet men bolaget har idag förutom namnet inte mycket gemensamt med det industrikonglomerat som var en av de allra största tungviktarna på Stockholmsbörsen under stora delar av 1900-talet.

Dagens Gränges är en ledande tillverkare av värmeväxlarband i aluminium som används för tillverkning av lödda värmeväxlare. Huvuddelen av försäljningen, cirka 90 procent, går till kunder inom personbilsindustrin där produkterna används för tillverkning av kylare och luftkonditioneringsanläggningar.

Inom sin nisch är Gränges världsledande med en global marknadsandel på cirka 20 procent. Närmaste konkurrenterna ligger på hälften av det. Tillverkningen är relativt specialiserad med specifika krav från kunderna vad gäller dimensioner, legeringar och ytbehandlingar. Kundrelationerna är därför långsiktiga och marknadsandelarna har också varit stabila under en lång tid.

Asien svarar för knappt hälften av Gränges försäljning och Europa för drygt 35 procent. Nord- och Sydamerika utgör resterande cirka 15 procent men bolaget har en uttalad önskan om att stärka sin närvaro på den nordamerikanska marknaden. Vd Johan Menckel sade senast strax före jul i en intervju att bolaget för närvarande tittar på alla alternativ för att etablera sig i Nordamerika. Förvärv är ett av dessa alternativ och Gränges tecknade i samband med introduktionen en kreditfacilitet på 1,8 miljarder kronor vilket ökat förberedelsen till förvärv.

Gränges verksamheten är hårt knuten till fordonskonjunkturen som trots ett oroligt läge i många delar av världen varit relativt stabil de senaste åren. Inte minst i Asien finns en stark underliggande tillväxt då den ekonomiska tillväxten i framför allt Kina gör att fler hushåll köper bil. Gränges har en stark position i landet och en av bolagets två tillverkningsenheter är förlagd till Shanghai (den andra ligger i Finspång).

Omsättningen i Gränges påverkas av förändringar i aluminiumpriserna men nettoeffekten på resultatet från dessa är över tid små eftersom även inköpspriserna påverkas. På kort sikt kan dock prisförändringar ge påverkan på resultatet innan Gränges hinner kompensera sig. Den underliggande efterfrågan speglas därför bäst av volymutvecklingen.

Under tredje kvartalet noterades en viss avmattning av den globala fordonsproduktionen och det mesta pekar mot att den trenden kommer att bestå en tid. För Gränges del noterade bolaget ett volymtapp i Europa på nära 7 procent vilket förklaras av både en allmänt dämpad fordonsproduktion men framför allt minskade leveranser till en specifik kund.

Även i Nordamerika tappade Gränges volymer i kvartalet, 4,7 procent, till följd av lägre leveranser till vissa kunder. Johan Menckel menade dock i samband med rapporten att det är tillfälliga svängningar och att de långsiktiga kundrelationerna består. Asien håller dock ångan väl uppe och där ökade Gränges sina leveranser med 7,7 procent. Kina fortsätter att vara den starkaste tillväxtmotorn i regionen.

Totalt sett dämpades Gränges volymtillväxt jämfört med tidigare under året, i linje med trenden för fordonsproduktionen i världen. Jämfört med samma kvartal i fjol var dock volymerna i princip oförändrade. Prognosen för helåret 2014 är att fordonsproduktionen ökar med 3 procent och lika mycket under 2015. Gränges räknar med att växa minst i takt med marknaden.

Gränges har nyligen genomfört effektiviseringar i sin anläggning i Finspång och lönsamheten har förbättrats i koncernen under innevarande år. Räknat per levererat ton har rörelseresultatet exklusive engångsposter förbättrats till 2 800 kronor för de senaste tolv månaderna jämfört med 2 300 för fjolåret. Gynnsamma valutaeffekter bidrar också till den förbättrade lönsamheten.

Sammantaget fick Gränges första kvartalsrapport som börsnoterat bolag tummen upp av aktiemarknaden och kursen har stärkts sedan siffrorna publicerades. Detta alltså trots att fordonsproduktionen dämpats något i framför allt Europa och att utsikterna för det innevarande året är lite mer beskedliga än tidigare.

De analytiker som bevakar Gränges räknar enligt databasen Factset i snitt med att bolaget för 2014 omsätter dryga 4,7 miljarder kronor och att omsättningen ökar med 13 procent under 2015 till 5,3 miljarder kronor. Tillväxten drivs på av högre aluminiumpriser och valutaeffekter. Rörelsemarginalen väntas landa på 9,0 procent för 2014 och öka till 9,6 procent innevarande år.

De prognoserna ger vinster per aktie på 3,91 kronor för 2014 och 4,82 kronor 2015. Med dagens aktiekurs ger det i sin tur p/e-tal på 13,2 respektive 10,7.

Gränges är välinvesterat och har gott om ledig produktionskapacitet för framtiden. Kassaflödena har stärkts de senaste åren och bolaget väntas ha utrymme att leverera bra utdelningar de närmaste åren. Snittprognoserna för utdelningarna för 2014 och 2015 ger direktavkastningar på 3,1 respektive 3,8 procent.

Gränges har fått en flygande start på sin återupptagna börskarriär och efter en rusning på dryga 20 procent de senaste månaderna får man nog räkna med en lugnare resa de kommande kvartalen. Konjunkturutsikterna är lika grumliga för Gränges som för alla verkstadsbolag och den stora exponeringen mot Kina och Asien är förstås en potentiellt stor oroshärd om utvecklingen i regionen försvagas.

På liggande prognoser ser dock Gränges-aktiens värdering fortfarande attraktiv ut och på 3-6 månaders sikt tror vi aktien har mer att ge. Vi ser fortsatt aktien som köpvärd.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Gränges Köp 50,50 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -