Ryssland gick på knock

Fonder Årets fondvinnare är de som spelat högt och köpt Rysslandsfonder. Placera listar fonderna som haft en kanonutveckling under första kvartalet.

Av samtliga aktiefonder i Avanzas urval ligger hela 15 Rysslandsfonder i topp på listan.

Moskvabörsen har stigit med 17 procent hittills i år, vilket alla Rysslandsfonderna på vår topplista har slagit med goda marginaler. Men det handlar inte bara om extremt duktiga förvaltare utan en del av uppgångarna kan tillskrivas valutaeffekter. Efter årsskiftet har den ryska rubeln stärkts med drygt 13 procent mot den svenska kronan.

En stor del av den ryska aktiemarknaden består av företag inom olje- och gassektorn, en sektor med stor tillväxtpotential men som drabbats hårt av det senaste årets kraftiga oljeprisfall och dessutom pressats av västs sanktioner mot landet.

Ryssland har en dramatisk och turbulent historia och ligger sedan ett drygt år i konflikt med Ukraina, vilket lett till stor osäkerhet bland investerare. Många bedömare anser att investeringar i Ryssland har varit, och kommer förbli, ett stort risktagande.

Trots börsuppgången sedan årsskiftet befinner sig landet fortfarande mitt i oljepriskollapsen och rubelkraschen, samtidigt som prognoserna visar på en fallande BNP för 2015.

Hushållens köpkraft ser ut att minska men samtidigt har den försiktiga återhämtningen i oljepriset gett visst stöd. Ett orosmoln är de pågående internationella förhandlingarna kring Irans kärnenergiprogram. Om ett avtal nås kan det resultera i att iransk olja flödar över världsmarknaden med fallande priser som följd.

Först på 16:e plats på årets lista över aktiefondvinnare kommer en icke-rysk fond. Det är Aberdeen Glb Japanese Sm Cos som presterat en uppgång på 26 procent.

Nikkei Index har sedan årets början ökat med 10,7 procent, vilket båda fonden mer än dubblat. Även här ligger en betydande del av värdeökningen i valutaeffekter efter att den japanska yenen stärkts mot kronan. Och även i Japans fall finns det bedömare som varnar för faror i framtiden.

Japan har en expansiv penningpolitik för att få igång inflationen, samtidigt som statsskulden ligger nära 250 procent av BNP. Kommer inflationen igång och priserna på statsobligationerna faller snabbt kan allvarliga tider vänta för landet.

Alla är dock inte rädda för Japans ekonomiska utveckling. Den japanska regeringen har höjt tillväxtprognoserna till 1,5 procent för 2015. Blackrock, världens största kapitalförvaltare ser Japan, tillsammans med USA, som en favoritmarknad för 2015.

Fonderna på vår tio-i-topplista har haft stora uppgångar sedan starten på året. Som sparare bör man dock vara noggrann med att jämföra avgifter när du väljer fond. Många av fonderna på listan har relativt höga förvaltningsavgifter, något som kan komma att äta upp en del av den eventuella vinsten.

Glöm inte heller att valutakursförändringar spelar en stor roll i värdeutvecklingen. Åtminstone på kort sikt.

Fond Utv. i %
1 Alfred Berg Ryssland 34,7
2 SEB Rysslandfond - Lux 33,0
3 JPM Russia A (acc) - USD 30,7
4 Pictet Russian Equities-P USD 30,4
5 HSBC GIF Russia Equity AC 30,2
6 Gustavia Ryssland 30,0
7 Nordea Rysslandsfond 29,7
8 East Capital Rysslandsfonden 29,7
9 SHB Rysslandsfond 28,8
10 Swedbank Robur Rysslandsfond 28,4
  utvecklingen avser 31 dec 2014 - 1 apr 2015

 

Josefin Strömberg

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -