Sweco har mer att ge

Aktieanalys Sweco hade ett starkt 2014 och med utsikter till bättre konjunktur i Europa ser framtiden ljus ut. Aktien har underpresterat en längre tid och vi tror den har mer att ge.

Teknikkonsulten Sweco hade ett starkt 2014 och resultatet för året blev rekordhögt. Förvärvet av svenska Vectura i mitten av 2013 bidrog till en stark tillväxt under första halvåret och förklarar även det mesta av fjolårets omsättningsökning på 13 procent. Organiskt var tillväxten mer beskedliga 3 procent.

Vectura var fram till att Sweco köpte bolaget statligt ägt och Sweco betalade drygt 900 Mkr när affären slutfördes sommaren 2013. Det är Swecos hittills största förvärv men integrationen har gått mycket smidigt och det stod snabbt klart att synergivinsterna både skulle gå snabbare än väntat att utvinna, och dessutom komma att överstiga de första prognoserna.

Förvärvet har stärkt Swecos position inom framför allt infrastrukturprojekt som numera svarar för nästan en fjärdedel av omsättningen inom Sweco. Fjolåret var särskilt starkt just inom infrastruktur där Sweco tog hem flera stora och prestigefyllda uppdrag i såväl Sverige som Norge och Finland.

Sweco är Nordens största teknikkonsult och den fjärde största i Europa. Bolaget utför uppdrag över stora delar av världen men verksamheten delas in i fyra affärsområden där Sverige är klart störst med 61 procent av omsättningen i fjol. Norge stod för 20 procent och Finland för 16 procent. Återstående 3 procent utgjordes av Centraleuropa.

Den underliggande tillväxten i Sverige var bara 1 procent under fjolåret men den var desto starkare på övriga marknader. I Norge noterades en organisk tillväxt på 8 procent och i Finland 7 procent, drivet främst av verksamheten inom bygg- och fastigheter. I Centraleuropa var den underliggande tillväxten 5 procent men där har Sweco även sålt eller avvecklat verksamhet i Ryssland vilket innebar fallande totala intäkter under fjolåret.

Sverige och Norge är de klart mest lönsamma affärsområdena för Sweco. Rörelsemarginalen i Sverige var för helåret 2014 oförändrad mot året innan på 10 procent. I Norge backade marginalen med 1 procentenhet till 9,3 procent medan den i Finland ökade något till 5,7 procent. Affärsområdet Centraleuropa nådde en marginal på 4,4 procent jämfört med en förlust året innan.

Förutom infrastruktur är byggkonstruktion ett stort verksamhetsområde inom Sweco och det svarade i fjol för 17 procent av omsättningen. Resten av omsättningen fördelas ganska jämnt mellan en handfull områden som exempelvis installation, energi, vatten och miljö samt projektledning. Bland kunderna utgör stat och kommun 45 procent. Industri och bygg-/fastighetsbolag är viktiga kundgrupper på privatsidan.

Efterfrågan för teknikkonsulter följer i stort sett de allmänna konjunkturmönstren med lite eftersläpning. För Swecos del är den svenska marknaden långsamt men stadigt på bättringsvägen. I Norge påverkas efterfrågan negativt av det kraftiga fallet i oljepriset samtidigt som offentliga investeringar håller emot och för Swecos del är efterfrågan i landet stabil. I Finland och på många håll i Centraleuropa är marknadsförhållandena fortsatt svaga även om det senare området visade tecken på förbättringar i fjärde kvartalet.

Övergripande har Sweco för närvarande en bra efterfrågan inom sina två största områden – infrastruktur och byggkonstruktion – till följd av stora investeringar i bland annat spårbunden trafik och bostäder. I Sverige visar även industisektorn tecken på en förbättring medan det i Norge främst är stora offentliga satsningar som driver efterfrågan.

De analytiker som bevakar Sweco väntar sig i snitt en omsättningstillväxt på 5,4 procent under innevarande år enligt SME Direkts sammanställning. Rörelsemarginalen väntas stiga till 9,1 procent från fjolårets 8,4 och vinsten per aktie landar i snittprognosen på 7,04 kronor, en ökning med 18 procent mot i fjol.

För 2016 är prognosen en tillväxt på 5,1 procent och en ytterligare förbättring av rörelsemarginalen till 9,6 procent. Vinsten per aktie stiger då till 7,86 kronor.

De prognoserna ger p/e-tal för de närmaste åren på 16,2 respektive 14,5. Sist vi analyserade Sweco handlades aktien med en premie på cirka 10 procent mot konkurrenten ÅF. Enligt databasen Factset har den nu förbytts i en rabatt på knappt 5 procent på nästa års estimat. Justerat för skuldsättningen värderas Sweco till 11,4 gånger nästa års väntade rörelseresultat enligt Factset – att jämföra med 11,6 för ÅF.

Den 17 april dras utdelningen på 3,50 kronor per aktie i Sweco. Det innebär en direktavkastning på 3,1 procent. De kommande åren väntas utdelningarna ge direktavkastningar på respektabla 3,7 respektive 4,1 procent.

De tunga verksamhetsområdena infrastrukturprojekt och husbyggande är två områden inom byggsektorn som väntas hålla ångan väl uppe även under 2015.

Det allmänna konjunkturläget väntas också förbättras under året och signalerna den senaste tiden från Europa stärker dessa förhoppningar. Bättre konjunktur i Europa gynnar även Norden och övriga verksamhetsområden inom Sweco. Utgångsläget är således till synes relativt gott för bolaget.

Sweco-aktien har varit volatil det senaste året men sammantaget har kursen i princip rört sig sidledes ända sedan början av 2014. Sweco är därmed ett av få konjunkturspel (om än lite sencykliskt) på börsen som inte rusat till himlen. Bara det gör aktien intressant.

Dessutom framstår bolaget som mycket välskött och aktien bjuder på en bra direktavkastning. Vi tycker därför att Sweco är köpvärd.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
SWECO B Köp 116,00 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -