Medvind för Byggmax

Aktieanalys Byggmax skördar framgångar både på nätet och i sina omgjorda butiker. Försäljningen i början av året har varit klart starkare än väntat vilket bådar gott inför högsäsongen.

Järnhandelskedjan Byggmax hade en mycket stark säljutveckling i sitt första kvartal, perioden januari till och med mars. Vintern är lågsäsong för byggande men i år var det relativt milt och snöfattigt vilket gynnade tillväxten jämfört med i fjol.

Byggmax har även jobbat hårt de senaste åren med att dämpa säsongseffekterna genom att erbjuda allt fler säsongsneutrala varor i sitt beställningssortiment på nätet. Saker som klickgolv, badrumsinredning eller innerdörrar kompletterar butikernas mer grundläggande byggvaror vilka oftare är relaterade till projekt som kräver utomhusjobb.

Utbudet i Byggmax onlinebutik har ökat en hel del vilket har satt avtryck i försäljningssiffrorna för det första kvartalet. Även i de fysiska butikerna pågår en breddning av sortimentet. Projektet kallas för Byggmax 2.0 och innebär att butiksytorna används mer effektivt för att möjliggöra en ökning av antalet artiklar från cirka 1 500 till 2 500 stycken.

Fler artiklar och ett bättre upplägg i butikerna har visat sig ge en bra skjuts åt försäljningen i de konverterade butikerna. De nya artiklarna håller också som regel lite bättre lönsamhet så även resultaten påverkas positivt.

Kombinationen av milt väder, stark försäljning på nätet och en fortsatt positiv utveckling i de butiker som konverterats till 2.0-konceptet ledde till att Byggmax försäljning i befintliga butiker ökade med hela 12 procent i det första kvartalet. Nya butiker bidrog med ytterligare 4,4 procents tillväxt och valutaeffekter med 0,6 procent. Totalt summerar det till en omsättningstillväxt på 17 procent i kvartalet.

Justerat för engångsposter var bruttomarginalen i princip oförändrad jämfört med i fjol. Den positiva effekten från en ökad försäljning av mer lönsamma produkter i de fysiska butikerna åts i kvartalet upp av tillväxten på nätet där beställningssortimentet håller en något lägre bruttomarginal.

Satsningen på att konvertera butiker till det nya 2.0-konceptet innebär ökade investeringar vilket i sin tur i förlängningen leder till ökade avskrivningar. Varje butik som konverteras beräknas kosta 1,6 Mkr vilket Byggmax aktiverar i balansräkningen som en investering. 70 procent av detta skrivs av över fem år och resterande del på tio år.

Vid utgången av det första kvartalet var 69 procent av butiksbeståndet 2.0-butiker. 16 butiker konverterades under första kvartalet och nio till ska konverteras under det innevarande kvartalet.

Förutom butikskonverteringar pågår inom Byggmax även andra större satsningar som tynger marginalerna. Dels har bolaget satt extra fokus på sin expansion i Finland där utvecklingen varit uppmuntrande på sistone. Utbyggnaden av beställningssortimentet i onlinebutiken fortsätter också.

Byggmax erbjuder även sedan något år tillbaka hantverkstjänster till fasta priser på sin hemsida. Med huvudsakligen hemmafixare som kunder blir hantverkstjänsterna ett smart sätt för bolaget att nå även den proffessionella delen av marknaden via de kunder som inte har kunskap eller intresse att genomföra projekten själva. Verksamheten har testats på vissa större marknader men den byggs nu successivt ut.

De många framtidssatsningar som pågår, och som kommer att driva tillväxten ytterligare under kommande år, sätter en viss press på lönsamheten. I fjol kostade satsningarna i Finland, på e-handeln och på hantverkstjänsterna 2,1 procents rörelsemarginal. Prognosen för dessa satsningar i år är att de inte ska tynga rörelsemarginalen mer än 3 procentenheter.

Byggmax ser totalt sett utrymme för nästan 70 butiker till på dagens tre marknader: Sverige, Norge och Finland. Jämfört med planerna att öppna 7-10 nya butiker i år ger det utrymme för flera års vidare tillväxt.

Det har rapporterats att Danmark skulle stå på tur för expansion, något som ledningen varken bekräftat eller förnekat. Expansion till nya länder tenderar att pressa marginalerna och med alla andra satsningar som pågår inom Byggmax för närvarande får man nästan hoppas att nya utlandssatsningar dröjer en stund.

Enligt databasen Factset räknar de analytiker som bevakar Byggmax i snitt med att rörelsemarginalen i år backar till 7,9 procent från fjolårets nivå på 8,4 procent. Intäkterna väntas samtidigt öka med drygt 6 procent till 3,8 miljarder kronor och snittprognosen för vinst per aktie är cirka 3,70 kronor.

För nästa år är prognosen en tillväxt på 8 procent och en liten förbättring av rörelsemarginalen till 8,2 procent. Vinsten per aktie ökar då till knappt 4,10 kronor. Den som köper Byggmax-aktien i dag får tillbaka 2,60 kronor i utdelning den 6 maj. Justerar vi kursen för det ger de liggande prognoserna p/e-tal på 15,5 respektive 14,0.

Årets utdelning innebär en direktavkastning på 4,3 procent och snittprognoserna för de kommande två åren ger direktavkastningar på 4,7 respektive 5,1 procent.

Det första kvartalet väger lätt på året men Byggmax försäljning i perioden var betydligt bättre än väntat. Onlinebutiken säljer allt bättre och bidraget från de konverterade butikerna är fortsatt positivt. I ljuset av måndagens rapport kommer sannolikt tillväxtutsikterna för innevarande år att petas upp något.

Vi tycker fortfarande att Byggmax är en intressant aktie som bjuder både bra tillväxt och en bra direktavkastning. Bolaget kramar tillväxt ur sitt koncept på innovativa sätt och har inte minst ett starkt erbjudande på den växande onlinemarknaden.

Året har börjat bra för Byggmax och bolaget går in i högsäsongen med god vind i seglen. Vi behåller vår köprekommendation.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Byggmax Group Köp 60,25 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -