SEB missade målet

Aktieanalys Hela banksektorn har problem med vikande intäkter samt lönsamhet och SEB var inget undantag. Det finns ljusglimtar, men de kortsiktiga utsikterna är bleka.

Placeras aktieanalys har en horisont på 3-6 månader om ingenting annat anges. Läs fler aktieanalyser från Placera.

Banksektorn har verkligen stått på näsan detta kvartal. Genomgående har det varit fallande intäkter och resultat. Det låga ränteläget sätter djupa spår i lönsamheten på inlåning och företagens brist på krediter ger stagnerande volymutveckling.

Det segment som går bäst är helt klart bolån. Under perioden 2010 till första kvartalet 2015 har SEB:s bolånestock ökat från 272 Mdr till 407 Mdr, en ökning med 50 procent! Det är en extrem ökningstakt uppenbarligen påeldad av de extremt låga räntorna.

Även företagsutlåningen har ökat markant sedan 2010 med en total ökning på hela 86 procent. Skillnaden är att ökningen var väldigt framtung i samband med den ekonomiska återhämtningen 2010-2013. Därefter har faktiskt kreditvolymen stått stilla och rentav minskat något. Men hushållens kreditefterfrågan fortsätter att öka.

I en miljö där reporäntan är negativ och utlåningsräntorna på stabila krediter, dit bolån hör, är på rekordlåga nivåer är det så billigt att låna att hushållen lätt kunnat öka sin skuldbörda utan att andelen räntebetalningar i relation till disponibelinkomsten ökar. Dock gäller detta bara på kort sikt.

I takt med att hushållens förmåga att bära lån ökar så stiger också priserna på bostäder vilket i sin tur eldar på kreditefterfrågan och med ökad lånevolym så ökar återigen räntebetalningar i relation till inkomst. Åter till ruta ett alltså, med skillnaden att hushållen i steg två är väsentligt högre belånade.

När bankerna står på i princip ett enda ben ökar risken. SEB har en större exponering mot företagsssidan än genomsnittet av storbankerna, och det är dessutom den bank som har störst relativ exponering mot kapitalmarknader och andra transaktionsorienterade intäkter.

Därmed så har SEB en del egenskaper som borde ge en bredare plattform att stå på. Och provisionsnettot som förvisso var sämre än väntat ökade likväl med 15 procent under kvartalet. Räntenettot ökade med 3 procent och bryter man ned utvecklingen i olika divisioner kan en konstatera att rörelseresultatet för retail banking, det vill säga kontorsrörelsen, minskade med 3 procent under kvartalet. I företags- och institutionsdelen ökade rörelseresultatet med 8 procent.

Den balitska verksamheten går som tåget, men en viss avmattning har kunnat skönjas. Konsumtionen är stark men kreditefterfrågan låg. Dock har inte problemen med Ryssland, åtminstone än så länge, inte gett några större avtryck i ekonomin.

Intäktsmässigt går det alltså hyggligt för SEB givet de svåra marknadsförutsättningarna. Och balansräknignen har stärkts under kvartalet. Den så kallade kärnprimärkapitalrelationen ökade till 16,6 procent under tredje kvartalet (15,7). Det fungerar som bankens kapitalbuffert och ju högre desto bättre för bankens stabilitet.

Här finns en del osäkerhet kring vilken nivå som är lämplig. Striktare kapitalkrav betyder att bankerna behöver samla lite i ladorna men SEB förefaller att ligga kring rätt nivå. Men man ska nog inte räkna med något överskottskapital, det vill säga vinster som kan delas ut, utöver det som redan är aviserat.

Bankerna har under några år seglat upp som riktigt bra utdelningsaktier med hög direktavkastning. SEB är inget undantag. Men när utdelningsandelen de senaste åren höjts så ligger bankerna nu kring en nivå som definitivt inte lär öka. Däremot finns en risk för en sänkning, åtminstone för någon av bankerna.

Med en utdelning som redan är på topp och svag vinstutveckling är det lite svårt att se vad som ska lyfta kursen ytterligare för bankerna. För antingen är det stigande vinster eller stigande värderingsmultiplar som driver en kurs, och ofta går dessa hand i hand.

Med en stagnerande vinstutveckling återstår stigande värderingsmultiplar. Och det håller vi för osannolikt. Konsensusprognosen är att SEB skall tjäna 8,4 kronor per aktie under 2016, motsvarande en vinsttillväxt på knappt 7 procent.

Till en aktiekurs kring 90 kronor motsvarar det ett p/e-tal på 10,7. Ser man till värdering i relation till bokfört värde så värderas SEB:s aktie till 1,3. Det är lågt i relation till sektorn, och ger en liten uppvärderinspotential.

Värderingen ger som sagt lite potential, men det är knappt. Med sämre utsikter för hela sektorn och en svag rapport i ryggen sänks rådet till neutral, med brasklappen att SEB:s rapport var ”minst dålig” i sektorn och verkligen ger en bra kupong.

Direktavkastningen ligger på 6,3 procent. För den som bryr sig mindre om trenderna i branschen utan primärt investerar i högutdelare kan aktien motivera en plats i portföljen.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
SEB A Neutral - -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -