H&M siktar botten – osäkerheten har minskat

Aktieanalys H&M ser nu äntligen en botten i den dollarpress som tyngt resultaten. Något vinstkalas väntar inte precis, men i oroliga börstider har H&M många attraktiva kvaliteter.

Placeras aktieanalys har en horisont på 3-6 månader om ingenting annat anges. Läs fler aktieanalyser från Placera.

Aktiemarknaden hade en del att oroa sig för inför H&M:s bokslutsrapport. Varmt väder, stort varulager in i kvartalet och en ökad press på bruttomarginalen var några av punkterna. Oron har manifesterat sig i en fortsatt fallande aktiekurs under vintern för H&M.

Farhågorna besannades också till stor del när bolaget på torsdagsmorgonen presenterade sin bokslutsrapport. Försäljningen i det fjärde kvartalet var som vanligt redan känd och bruttomarginalen landade som väntat på 57,5 procent, ned nästan 3 procentenheter jämfört med samma kvartal året innan.

Pressen på bruttomarginalen kommer från många håll. Främst är det dock den starka dollarn som gör att inköpen av kläder blir dyrare, något som H&M har svårt att fullt ut kompensera sig för i de priser de själva tar ut på kläderna. Den varma hösten gjorde också att framför allt november månad innehöll mer reor än året innan vilket ytterligare försämrade bruttomarginalen.

Tyvärr innebär det milda vädret att H&M fortfarande hade en hel del varma vinterkläder osålda när november månad tog slut. Varulagret var vid kvartalets utgång 28 procent högre än vid samma tidpunkt året innan. Det är delvis även en effekt av att kläderna blivit dyrare att köpa in, att H&M har fler butiker och att bolaget säljer mer online än året innan.

H&M flaggar dock för att delar av varulagret måste reas ut och att det kommer att påverka bruttomarginalen ganska kraftigt negativt under det innevarande, första, kvartalet.

Den negativa inverkan från dollarn kommer också att påverka det första kvartalet i ungefär samma utsträckning som i det fjärde kvartalet. Därefter räknar dock H&M med att den negativa effekten från och med det andra kvartalet 2016 successivt kommer att avta. Att H&M signalerar en botten i bruttomarginalpressen är klart positivt.

Ett par mer kortsiktiga plumpar i bokslutsrapporten var dock dels att utdelningen för det gångna räkenskapsåret föreslås bli 9,75 kronor per aktie. Det är oförändrat från förra året och de flesta hade väntat sig en ökning till 10 kronor. Trist var även beskedet att försäljningen i januari inte levt upp till aktiemarknadens förväntningar. H&M väntar sig en sammanlagd ökning på 7 procent räknat i lokala valutor. Enligt SME Direkts sammanställning hade analytikerna i snitt räknat med en ökning på 10,6 procent.

I övrigt presenterade H&M siffror som var i linje med förväntningarna. Rörelseresultatet i fjärde kvartalet minskade med drygt 8 procent jämfört året innan men landade ungefär som väntat. Att resultatet faller beror huvudsakligen på den lägre bruttomarginalen. Det blir helt enkelt mindre pengar över till att täcka rörelsens övriga kostnader.

H&M genomför dessutom en hel del satsningar för tillfället som ska säkra en fortsatt bra tillväxt i framtiden. Kostnaderna för dessa satsningar kommer som vanligt omedelbart medan intäkterna kommer successivt. I det tidsglappet pressas rörelsemarginalen lite extra.

Bland H&M:s många framtidssatsningar kan nämnas e-handeln som fortsätter att rullas ut till allt fler marknader. Sortimentet har dessutom breddats och satsningar på heminredning, smink, sportkläder och skor har genomförts. Dessutom fortsätter H&M att bygga upp sina mindre varumärken.

COS är det varumärke som hunnit längst och har i dagsläget drygt 150 butiker runt om i världen. Även under 2016 kommer COS att öppna flest nya butiker bland de mindre varumärkena. H&M-butikerna dominerar dock så klart i beståndet. Totalt har H&M drygt 3 600 butiker under H&M-flagg och under innevarande räkenskapsår räknar bolaget med att öppna ytterligare cirka 425 stycken, en ökning med 12 procent.

I förväntningarna på det innevarande räkenskapsåret ligger enligt SME Direkt en tillväxt i försäljningen på knappt 11 procent. Bruttomarginalen väntas försvagas ytterligare en bit, till 56,2 procent från 57,0 i det nyss avslutade räkenskapsåret. Vinsten per aktie ökar då med drygt 6 procent till 13,42 kronor.

För 2017 väntas en likartad utveckling. Tillväxten på översta raden väntas bli 11 procent medan bruttomarginalen i princip är oförändrad. Vinsten per aktie spås öka 12 procent till dryga 15 kronor. De prognoserna innebär p/e-tal på 21,2 respektive 18,9.

Den föreslagna utdelningen på 9,75 kronor per aktie innebär en direktavkastning på 3,4 procent. För de kommande två åren väntas direktavkastningen landa på 3,7 respektive 4,1 procent.

Vinstprognoserna i H&M har justerats ned en del på sistone men inte alls lika mycket som aktien har fallit. Värderingen är således i dagsläget lägre än på länge och direktavkastningen högre. H&M har förvisso även en del motvind för tillfället och vinsttillväxten de närmaste åren väntas inte bli direkt imponerande.

För den som överhuvudtaget vill köpa aktier i dessa skakiga börstider så tycker vi ändå att H&M är ett rätt bra val på dagens kursnivåer. Verksamheten är i grunden väldigt konjunkturstabil och affärsmodellen liknar ett självspelande piano. Risken för att efterfrågan ska kollapsa är därmed väldigt liten. Det finns dessutom en underliggande tillväxt i H&M som tillsammans med den stabila direktavkastningen rimligtvis bör stabilisera aktien över tid.

Viktigt är också att bolaget nu signalerar en botten i dollarpressen. Det tar bort en del av den osäkerhet som funnits kring H&M och därmed tycker vi åter att aktien kan vara värd en chansning. Vi höjer därför rekommendationen till köp.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Hennes & Mauritz B Köp 283,60 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -