Kvalitetsbolagets aktie för dyr

Aktieanalys Atlas Copco är ett kvalitetsbolag men svag efterfrågan på många håll och ett p/e-tal över 20 talar emot aktien.

När Atlas Copco i april presenterade sämre siffror än väntat för första kvartalet dök aktiekursen rejält. Framförallt affärsområdet Gruv- och bergbrytningsteknik presterade under förväntan: Rörelseresultatet föll med 32 procent jämfört med första kvartalet i fjol – en smärre chock.

Svag efterfrågan inom detta segment är ingen nyhet. Den dämpade ekonomiska aktiviteten i Kina tynger råvarumarknaderna och gruvbolagen ligger lågt. Även efterfrågan på service och reservdelar föll i första kvartalet. Vissa gruvor har stängt eller minskat sin aktivitet, så även eftermarknadsaffären krymper för Atlas Copco.

Vd Ronnie Leten sade i samband med rapporten att han inte oroade sig för de långsiktiga utsikterna för eftermarknadsaffären inom gruvsektorn. Atlas Copco vidtar ändå åtgärder för att återställa lönsamheten för området.

Därtill bör understrykas att gruv- och bergbrytningsteknik har tappat i betydelse för Atlas Copco de senaste åren, i takt med att marknaden krympt. För några år sedan stod området för cirka 40 procent av resultatet i koncernen, dubbelt så stort som idag.

Bolagets överlägset största och viktigaste affärsområde idag är Kompressorteknik, som svarade för 55 procent av rörelseresultatet och drygt 45 procent av omsättningen i det första kvartalet, i linje med förväntningarna. Orderingången var dessutom överraskande stark – organiskt ökade den med 7 procent jämfört med året innan.

Utvecklingen drevs framförallt av efterfrågan på vakuumlösningar, ett område där Atlas Copco satsat en hel del de senaste åren, främst genom ett par större förvärv. Det senaste, tyska Leybold för 4,5 miljarder kronor, aviserades i november i fjol. Atlas väntar fortfarande på myndighetsgodkännande och affären beräknas bli klar efter sommaren.

Enligt Ronnie Leten var inte den höga orderingången ett resultat av kvartalseffekter. Efterfrågan på vakuumutrustning ökar strukturellt i linje med försäljningen av smartphones, bildskärmar, minneskort och andra produkter som tillverkas med hjälp av vakuumlösningar.

Kompressorteknik är ett av Atlas Copcos mest lönsamma områden men allra högst rörelsemarginal har affärsområdet Industriteknik. Lönsamhet och resultat var dock klart sämre än väntat i det första kvartalet och det var dessvärre även orderingången. Framförallt efterfrågan från fordonsindustrin minskade under kvartalet. Atlas Copco räknar dock med att tillväxten återvänder.

Även inom Industriteknik har Atlas Copco genomfört några mindre förvärv på sistone och givet områdets lite tröga, underliggande tillväxt hyser aktiemarknaden förhoppningar om en förestående affär av större mått.

Totalt sett rapporterade Atlas Copco i sitt första kvartal ett 10 procent lägre resultat än för ett år sedan. Rörelsemarginalen landade på 18 procent vilket var en dryg procentenhet lägre än för ett år sedan och även lägre än SME Direkts snittprognos inför rapporten.

Atlas Copcos marginaler är normalt sett mycket motståndskraftiga mot volymtapp vilket är ovanligt för ett verkstadsbolag. Nyckeln är Atlas Copcos låga fasta kostnader. Ungefär 75 procent av alla komponenter som bolaget behöver för att tillverka sina produkter köps in från externa leverantörer. Bara vissa kritiska delar tillverkar Atlas Copco själva. Det ger en mycket god flexibilitet där kostnaderna till stor del följer med intäkterna upp eller ned.

Viktigt för stabiliteten i Atlas Copco är också att bolagets omsättning till nära 45 procent består av service och reservdelar. En stor eftermarknadsaffär är nästan alltid gynnsamt för marginaler och konjunkturstabilitet.

Orderingången i det första kvartalet ökade organiskt med 4 procent och den var sammantaget något högre än omsättningen i perioden vilket allt annat lika pekar mot stigande intäkter. Bolagets egen prognos för det innevarande kvartalet är dock en oförändrad efterfrågan.

Den omedelbara reaktionen på Atlas Copcos rapport blev som sagt kraftigt negativ. Den senaste månaden har dock aktien återhämtat sig igen. Det beror bland annat på att bolaget efter rapporten har mött analytiker i Stockholm och London och presenterat en aningen mer optimistisk syn på läget än vad som framkom i samband med kvartalsrapporten. Efterfrågan är förvisso trög inom många delar av verksamheten men Atlas Copco tar marknadsandelar och stärker sitt erbjudande både genom egen produktutveckling och genom förvärv.

Vinstprognoserna har dock kommit ned en bit efter rapporten. Enligt SME Direkt väntas resultatet för innevarande räkenskapsår uppgå till 10,54 kronor per aktie. För nästa år spås ett resultat på 11,20 kronor per aktie. De prognoserna ger p/e-tal på 20,7 respektive 19,4 för A-aktien.

Prognoserna för de närmaste årens utdelningar ger direktavkastningar på 3,0 respektive 3,1 procent.

I kraft av sin stabila och höga lönsamhet brukar Atlas Copco värderas högst bland de traditionella verkstadsbjässarna på Stockholmsbörsen. Dagens värdering är dock hög även jämfört med hur det sett ut de senaste åren.

Det är svårt att argumentera för att värderingen ska vara mycket högre än vad den är idag. Vinstprognoserna behöver således komma upp för att skapa utrymme för en fortsatt kursuppgång. Rapporten för det första kvartalet gav dock inte några jättepositiva besked på den punkten. Efterfrågan är fortsatt trög inom viktiga kundkategorier och även om Atlas Copco själva är optimistiska om att utvecklingen kommer att vända så är värderingen för hög för att ta ut någon seger i förskott.

Ett större förvärv är som alltid en joker i sammanhanget. Vi väljer dock att behålla en neutral rekommendation på Atlas Copco för de närmaste kvartalen.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Atlas Copco B Neutral 198,80 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -