Kappahl på spåret igen

Aktieanalys Med två starka kvartal i rad bakom sig kan vi konstatera att Kappahl äntligen tycks ha hittat rätt i sitt kollektionsarbete igen. Därmed ser framtiden betydligt ljusare ut.

Klädkedjan Kappahl fortsätter att överraska positivt. För andra kvartalet i rad presenterade bolaget på torsdagsmorgonen betydligt bättre siffror än väntat.

Det underlättar så klart att komma från låga nivåer och jämförelseperioden för ett år sedan var svag. Bilden av att Kappahl äntligen har hittat rätt i sitt kollektionsarbete stärks dock av ännu ett kvartal med stark försäljning och en förbättrad bruttomarginal.

I jämförbara butiker ökade försäljningen med 5,6 procent. Nya butiker tillförde ytterligare 4,4 procents tillväxt och räknar vi in negativa valutaeffekter slutade Kappahls fjärde kvartal med en sammanlagd tillväxt på 8,6 procent.

Jämfört med för ett år sedan har en större andel av försäljningen skett till fullpris. Prisnivåerna har dessutom generellt höjts något för att kompensera för det faktum att inköpen blivit betydligt dyrare efter dollarns kraftiga förstärkning.

Det har gett en positiv effekt på bruttomarginalen som steg till 58,0 procent från 57,4 procent i fjol.

Analytikerna hade väntat sig en lite högre marginal än så men den starka försäljningen i kvartalet innebar ändå att bruttoresultatet förbättrades kraftigt. Kappahl kunde till och med kosta på sig lite högre rörelsekostnader än väntat och ändå överträffa snittprognosen för rörelseresultatet med hela 21 procent.

Kappahl har som målsättning om att nå en rörelsemarginal på 10 procent. I det nu avslutade räkenskapsåret 2015/2016, som slutade i augusti, blev utfallet 7,4 procent.

På kostnadssidan har Kappahl kapat en hel del redan men en tung post återstår att plocka bort. Det är delar av de polska butikerna som fortfarande genererar stora förluster. I räkenskapsåret bidrog de med -90 Mkr till rörelseresultatet så utan dessa hade marginalen nästan varit uppe i målnivån.

Ett åtgärdsprogram pågår och Kappahl räknar med att de polska förlusterna ska upphöra i början av 2017.

Förutom denna ytterligare kostnadsbesparing gäller dock för Kappahl att öka försäljningen om bolaget ska nå sitt 10-procentsmål.

Vd Danny Feltmann tillträdde i slutet av förra året och hans första åtgärder har gått ut på att strukturera upp butikerna bättre och göra sortimentet tydligare för kunderna. Prissättningen har också stramats upp i tydligare låg-, mellan- och högprissortiment.

Den utrullning av ett nytt butikskoncept, kallat For You, som Danny Feltmanns företrädare drog igång har justerats något och kommer att återupptas.

Kappahl var dock i samband med torsdagens rapport förtegen om i vilket tempo utrullningen kommer att ske. Ett 40-tal av totalt 368 butiker har det nya konceptet så det är relativt stora investeringar som väntar de kommande åren.

Den varma hösten har varit en källa till oro i klädbranschen. Kappahl hade också ett klart högre lagervärde vid utgången av augusti än vad som var fallet för ett år sedan.

Bolaget hävdar dock att det nästan uteslutande är en effekt av de ökade inköpspriserna. Sett till innehållet och volymer ska lagret vara kurant och inte behöva reas ut i någon ovanligt hög omfattning.

Kappahls rapport bjöd på många positiva besked. Ett negativt var dock att utdelningen inte höjdes i den utsträckning som var väntad. Styrelsen föreslår en utdelning på 1,25 kronor per aktie för det gångna året. Snittprognosen låg på 1,44 kronor.

Kappahls ledning sade på torsdagen att de tyckte det var en lämplig utdelningsnivå givet de satsningar som väntar bolaget framöver.

Det gäller förutom upprustning av butiksnätet även en vidare uppbyggnad av onlinebutiken, ett område där bolaget har en del kvar att göra. Danny Feltmann nämnde bland annat att samarbetet mellan online och fysiska butiker behöver vidareutvecklas.

För det innevarande räkenskapsåret väntas enligt SME Direkts sammanställning av analytikerprognoser en i princip oförändrad omsättning. Rörelsemarginalen spås öka marginellt till 7,6 procent. Snittprognosen för vinst per aktie ligger på 3,42 kronor, en tillväxt på dryga 7 procent.

Året därpå väntas försäljningen öka ett par procent samtidigt som rörelsemarginalen stiger till 8 procent. Vinsten per aktie ökar i så fall till 3,64 kronor.

De prognoserna innebär p/e-tal på 13,1 respektive 12,3. Justerar vi för den numera starka balansräkningen värderas rörelsen i Kappahl till 9,8 gånger nästa års väntade rörelseresultat.

Utdelningen var som sagt en besvikelse i rapporten. Prognoserna kan därför på den punkten skruvas ned en aning framöver. De nuvarande prognoserna innebär dock direktavkastningar på 4,1 procent respektive 4,4 procent.

Kappahl har haft förtvivlat svårt att hitta rätt i sitt sortimentsarbete efter dikeskörningen för fem år sedan. Att skära i kostnader är trots allt den lätta biten i en turn around.

Att locka tillbaka kunderna och ta tillbaka förlorade marknadsandelar är, bevisligen, mycket svårare.

Att bolaget två kvartal i rad nu visat att försäljning tycks ha hittat fotfäste igen är därför klart positivt och förändrar bilden. Med ett attraktivt sortiment att locka tillbaka kärnkunderna med ser framtiden plötsligt betydligt ljusare ut för Kappahl.

Värderingen på liggande prognoser ser attraktiv ut och i ljuset av bolagets utveckling det senaste halvåret känns prognoserna för de kommande åren dessutom försiktiga. Vi tycker aktien ser köpvärd ut.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Köp 44,80 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -