NIBE växer och växer

Aktaieanalys NIBEs omsättningsmål om 20 miljarder år 2020 ser ut att nås i förtid. Aktien är inte billig men de långsiktiga tillväxtutsikter tilltalar.

Gerteric Lindquists förvärvsmaskin tuffar på med obruten styrka. Inte mindre än 12 förvärv genomförde värmeteknikbolaget NIBE under 2016, varav den största var det amerikanska Climate Control Group (CCG) med en årsomsättning omkring 2,3 miljarder kronor.

NIBE har en tillväxthistorik utan dess like på den svenska börsen. Mellan 1993 och 2016 ökade omsättningen med en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 19 procent. Lite mer än hälften av tillväxten harvarit hänförlig till förvärv, och framförallt affärsområdet Climate Solutions (tidigare Energy Systems) har expanderat kraftigt.

En trevlig bieffekt av denna utveckling har varit att bolagets totala lönsamhet har successivt ökat, eftersom Climate Solutions levererar de högsta marginalerna. Sedan börsnoteringen 1997 har NIBE lyft sin rörelsemarginal (EBIT) från något under 10 procent till 12,9 procent förra året.

Nettoomsättningen för 2016 uppgick till 15 348 Mkr, vilket motsvarade en tillväxt på 16 procent jämfört med året innan, varav 13 procentenheter var relaterad till förvärv. Bolaget närmar sig därmed med stormsteg sitt omsättningsmål om 20 miljarder kronor år 2020.

Inklusive alla de hittills förvärvade bolagen ligger omsättningen, räknat på rullande 12-månadersbasis, redan på drygt 17 miljarder kronor. Vd Gerteric Lindquist ser fortsatt goda förvärvsmöjligheter, och balansräkningen stärktes i höstas med en företrädesemission, just för att möjliggöra flera förvärv.

Omsättningstillväxten i fjol var störst inom Climate Solution som ökade med 19 procent till 9 588 Mkr. Affärsområdet växer, som tidigare nämnt, kraftigt via förvärv men även den organiska tillväxten låg på goda 5 procent.

Rörelsemarginalen minskade något från 15,1 till 14,6 procent som konsekvens av en lägre lönsamhet inom de förvärvade enheter. NIBE har dock en imponerande track-record att lyfta marginalerna på nya enheter till gruppnivån inom en relativ kort period.

Förutom en geografisk expansion, mot Nordamerika, siktar Climate Solutions framförallt på att bredda sin verksamhet mot inomhuskomfort. En ytterligare förändring är ett allt större fokus på kommersiella fastigheter.

Bakom den underliggande tillväxten inom Climate Solutions ligger bland annat en stark inhemsk marknad i Sverige, där en positiv utveckling av nybyggnation av småhus har bidragit positivt till efterfrågan på frånluftsvärmepumpar.

En annan viktig marknad är Tyskland, som har visat en stigande trend under 2016, drivet av ett stärkt bidragsprogram för värmepumpar.

 

Bolagets näst största affärsområde NIBE Element (28 procent av omsättningen) nådde en viktig milstolpe förra året, genom att uppnå den långsiktiga målsättningen på minst 10 procent i rörelsemarginal. Hjälpt av en organisk omsättningstillväxt på 3 procent ökade rörelsemarginalen med 2 procentenheter till 11,1 procent.

Omsättningen ökade totalt med 13 procent till 4 252 Mkr, drivet av förvärv som delvis även gynnade lönsamheten. Affärsområdet har en bred exponering mot olika industriområden så som bilindustrin, vitvaror, vindkraft mm, och efterfrågan brukar visa en bra korrelation med den makroekonomiska bilden.

Genom kontinuerliga effektiviseringsåtgärder, produktutveckling och allt större skalfördelar har NIBE Element lyckats lyfta lönsamheten avsevärd de senaste åren.

Efter den ovannämnda företrädesemissionen är den finansiella ställningen bra, alla förvärv till trots. Soliditeten uppgick till 47 procent vid slutet av året. Nettoskulden i relation till rörelseresultatet innan av- och nedskrivningar (EBITDA) låg på 2,4, den lägsta nivån sedan 2013.

Nibes VD Gerteric Lindquist

Det finns alltså utrymme för en fortsatt lönsam förvärvsdriven expansion, i enlighet med ledningens uttalanden. Styrelsen föreslår dessutom en utdelningen om 0,88 kronor per aktie (0,80).

Analytikerna som följer NIBE räknar enligt databasen Factset med en omsättningstillväxt på 11 procent för i år till 18,2 miljarder kronor. Inklusive alla hittills förvärvade bolagen ligger omsättningen, räknat på en rullande 12-månadersbasis, dock redan på cirka 17 miljarder, så egentligen innebär analytikerprognosen för 2017 en omsättningstillväxt på bara 7 procent.

För nästa år ligger till och med bara 3 procent tillväxt i estimaten. Det är alldeles för konservativ tycker vi, och beror främst på finansbranschens vana att inte räkna med förvärvseffekter före förvärven har annonserats.

Det brukar vara en rimlig strategi, men i ett fall som NIBE ledar det till att aktien alltid ser för dyr ut. Om vi istället räknar med en underliggande omsättningstillväxt på 10 procent för i år och nästa år (fortfarande betydligt under historiska snittet), hamnar omsättningen på 18,7 miljarder, respektive 20,6 miljarder kronor.

Med en bibehållen rörelsemarginal kring 13 procent skulle det innebära ett rörelseresultat på 2 430 Mkr i år och 2 680 Mkr nästa år.

I det scenariot motsvarar företagsvärdet 17,5 gånger rörelseresultatet (EV/EBIT) i år, och 16 gånger nästa år. P/e-talen skulle ligga någonstans kring 20,5 och 18,8. Det är inte billigt, men sannolikt är även våra estimat för låga. Köp och behåll aktien länge.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
NIBE Industrier B Köp 72,35 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -