Stark verkstad kan klättra vidare

Aktieanalys Sandvik rapporterade en kraftfull organisk ordertillväxt. Atlas Copco och SKF redovisade urstarka siffror. Vi tror att sektorn har mer att ge.

Sandviks starka orderingång drevs framförallt av gruvsidan som visade en organisk orderingångsökning om 30 procent jämfört med samma period ett år tidigare, men alla andra affärsområden utvecklades också positivt.

 

Över hela linjen var Sandviks rapport mycket bättre än väntat. Orderingången på 24,9 miljarder kronor överträffade förväntningarna med 9 procent, och rörelsemarginalen på 16,1 procent var 1,2 procentenheter högre.

Det är just bredden i förbättringen som imponerar och som ger tillförsikt för de kommande kvartalen. Inte bara alla affärsområden växer, men även alla viktiga regioner – Europa, Nordamerika och Asien. Rensad för storordrar växte Europa med 11 procent, Nordamerika med 25 procent och Asien med 7 procent under kvartalet. Anmärkningsvärd är även att Kina växte med hela 31 procent.

Angående kundsegment var gruvsektorn och allmän verkstadsindustri starkast, särskilt flygindustrin, medan bilindustrin, olja/gas och tunnelbyggen utvecklades sidledes. Sandviks vd Björn Rosengren noterar emellertid en positiv utveckling i Nordamerika inom olja/gas och lyfter bland annat fram att antalet borriggar har fortsatt att öka på sistone.

Vi ser det som särskilt lovande att vändskärsdivisionen SMS rapporterade en tvåsiffrig förbättring av efterfrågan i Nordamerika, och att styrkan sägs har hållit i sig hittills under det andra kvartalet. SMS, som är en bra mätare för den allmänna industriaktiviteten, upplever även en förstärkning i Europa och Asien där Kinas utveckling beskrivs som väldigt stark. Intressant är även vd:ns kommentar att faktureringen per dag har lagt sig på en helt ny nivå jämfört med för ett år sedan.

Kommentarerna från hans sektorkollegor var lika uppmuntrande. Atlas Copcos orderingång steg med 18 procent organiskt i det första kvartalet, vilket var den största ökningen sedan andra kvartalet 2011. Den avgående vd Ronnie Leten noterade en positiv trend inom alla verksamhetsområden och försäljningen av Atlas Copcos små och medelstora kompressorer, de så kallade kanariefåglarna som är en bra konjunkturindikator, steg med tvåsiffriga procenttal under kvartalet.

Kullagertillverkaren SKF:s försäljning ökade organiskt med 8 procent i det första kvartalet och kunderna har börjat fylla på sina lager för att inte riskera att inte kunna sälja när efterfrågan tar fart. Bolagets vd Alrik Danielson pratar om en vitt spridd återhämtning av de flesta kundsegment och tror att efterfrågan kommer att fortsätta uppåt.

Återhämtningen i efterfrågan kommer inte som en överraskning. Ledande globala ekonomiska indikatorer har pekat uppåt i flera kvartal och i vår senaste SKF-analys i början av april påpekade vi att till exempel de amerikanska inköpscheferna har blivit allt mer optimistiska sedan förra sommaren. Det senaste sentimentsindexet sammanställt av Institute for Supply Management (ISM) för april visade visserligen en något lägre nivå en månaden innan, men med 54,8 på en skala där allt över 50 indikerar tillväxt, ser det fortfarande lovande ut. Delkomponenten över nya ordrar var dessutom på ännu starkare 57,5. 


Korrelationen mellan ISM-indexet och den globala industriproduktionen har historiskt varit bra. Eftersom ledande indikatorer är just framåtblickande, och bolagen har just börjat prata om förbättringarna, ser vi goda förutsättningar att bolagens positiva utveckling kommer fortsätta ett bra tag till.

Som positiv bieffekt av den ekonomisk återhämtningen blir bolagens balansräkningar allt starkare. Sandviks skuldsättning har till exempel kommit ned till nivåer klart under målsättningen, och bolaget kan nu tänka sig att förvärva inom flera områden.

I samband med kvartalsrapporten nämnde vd:n Björn Rosengren att man hade gärna sett ett spännande förvärv inom vändskärsdivisionen. Men även inom gruvsidan finns det produktområden där man kan tänka sig tillköp.

Sandvik, Atlas Copco och SKF handlas i skrivande stund till p/e 22, 24 och 17 på analytikernas konsensusestimat (Factset) för innevarande år. Tittar vi på prognosen för 2018 sjunker p/e-talen till 20, 22 och 15,5. Marknaden har dock en tendens att underskatta magnituden av förändringarna både i ner- och uppgångar.

 

Vi tror därför att estimaten är för låga, framförallt för 2018, och potentiella förvärv ger ytterligare utrymme för estimathöjningar. Dagens värderingar är därmed antagligen inte lika höga som de framstår som. Under en period med positiva vinstrevideringar ser vi goda möjligheter för en positiv kursutveckling för sektorn som helhet. 

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -