Östeuropas börser överraskar

Fondanalys De östeuropeiska börserna har vaknat till liv igen efter några år av slumrande tillvaro. Placera fondexpert Pär Ståhl har två fondfavoriter bland Östeuropafonderna som han tror kommer att ge bra avkastning på lång sikt.

Det senaste året har kategorisnittet för Östeuropafonder hos Morningstar ökat med i genomsnitt 19 procent i svenska kronor. Det är lika mycket som den totala avkastningen de senaste tre åren.

Tillväxtmarknaderna i allmänhet hade flera bra år fram till sommaren 2013, då den amerikanska centralbanken FED överraskade marknaden med att börja prata om att trappa ner på de kvantitativa lättnaderna. Tillväxtmarknaderna tog mycket stryk, så även de Östeuropeiska. I fjol vaknade investerarnas intresse för tillväxtmarknader i stort och även de Östeuropeiska tillväxtmarknaderna har attraherat nytt kapital.

Trots fjolårets börsuppgångar i regionen är börserna i Östeuropa fortfarande betydligt lägre värderade än i väst. Enligt den globala indexberäknaren MSCI värderas de Östeuropeisk börserna till p/e-tal för nästa år på 7,9, vilket är lågt jämfört med tillväxtmarknadssnittet på 12,5. Globalt aktieindex där de amerikanska- och de europeiska börserna väger tyngst har en klart högre värdering på p/e-tal 16,5. Alltså en klar fördel för de östeuropeiska börserna.

Det finns flera faktorer som talar för de östeuropeiska ländernas fördel. Ekonomier är nu i betydligt bättre form än efter finanskrisen.

Valutorna är relativt lågt värderade med större valutareserver hos centralbankerna än tidigare. Underskotten i handelsbalansen har minskat och BNP-ökningarna har överraskat på uppsidan.

Tillväxten kommer från ökad konsumtion och kontroll på inflationen. Den starka euron jämfört med flera av de östeuropeiska valutorna ger en klar fördel för export till väst och låga produktionskostnader i underleverantörsledet.

Europas tillväxtmotor Tyskland tillsammans med ett Västeuropa som nu växer snabbare än vad marknaden förväntade sig för bara ett år sedan, är viktigt för regionen. Det gör att efterfrågan på insatsvaror och underleverantörsprodukter från Östeuropa växer. Det leder på sikt till ökade företagsvinster.

När man talar om Östeuropa kan man inte runda Ryssland som utgör den klart största delen av regionen med över hälften av börsvärdet. Landet har fått stöd av ett stabilt oljepris och stora prisuppgångar för flera viktiga råvaror.

I år väntas BNP-tillväxten komma tillbaka på plussidan efter två år med negativ tillväxt i ekonomin, trots fortsatta sanktioner från väst. Sanktionerna ligger fortfarande som en våt filt över ekonomin, USA:s framtida agerande i frågan är högst oklart. Det finns utrymme för förbättringar som på sikt gynnar ryska aktier.

Den ryska inflationen fortsätter sjunka och centralbanken har till skillnad från västvärldens börjat en räntesänkningscykel som gynnar ekonomin. Konsumtionen ökar stadigt, bolåneräntorna är på väg ner till nivåer som kan skapa större efterfrågan på bostäder och spilla över på ökade bostadspriser vilket sannolikt skapar mer konsumtion och högre tillväxt.

För den som vill investera i regionen är utbudet av Östeuropafonder relativt stort och det finns två fondkategorier: en som inkluderar Ryssland och en som exkluderar Ryssland. Placera har hittat två aktivt förvaltade Östeuropafonder som inkluderar Ryssland. Fonderna skiljer i fokus på storlek på bolag och länder.

Placera tror att aktiv förvaltning är att föredra för regionen då aktieanalyser och analytikertäckningen av bolagen från bankerna är låg. De index som täcker Östeuropa är trubbiga, Ryssland får väldigt stor andel (över 60 procent) och det är få länder i indexen. Det talar för att de förvaltare som gör bra egen aktieanalys och vågar avvika från index har stora möjligheter att hitta guldkorn och leverera en bra avkastning.

East Capital är en svensk pionjär inom tillväxtmarknadsinvesteringar. Fondbolaget har tjugo års erfarenhet av aktiv förvaltning i regionen. Spetsfonden East Capital Östeuropa förvaltas av medgrundaren till fondbolaget Peter Elam Håkansson sedan 2007. Till sin hjälp har han ett  tillväxtmarknadsteam på ett tiotal personer. Investeringsfilosofin har tre grundstenar: ett långsiktigt perspektiv, grundläggande analys och fokus på aktivt val av aktier.

 Peter Elam Håkansson

Investeringsprocessen arbetar uppifrån och ner. Investeringsuniversumet begränsas med tydliga länderval och teman som man tycker är intressanta för att hitta framtida vinnare. Hållbarhetsfrågor kommer tidigt in i processen. En viktig hörnpelare är den grundliga aktieanalysen. Fokus ligger på att hitta en egen investeringsidé som stöds av teman som ska innehålla en tydlig strukturell tillväxt för bolagen. Det gör att man investerar långsiktigt i bolagen.

En viktig del i investeringsprocessen är personliga möten med bolag och ledning, med upp till 800 möten per år. Bolagen ska vara rimligt prissatta och hela teamets syn är viktig i beslutsfattandet av investeringar till fonden. Fonden är en aktiv ägare med tydlig närvaro på bolagsstämmorna. Som aktiv minoritetsägare så drar man sig inte för att driva frågor till domstol om så behövs.

Fonden investerar vanligtvis i runt 100 bolag, för tillfället har man 84 investeringar. De fem största bolagen utgör 23 procent av fondens värde. Inget innehav är större än 6,2 procent och fonden består av många små innehav, vilket ger en bra riskspridning.

Fonden har en tydlig fördelning mot stora bolag, som utgör 50 procent. Medelstora bolag utgör 27 procent och resterande del små bolag. Finansbolag är den största sektorn på 41 procent följt av energibolag på 16,5 procent och konsumtionsvaror.

Ryssland är fondens viktigaste marknad med  49 procent investerat där. Turkiet är tvåa med 16 procent följt av Polen. Totalt investerar man i 13 länder i forna östblocket.

Peter Elam Håkansson har 28 års erfarenhet och har lyckats riktigt bra med förvaltningen. På lång sikt har fonden har avkastat bättre än index tolv av 16 år. De senaste tre åren har man avkastat bättre än kategorisnittet med en risk mätt som standardavvikelse i nivå med kategorisnittet.

Den årliga förvaltningsavgiften är 2 procent, vilket är högre än kategorisnittet. Fonden har fyra stjärnor på tre års sikt och tre på fem års sikt hos Morningstar och förvaltar idag 1,5 miljarder kronor. Placera tycker att spetsfonden East Capital Östeuropa är köpvärd för den riskvillige och långsiktige fondspararen.

Den andra fonden är SEB Östeuropa småbolag. Den är precis som namnet antyder en fond som främst letar investeringar bland små- och medelstora bolag. Fonden förvaltas av Marko Daljajev sedan januari 2014. Till sin hjälp har han SEBs Östeuropateam på totalt fyra personer.

Marko Daljajev

Marko Daljajev har de tre senaste åren uppvisat den klart högsta avkastningen i kategorin Östeuropafonder. Fonden har avkastat hela 79 procents avkastning jämfört med kategorisnittet på 18,9 procent. Detta till en risk som är lägre än kategorisnittet, vilket gör det till en riktigt bra prestation.

Förvaltaren kombinerar en aktiv förvaltning med fokus på egen aktieanalys. Även här arbetar man med hållbarhetsfrågor i investeringsprocessen. Fokus är att hitta mindre bolag med ett marknadsvärde på högst 5 miljarder kronor, med bra förutsättningar för en tydlig vinsttillväxt. Fonden föredrar välskötta bolag med en inte allt för hög värdering.

Fonden har drygt 100 investeringar, jämfört med index som har drygt 370 aktier. De fem största innehaven väger totalt 20,4 procent och inget innehav väger mer än 5,2 procent vilket ger en bra riskspridning.

Fonden har en tydlig vinkling mot småbolag, som väger knappt 47 procent. Medelstora bolag utgörs av 37 procent och resterande del består av stora bolag. Det är en klar avvikelse från index.  Största land är Ryssland på 36 procent följt av Turkiet (22). Totalt investerar fonden i 17 länder, varav flera spännande länder som Kazakstan och Ukraina, vilket ger fonden en extra krydda.

Knappt en fjärdedel av innehaven är råvarubolag. Näst största sektor är finansbolag på 19 procent, följt av energibolag på 14 procent.

Den årliga förvaltningsavgiften är 1,75 procent, vilket är lägre än kategorisnittet. Fonden har fem stjärnor av fem möjliga på både 3 och 5 års sikt hos Morningstar och förvaltar idag drygt 1,1 miljarder kronor. Placera rekommenderar SEB Östeuropa småbolag fond för den långsiktige och riskvillige spararen.

Placera ser spetsfonderna East Capital Östeuropa och SEB Östeuropa småbolags fond som utmärkt komplement och kryddor i en fondportfölj och rekommenderar en lång sparhorisont med en mindre investering av den totala portföljen.

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
SEB Östeur S&M Bolag ex Ryss C EUR Lux Köp 43,30 -
Köp 38,60 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -