Så är Nasdaq 100 Index uppbyggt

Fondkommentar Nasdaqbörsen grundades 1971 och är idag världen näst största börs. Historiskt har tillväxtbolag och teknikbolag vägt tungt. Placera målar upp de breda penseldragen för dig som vill investera i snabbväxande amerikanska tillväxtbolag.

Nasdaqbörsen var den första börsen i världen som var helt elektronisk utan ett fysiskt handlargolv, och en liten uppstickare till den anrika New York-börsen som grundades redan maj 1792 för handel främst i råvaror som bomull och tobak.

Man kan säga att Nasdaqbörsen var den tidens så kallade ”disruptor”. Prissättningen var effektivare med en mindre skillnad mellan köpare och säljare, vilket initialt gjorde börsen mindre populär hos mäklare då deras vinst minskade.

Nasdaqbörsen attraherade tidigt relativt nystartade bolag med tillväxtfokus, oftast inom teknik- och hälsovårdssektorn. 1985 lanserades Nasdaq 100 Index, som idag är ett av de mest följda indexen i världen. Indexet inkluderar 100 av de största amerikanska, icke-finansiella aktier som är noterade på Nasdaqbörsen.

Indexet är på grund av dess tunga koncentration till tekniksektorn inte det rätta investeringsindexet för att få en bred exponering mot amerikanska aktier eller amerikansk ekonomi.

Teknikaktierna står för cirka 60 procent av indexets totala vikt. Det har det i princip gjort sedan början av 1990-talet. Detta är betydligt högre än de andra kända amerikanska aktieindexen: Dow Jones Industrial och S&P 500-index. Den tydliga teknikkoncentrationen har gett ett tydligt uttryck i risken mätt som standardavvikelse som historiskt varit högre för Nasdaq 100-index.

Nasdaq 100 Index har inga sektorrelaterade justeringar av sina urvalskriterier och det finns inga begränsningar för sektorvikter. Sektorkoncentrationen gynnar indexet när det är tillväxt- och teknikaktierally som i år.

Men det är också ett av problemen med indexet. Efter att internetbubblan sprack vid millennieskiftet hade Nasdaq 100 Index tappat nästan 80 procent av sitt värde vid bottennoteringen i oktober 2002. Det tog mer än ett decennium för att återgå till sin tidigare rekordnivå.

Nasdaq 100 Index använder börsvärdet som vikt i indexet och är marknadsviktat. Det ger indexet en tydlig lutning mot de största amerikanska tillväxtaktierna som Apple, Amazon, Alphabet (Google), Microsoft och Facebook. Totalt väger de fem största innehaven drygt 40 procent och de tio största bolagen väger nästan 55 procent, vilket ger indexet en väldigt hög koncentration.

Indexet är alltså starkt tiltat mot teknikbolag, drygt 60 procent. Går man lite djupare så representerar Nasdaq 100 Index hårdvarutillverkare, mjukvarubolag, telekommunikation, detaljhandel, dagligvaror och bioteknik.

Trots den stora dominansen av teknikbolag saknas faktiskt flera stora teknikföretag i indexet. Det är teknikbolag som är noterade och handlas på New York-börsen, som IBM, Salesforce, Oracle och Visa. De stora amerikanska läkemedelsjättarna Johnson & Johnson, Eli Lilly och Bristol-Meyers Squibb lyser också med sin frånvaro, då de är noterade på New York-börsen.

Nasdaq 100 Index-bolagen hör till aktiemarknadens snabbväxare. Bolagen är generellt mindre skuldsatta än den bredare aktiemarknaden eftersom de kräver färre materiella tillgångar som binder mycket kapital för att driva. Många av företagen återinvesterar de flesta av sina vinster i forskning och utveckling.

En stor del av bolagen är verksamma inom strukturellt snabbväxande branscher som påverkas mindre av den globala ekonomin och är mindre cykliska av sin natur. Det är ett recept som har belönats med höga värderingar som återspeglar deras tillväxtpotential.

Avkastningen för Nasdaq 100 index har utklassat de två bredare amerikanska aktieindexen de senaste 10, 5 och 3 åren. Det har varit en betydande överavkastning. Facit för de senaste 10 åren är en årlig överavkastning på 5,7 procentenheter per år mot breda S&P 500 index. Ett index som innehåller de 500 största och mest likvida amerikanska bolagen noterade både på New York-börsen och Nasdaq-börsen.

Det är uppenbart att avkastningen för Nasdaq 100 index har kommit till en högre risk mätt som standardavvikelse. Men med hänsyn till risknivån har den riskjusterade avkastningen varit högre och bättre för Nasdaq 100 index.

För den som vill investera i en ETF, en börshandlad fond, finns det flera alternativ. iShares Nasdaq 100 UCITS ETF följer Nasdaq 100 Index. Bakom ETF:n står världens största kapitalförvaltare Blackrock.

De fem största innehaven utgör precis som det underliggande indexet drygt 41 procent av fondens värde. De fem största bolagen är alla snabbväxande tillväxtbolag. Det är även de fem största bolagen i S&P 500 index, fast då är respektive vikt lägre.

Fonden har en klar lutning åt stora bolag som utgör drygt 96 procent. Resterande del är mellanstora bolag.

iShares är pionjären inom ETF:er. Moderbolaget Blackrock förvaltar totalt drygt 7 000 miljarder dollar. Förvaltningsavgiften i fonden är 0,3 procent. Likviditeten i fonden är mycket bra och spreaden – skillnaden mellan köp och säljkurs – är liten.

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

 

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på FacebookLinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -