Blankning: kriminellt eller lagligt?

Blankning Den som följer svensk affärspress har knappast undgått att det skett vad som kallats för en ”blankarattack” mot SBB, ett av Sveriges största fastighetsbolag, tillika småspararfavorit. Placera förklarar vad det är och vad som är tillåtet.

Att Samhällsbyggnadsbolaget, SBB, skulle ta lite stryk när aktiemarknaden började vädra högre räntor, var det väl ingen som höjde ögonbrynen över. Aktien hade trots allt stigit nära 130 procent ifjol och brukar ofta nämnas som ett av de mer räntekänsliga bolagen i en räntekänslig sektor.

Men när SBB-aktien föll brantast av alla och när rörelserna var kraftiga åt båda håll, fastän inga nyheter dykt upp, var det en och annan som började fundera. Till exempel på om det kunde röra sig om en kraftig blankning i aktien.

I veckan kom så en blankarrapport från blankningsfirman Viceroy, vars frontperson Fraser Perring var tidigt ute med att flagga för oegentligheter i tyska fintech-bolaget Wirecard. I Wirecard visade det sig att blankarna hade rätt, eftersom Wirecards redovisning var rakt igenom bedräglig.

SBB:s vd, Ilija Batljan, hävdar att det i själva verket rör sig om en ”synkroniserad blankarattack” i en intervju i Dagens Industri. Man kan då fråga sig om det är olagligt att flera blankningsfirmor skulle gå ihop och blanka och på detta sätt kunna göra det utan att det skulle märkas.

Det underliga med just blankningen i SBB är att den inte syntes i Finansinspektionens blankningsregister, trots att den lett till dramatiska rörelser i aktiekursen i en aktie med hög likviditet. Först på tisdag eftermiddag dök det upp en kort nettoposition på listan.

Det är inte olagligt att blanka aktier

Ordet attack som i ”blankarattack” kan signalera att det rör sig om något negativt. Blankning är också något som ofta kritiseras, särskilt i de fall det resulterar i stora kursrörelser som blir närmast självuppfyllande. För den sakens skull är det förstås inte olagligt.

”Det blir ofta spekulationer eftersom det är ett komplext regelverk och det får stora effekter på enskilda aktier när stora institut tar stora nettopositioner”, säger Ellinore Sandin, jurist på avdelningen för marknadstillsyn på Finansinspektionen, som inte vill uttala sig om just fallet med SBB.

Ellinore Sandin

”Blankning är ett vedertaget beteende som egentligen är till för att man ska skydda sig, det har sin genuina plats på marknaden och är allmänt accepterat. Men är det på det sättet att man tar positioner genom blankning och sedan går man ut och uttalar sig i till exempel blankarrapporter för att påverka kursen eller handelsvolymen, då är det brottsligt”, säger Jan Leopoldson, kammaråklagare på Ekobrottsmyndigheten, som även han poängterar att han uttalar sig i allmänhet, inte det aktuella fallet med SBB.

Jan Leopoldson

Huruvida det är kriminellt eller inte avgörs alltså av ifall syftet med den informationen man sprider är att påverka kursen eller volymen i handeln i aktien, det enligt marknadsmissbruksförordningen, EU nr 596/2014.

Om man är ute efter att ge uttryck för sin genuina uppfattning på ett korrekt, sakligt sätt och redogör för egna positioner och eventuella intressekonflikter, så är det inte brottsligt”, säger Jan Leopoldson.

Det finns däremot ett antal regler som blankarna måste hålla sig till. Dessa återfinns i EU-förordningen om blankning nr 236/2012.

Förordningen förbjuder i princip nakenblankning. Med nakenblankning menas att en blankning sker utan täckning. Det vill säga att blankaren säljer en aktie som den inte lånat, eller på annat sätt försäkrat sig om att den kan lånas, vilket ju är fallet när man blankar ”vanligt”.

Blankare måste också anmäla om positionerna blir tillräckligt stora. Den som har en blankningsposition om 0,1 procent av aktiekapitalet måste anmäla och därutöver anmäla igen för varje 0,1 procentenhetsintervall som blankningen utökas eller minskar med. En blankare måste alltså anmäla om positionen ökar från 0,19 till 0,2 procent, men inte från 0,11 till 0,19 procent. Anmälan sker till Finansinspektionen.

Den lägre gränsen för när en anmälan ska göras gäller sedan 31 januari i år. Tidigare var det om positionen uppgick till 0,2 procent, med undantag för en period under pandemin då det även då var 0,1 procent. Anmälan måste ha inkommit till FI 15:30 dagen efter positionen tagits.

Finansinspektionen är i sin tur skyldiga att offentliggöra när en enskild blankare har en position på 0,5 procent eller mer. I teorin kan alltså ett bolags aktie vara blankat hur mycket som helst utan att det går att se i Finansinspektionens register, så länge varje enskild position inte överstiger 0,5 procent.

Här kan du hitta FI:s lista över bolag vars aktiekapital är blankat med mer än 0,5 procent av en enskild blankare.

Scandic behöver nödvändigtvis inte vara det mest blankade bolaget på Stockholmsbörsen, men är det bolaget som sammanlagt har flest blankningspositioner över 0,5 %. På FI.se kan du se ett utdrag över olika blankare och storleken på deras positioner såvida de överstiger 0,5 procent av aktiekapitalet.

Det är Finansinspektionen som är ansvarig för tillsynen av blankning av i princip alla aktierna på de svenska handelsplatserna. De som blankar i de aktierna måste i sin tur följa reglerna i EU:s förordning om blankning.

I fallet med SBB kan man fråga sig varför blankningspositionerna, som enligt sajten Ortex i själva verket uppgår till någonstans kring 5 procent eller, inte blivit offentliga. Då betyder det att de antingen inte anmälts, vilket förstås är ett regelbrott, eller att de enskilda positionerna understiger 0,5 procent av aktiekapitalet.

”Det är inget konstigt med att ha positioner under 0,5 procent och är inte heller något i sig som ger oss misstankar om en regelöverträdelse. Tillsynen vi bedriver utgår ifall det finns en misstanke om nakenblankning eller om en blankare som har anmälningsplikt inte anmäler sin position eller om den anmäler den förstent”, säger Ellinore Sandin.

När det gäller frågan om en ”synkroniserad blankarattack” är tillåten eller inte, finns inget i förordningen som säger att det i sig skulle vara olagligt. Det är inte ens säkert att det skulle vara olagligt att medvetet lägga sig precis under tröskelgränserna, ens om flera firmor skulle gå ihop.

”Rent allmänt skulle det kunna röra sig om en överträdelse, det skulle i alla fall vara oetiskt”, säger Jan Leopoldson.

Det händer att blankning förbjuds i perioder

I tider av stor turbulens händer det att blankning förbjuds tillfälligt. Så hände det till exempel på Moskvabörsen när den föll handlöst i det pinfärska exemplet med när Ryssland invaderade Ukraina i förra veckan.

”Under pandemin var det flera EU-medlemsstater som förbjöd blankningar i vissa aktier”, säger Ellinore Sandin.

Ett annat exempel var att under finanskrisen 2008 var det förbjudet att blanka banker.

Som aktiesparare kan man fundera över om det är förtroendeingivande för aktiemarknaden att ett storbolags aktie kan åka bergochdalbana, delvis orsakat av blankningar, utan att man kan bilda sig en uppfattning om vad som egentligen händer.

”Personligen så tycker jag att den nuvarande gränsen är tveksamt hög. Jag skulle gärna se en lägre gräns just av den anledningen att jag tycker att det är viktig information till marknaden och aktieägarna, vad som är blankat och vem som gör det”, säger Jan Leopoldson.

”Det torra svaret är att vi är en tillsynsmyndighet och att vi inte har någon åsikt om lämplig nivå för offentliggörande av positioner, utan det är lagstiftaren som bestämt vilka tröskelvärden som ska gälla”, säger Ellinore Sandin.

Tidigare gick det faktiskt att begära ut blankningspositioner från Finansinspektionen, genom att hänvisa till offentlighetsprincipen. En möjlighet som FI:s rättsavdelning satte stopp för i enlighet med EU-regler, ett beslut som blev kritiserat.

”Finansinspektionen har gjort bedömningen att enskilda positioner under 0,5 procent omfattas av sekretess. För sammanställning av samtliga positioner i en emittent på aggregerad nivå har Finansinspektionen gjort bedömningen att det inte finns någon allmän handling och att den därför inte kan lämnas ut. Anledningen är att det krävs en ny sammanställning och granskning för att tillgängliggöra uppgifterna på aggregerad nivå för att de ska kunna lämnas ut”, säger Ellinore Sandin.

2 frågor och svar om blankning

Hur kommer det sig att aktiekursen sjunker när en aktie blankas?

När man blankar en aktie lånar man den för att sedan sälja den och köpa tillbaka den till, ett för blankaren förhoppningsvis, lägre pris. Om blankningen sker i stor skala så är det ett stort antal aktier som säljs, och då sjunker kursen.

En ytterligare effekt blir dessutom att aktiekursen kan falla om en blankningsfirma släpper en rapport om skälen till att den tror att aktien ska gå ned. Men bara själva informationen om att en aktie utsätts för en omfattande blankning kan förstås skapa en osäkerhet bland investerarna.

Vad är en short squeeze?

Om det sker en så kallad short squeeze, det vill säga att blankaren av tvång eller för att begränsa sina förluster måste köpa tillbaka aktierna för att aktiens värde stiger, i stället för att sjunka, då stiger aktiekursen kraftigt om de blankade volymerna är stora.

Här hittar du EU:s blankarförordning och här hittar du EU:s marknadsmissbruksförordning.

Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -