Två globalfonder för den långsiktige

Fondanalys Globalfonder har genom sin diversifiering klarat årets nedgång relativt bra. Placera lyfter fram två aktivt förvaltade globalfonder med breda investeringsmandat.

Riskaptiten har fallit i takt med att allt flera mörka moln har samlat sig på finanshimlen. I BofA:s senaste investerarnekät var riskviljan hos de globala investerarna på rekordlåg nivå.

Investerarna är rädda för att alltför hökaktiga centralbanker ska skjuta den globala ekonomin till recession. Man ser även en rekordlåg global tillväxt samt stagflationsrisk i korten. Den stora pessimismen har gjort att kassorna är på den högsta nivån på 20 år.

Men allt är inte negativt, efter årets betydande börsnedgångarna är värderingarna på de globala börserna mer aptitliga än på länge. P/e-talet för världsindex har sjunkit från närmare 19 vid årets början till i nuläget på 14,5.

Den senaste rapportperioden har varit bättre än väntat på båda sidor Atlanten. Vinstprognoserna för 2022 har endast justerats ned marginellt under året och indikerar på en vinsttillväxt om 8 procent. Blir inte nedjusteringarna betydligt större bör nuvarande värderingsnivå ge stöd till aktiekurserna.

Globalfonder har genom sin breda investeringsbas och valutadiversifiering klarat årets nedgång relativt bra när avkastningen räknats om till svenska kronor. I genomsnitt landar årets nedgång på drygt 10 procent, vilket är klar mindre än Stockholmsbörsen som backat nästan dubbelt så mycket.

För den som vill sprida riskerna i sitt fondsparande kan det vara läge att öka globalfondsexponeringen.

Jag har två helt olika globalfondsval. Det första är en aktivt förvaltad fond som hör till kategorin ”Global, mix bolag”, vilket innebär att förvaltarna investerar i både tillväxt- och värdebolag. Det andra är en aktivt förvaltad fond som hör till fondkategorin ”Flexibel storlek” och letar investeringar bland alla typer av bolag, såväl stora, medelstora som små.

Urvalet av globalfonder är stort och snittet för globalfonder når inte upp till globalindex för vare sig de tre eller fem senaste åren. Det gör att valet av aktivt förvaltade fonder är viktigt. Jag har valt fonder med en hög riskjusterad avkastning för de tre senaste åren och med lägre risk än respektive kategorisnitt.

Björn Lind förvaltar AMF Aktiefond Global sedan 2012. Sedan hösten 2021 har han hjälp av förvaltaren Ulf Alexandersson.

Björn Lind och Ulf Alexandersson

Fonden placeras i fondkategorin ”Global, mix bolag”, vilket innebär att den innehåller en balanserad blandning av värde- och tillväxtbolag med tonvikt på stora bolag. Fonden har den högsta riskjusterade avkastningen i fondkategorin och en av lägsta riskerna mätt som standardavvikelse.

Investeringsprocessen har fokus på större bolag med starka marknadspositioner och global närvaro. Fonden investerar i bolag som väntas ha goda utsikter att växa och gynnas av strukturella förändringar. Viktiga egenskaper är tilltro till ledningen, utdelningspotential och vinsttillväxt.

Förvaltarna letar efter bolag som gynnas av starka strukturella drivkrafter som digitalisering av verkstadsindustri och handel. Man föredrar bolag som gör kundernas verksamhet mer effektiv och skapar bättre förutsättningar för högre lönsamhet på ett hållbart och långsiktigt sett.

Fonden investerar även i innovativa hälsovårdsbolag som arbetar med att skapa framtidens läkemedel. Hälsosektorn gynnas dessutom av en alltmer åldrande befolkning i världen.

Investeringsprocessen har även ett tydligt fokus på hållbara investeringar. Fonden väljer aktivt ur ett hållbarhetsperspektiv de bolag som bedöms ha kommit längre i sitt hållbarhetsarbete utifrån bransch, region och oavsett vilket land de är noterade i.

Fonden har en allt större andel företag som arbetar inom områden som gynnas av ett ökat fokus på hållbarhet, inte minst av energiomställningen från fossila bränslen till förnybara energislag inom vind- och solkraft.

Investeringsprocessen mynnar ut i global portfölj på 125 positioner. Stora bolag utgör 92 procent av fondens värde. Medelstora bolag står för runt 5 procent. Den höga andelen storbolag är en avvikelse från index och fondkategorin global mix bolag.

Fördelningen mellan tillväxt- och värdebolag ger en viss övervikt av tillväxtbolag. Drygt 21 procent är teknikbolag, vilket är som snittet för fondkategorin. Näst största sektor är finansbolag på 16 procent, även det är en normalvikt. Tredje största sektor är hälsovårdssektorn som väger 11 procent och är en undervikt jämfört med kategorisnittet som ligger på 15 procent.

Den geografiska riskspridningen är bra: USA är det största landet med drygt 60 procent av investeringarna och är i nivå med både index och fondkategorin. Europeiska bolag utgör 20 procent och franska bolag väger tyngst i Europa med 6,6 procent.

 

Tio största innehaven i AMF Aktiefond Global
Aktier  
Microsoft 7,4%
Procter & Gamble 3,3%
Coca-Cola Company 3,0%
Alphabet Class C 2,6%
Tesla 2,4%
Alphabet Class A 2,2%
Taiwan Semiconductors Manufacturing 2,0%
Berkshire Hathaway 1,9%
Prologis 1,9%
Allianz 1,8%
Källa: Morningstar 28,5%

 

De tio största innehaven står för 31 procent av fondens värde, vilket ger en bra riskspridning. Största bolag är Microsoft med en vikt på drygt 7 procent följt av Procter & Gamble och Coca-Cola.

Avkastningen för fonden landar på närmare 43 procent för de tre senaste åren, vilket är 14 procentenheter högre än snittavkastningen för fondkategorin. Risken landar på 12,4 procent vilket är lägre än kategorisnittet.

Den riskjusterade avkastningen för AMF Aktiefond Global blir riktigt bra. För det har fonden premierats med fem stjärnor av Morningstar.

AMF Aktiefond Global   Kategori - Global, Mix bolag
Avkastning % 3 år 42,9 28,5
Avkastning % i år -8,0 -10,1
Risk % 3 år 12,4 13,4
Betyg* 5  
Avgift%/år 0,4  
Rörlig avgift  Nej  
Förvaltare: Björn Lind  
* Morningstar har 5-gradig skala Ulf Alexandersson  
Källa: Morningstar den 20 maj 2022    

 

Den årliga avgiften är låga 0,4 procent, vilket är betydligt lägre än kategorisnittet. Fonden har fem stjärnor på tre års sikt hos Morningstar. Placera ger köprekommendation till AMF Aktiefond Global.

Placera gillar sedan tidigare Coeli Global Selectiv R SEK. Fonden förvaltas av Andreas Brock och Henrik Milton. Förvaltarna har lyckats riktigt bra och fonden placerar sig i den absoluta toppen av fondkategorin global, flexibla bolag. Det som imponerar är den riskjusterade avkastningen som hör till fondkategorins högsta.

Andreas Brock och Henrik Milton

Teamet förlitar sig mycket på egen fundamental aktieanalys för fondens investeringar. Man letar efter kvalitetsbolag med en bra organisk tillväxt och bolagsbesök är en viktig del i investeringsprocessen.

Fokus är att hitta bolag med en bra och stigande lönsamhet i kombination med en stark och beprövad affärsmodell. Det är viktigt att bolaget har en uthållig affärsmodell och verkar på en marknad med höga inträdes barriärer för konkurrenter.

Man föredrar marknadsledande bolag, med starka produkter och stark vinsttillväxt. Oftast är det inom branscher med bra och långsiktiga framtidsutsikter. Man kallar den typen av bolag för ”Champions”. Investeringarna i Champions är långsiktiga.

Fondens investeringar delas upp i två olika investeringsteman. Runt 80 procent av fonden består av Champions och resterande 20 procent investeras i så kallade ”Special situationsbolag”.

Special situationsbolag är bolag som för tillfället är impopulära på aktiemarknaden och marknaden inte tror på bolagets förmåga att skapa vinsttillväxt. Special situationsbolagen handlas ofta till stor rabatt mot historiska nivå.

Investeringarna bygger på egen aktieanalys där de har hittat interna- eller externa drivkrafter som gör att bolaget sannolikt kommer att överraska marknaden med en bättre vinst än väntat. Den här typen av investeringar har en kortare tidshorisont och är mer opportunistiska.

Utifrån investeringsprocessen i champions och special situationsbolagen sätter man ihop en diversifierad fondportfölj på runt 35 bolag. Långsiktigheten i investeringarna är tydlig. Av fondens tio största innehav har fem varit med i fonden mer än 3 år.

De tio största innehaven väger totalt 42 procent av fondens värde. Inget innehav väger mer än 4,7 procent, vilket ger fonden en bra riskspridning. Knappt 75 procent av fonden består av stora bolag och knappt 18 procent är medelstora bolag. Små- och micro-bolag utgör tillsammans runt 6 procent.

 

Tio största innehaven i Coeli Global Select R SEK
Aktier  
Apple 4,7%
Microsoft 4,5%
S&P Global 4,4%
ASML 4,4%
Mastercard 4,3%
Thermo Fischer  4,1%
Sonova 3,9%
Martin Marietta Materials 3,8%
Amazon 3,8%
The Estee Lauder Companies 3,8%
Källa: Morningstar 41,6%

 

Majoriteten av fondens innehav har ett tydligt tillväxtfokus. Knappt 28 procent är teknikbolag, vilket är en stor övervikt mot fondkategorin. Näst största sektor är hälsovårdsbolag på 21 procent, även det är en övervikt.

Fondens största exponering i undersektorer är mot mjukvarubolag med 14 procent och halvledarbolag på 9 procent.

Fonden har haft en bra avkastning med 36 procent mätt i kronor de senaste tre åren, vilket är klart högre än fondkategorin som landar på 26 procent. Avkastning har kommit till en risk som är marginellt lägre än kategorisnittet, vilket gör det till en bra prestation.

 

Coeli Global Select R SEK   Kategori - Global, Flexibel
Avkastning % 3 år 36,9 25,7
Avkastning % i år -17,0 -12,0
Risk % 3 år 14,7 14,8
Betyg* 5  
Avgift%/år 1,6  
Rörlig avgift  ja  
Förvaltare: Andreas Brock  
* Morningstar har 5-gradig skala Henrik Milton  
Källa: Morningstar den 20 maj 2022    

 

Fonden har fem stjärnor hos Morningstar och förvaltar idag drygt 10 miljarder kronor. Placera rekommenderar köp på Coeli Global Select R SEK trots att den totala avgiften innehåller en prestationsbaserad avgift.

Den prestationsbaserade avgiften är 10 procent av den del av totalavkastningen som överstiger en så kallad avkastningströskel definierad som MSCI All Country World Daily Index.

Under fjolåret landade den årliga avgiften på 1,6 procent, vilket motsvarar den fasta avgiften. Fonden klådde inte sitt jämförelseindex.  

Placera tror att fonden över tid kommer att fortsätta leverera en hög riskjusterad avkastning, vilket motiverar köpstämpeln.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden? Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Coeli Global Select R SEK Köp 243,79 -
AMF Aktiefond Global Köp 266,20 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -