Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk Analys Investtechs analyser visar på köpsignaler i två aktier. Samtidigt varnas det för ett sälj.

Under måndagen steg Stockholmsbörsen (OMXSPI) svagt med 0.65 procent och stängde på 749 punkter. Senaste tidens svaga utveckling har gjort att stödet vid 807 punkter brutits och på lång sikt återfinns stöd vid 730 punkter. Detta är nivån som noterades när marknaden toppade innan coronakraschen i februari-mars 2020. Motstånd finns vid 767 punkter i den korta grafen.

Investtechs korta Hausseindex står idag i 20. Indexet går mellan 0 och 100 och är en optimismindikator som visar andelen aktier på Stockholmsbörsen som haft köpsignal som sista signal. Ett värde mellan cirka 45-55 indikerar jämvikt mellan pessimister och optimister. På lång sikt står indexet också i 19. Det är därmed en ordentlig övervikt av pessimister bland investerarna på marknaden.

Investtechs insiderbarometer visar antalet köp- och sälj transaktioner som har genomförts av insynspersoner i börsens bolag. Den senaste månaden har det registrerats 6811 köp och 140 sälj, vilket motsvarar en köpandel på 83 procent. Köpandelen på årsbasis är 82 procent. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel statistiskt överpresterar mot marknaden.

Rekommendation: Stockholmsbörsen är tekniskt negativ på medellång sikt (1-6 månader). Vi rekommenderar långsiktiga investerare att alltid vara investerade på marknaden.

 

IT-konsultbolaget Prevas ser tekniskt positiv ut. Investerare har över tid har valt att betala högre kurser för att köpa in sig i bolaget. Kursen utvecklas i en stigande trend och enligt Investtechs forskningsresultat på trender ger det goda statistiska utsikter för vidare uppgång. Kursen har stöd vid cirka 100 kronor och motstånd vid cirka 126 kronor.

Prevas B är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Utvecklingen till aktiekursen av svenska ProfilGruppen som tillverkar aluminiumprofiler ser tekniskt bra ut. Aktiekursen återfinns i en bred stigande trendkanal som Investtechs algoritmer har identifierat på kursdiagrammet för medellång sikt. Investerare har alltså sedan en längre tid valt att betala allt högre priser för att köpa in sig i bolaget.

Kursen har stöd vid cirka 122 kronor och motstånd vid cirka 223 kronor. Volymtoppar och volymbottnar motsvaras väl av toppar och bottnar i kursen. En starkt positiv volymbalans indikerar att volymen varit högre på uppgångsdagar och lägre på nedgångsdagar, vilket bekräftar den positiva trendbilden.

ProfilGruppen B är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Aktiekursen till koncernen AddLife som är verksamma inom life-science sektorn har flera tekniska säljsignaler. Investtechs algoritmer har identifierat en fallande trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt. Det är ett tecken på ökat utbud och att det finns ett överskott av säljare och statistiskt har aktier i fallande trendkanaler underpresterat enligt Investtechs forskningsresultat.

En annan säljsignal är att det saknas stöd i kursdiagrammet och kursen återfinns under ett motstånd där ytterligare nedgång indikeras. På det långsiktiga kursdiagrammet återfinns en stödnivå runt 150 kronor som kan ge en reaktion upp. Ett eventuellt brott ned under 150 kronor kommer dock vara ännu en säljsignal. Vid reaktioner upp har aktien motstånd vid cirka 190 kronor.

AddLife B är totalt sett tekniskt negativ på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

Analysföretaget Investtechs metod

Investtech har sedan 1997 utvecklat algoritmer för teknisk analys av aktier och identifiering av köp- och säljsignaler och erbjuder dagligen uppdaterade köp- och säljrekommendationer för aktier på Stockholmsbörsen.

Varje dag identifierar Investtechs algoritmer de mest optimala trendkanalerna, stöd- och motståndsnivåer och kursformationer som ritas in i kursdiagrammen på kort- medellång- och långsiktig investeringshorisont. Med stora dataset som växer dag för dag har Investtech forskat på utvecklingen av köp- och säljsignaler från dessa tekniska indikatorer och har därmed omfattande statistik för t.ex. trender.

Stigande och fallande trendkanaler – centrala tekniska indikatorer

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du överväga att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtechs forskning visar att aktier i stigande trendkanaler på Stockholmsbörsen tenderat följas av meravkastning mot börssnittet, medan aktier i fallande trendkanaler tenderat underprestera. Forskningen visar också att trendsignalernas signifikans beror av vilket tidsperspektiv som betraktas. Trendkanaler på kort och medellång sikt, som baseras på kursdata på 5 månader respektive 1,5 års sikt har gett signifikanta signaler.

Diagrammet visar att aktier i stigande trendkanaler (blått diagram) på Investtechs medellångsiktiga kursgraf tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier i fallande trendkanaler (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Diagrammet visar en relativ utveckling i förhållande till jämförelseindex under samma period. Läs mer om stigande och fallande trendkanaler här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -