BofA: Återigen rekordlåg riskvilja

Fondkommentar Börshumöret är åter igen i botten när de globala investerarna svarar på månadens investerarenkät.

Det var en kort sentimentuppgång i förra månadens investerarenkät. Nu är pessimismen tillbaka, riskviljan är rekordlåg och allokeringen till aktier är nu den lägsta någonsin. Det visar Bank of America Securities senaste förvaltarenkät, som omfattar hundratals globala storinvesterare och genomfördes den 2 till 8 september.

En klar majoritet av investerarna tror att den globala tillväxten blir svag det närmaste året, samtidigt som sannolikheten för en global recession ökat. Störst anses recessionsrisken vara i Europa till stor del beroende på en kommande energikris.

Den allt svagare tillväxten spås påverka vinstutvecklingen negativt det kommande året. Rekordmånga investerare tror på sjunkande bolagsvinster det kommande året.

En klar majoritet av de tillfrågade investerarna tror att inflationen är lägre inom ett år, vilket är den högsta nivån sedan november 2008.

En majoritet av de tillfrågade tror att inflationen bör sjunka under 4 procent innan den amerikanska centralbanken Fed kommer att sluta med räntehöjningar.

Under månaden ökade synen på vilken räntenivå som Fed kommer att nå före man är klar med räntehöjningscykeln. Nu tror man på en räntenivå i intervallet 4 till 4,25 procent från tidigare 3,5 till 3,75 procent. Marknaden tror att den sista räntehöjningen från Fed sker före sommaren 2023.

I takt med en ökad recessionsoro har kassan återigen ökat från 5,7 till 6,1 procent, vilket är samma nivå som i juli och den högsta sedan oktober 2001 i efterdyningarna av terrordåden den 11 september.

Den nuvarande kassanivån är betydligt över det historiska snittet på 4,8 procent. Det innebär att det finns en hel del torrt krut kvar hos investerarna när de väljer att öka risken och aktieexponeringen.

Andelen investerare som tar lägre risk än vanligt är rekordstor och nått den lägsta nivån någonsin. Riskaptiten för alla tillgångsslag har minskat under månaden. Den senaste månaden har investerarna fortsatt att minska aktieexponeringen till den lägsta någonsin. Även obligationer ratas och har en stor undervikt.

Den allt lägre aktieexponeringen hos de globala investerarna har drabbat europeiska aktier särskilt hårt, som nu nått den största undervikten någonsin. En majoritet tror att europeiska aktier kan fortsätta sjunka och en tredjedel av de tillfrågade ser en nedgång på ytterligare 10 procent som sannolik.

Samtidigt ser man risken för en recession i USA som mindre sannolik, vilket gör att investerarna överviktar landet och övervikten är i nivå med det historiska snittet. Investerarna minskade aktieexponeringen även mot tillväxtmarknaderna och japanska aktier under månaden.

Det motsatta förhållande gäller för de stora valutorna. US-dollarn anses var oerhört övervärderad och euron anses betydligt undervärderad. Även den japanska yenen anses var undervärderad, vi får leta oss tillbaka till oktober 2007 för att hitta liknande siffror.

Under månaden har kapitalflödet letat sig tillbaka till defensiva dagligvaruaktier som nått den högsta övervikten sedan december 2008. En annan tydlig trend under månaden är att investerarna lämna teknikaktier till förmån för bankaktier och energiaktier.

Lyfter vi blicken och ser på de populäraste sektorerna som har störst övervikt hos investerarna, hittar vi fortfarande defensiva sektorer. Hälsovårdsaktier är i topp tillsammans med dagligvaror. Störst undervikt har investerarna i sällanköpsvaror, allmännyttiga bolag och teknikaktier.

På risksidan är det största hotet mot en fortsatt börsuppgång fortfarande inflation som man är rädd för ska bita sig fast på ovanligt höga nivåer.

andra plats hittar centralbankernas hökaktiga syn på räntehöjningar. Först på en fjärdeplats kommer risken för en global recession.

Den populäraste handelstrenden eller ”Crowded Trade”, vilket innebär att många investerare gör samma typ av aktieaffär och det kan sannolikt bli trångt när investerarna vill sälja.

Klar etta är fortfarande dollarn efter året starka uppgång mot nästan alla valutor, allt flera investerare ser dollarn som klart övervärderad. Vi hittar olja och råvaror som tvåa men risken har minskat i takt med en fortsatt nedgång för både oljepriset och många andra råvaror.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -