Konjunkturoron blir allt starkare

Makrokommentar Centralbankerna i Norge och Japan valde att vila på hanen i samband med veckans penningpolitiska besked. Samtidigt som den lätt spirande konjunkturoptimism som inlett året ser ut att ha fått sig en liten törn.

Norges centralbank valde att låta sin styrränta (folioräntan) ligga kvar på 2,75 procent i samband med torsdagens penningpolitiska besked.  Samtidigt flaggade centralbankschefen Ida Wolden Bache för att en räntehöjning sannolikt skulle bli aktuell i samband med nästa möte i mars.

Beskedet var det väntade och eftersom inga nya prognoser presenterades på detta interimsmöte så lär marknadsreaktionerna bli tämligen begränsade.

Norges bank är därmed ytterligare en centralbank som väljer att ta en lite paus och avvakta inkommande konjunktur- och prisdata, samt vilken effekt de kraftiga räntehöjningarna under 2022 får, innan man tar nästa penningpolitiska steg. Det är ändå säkrast att räkna med ytterligare norska räntehöjningar eftersom kärninflationen åter börjat röra sig uppåt och arbetsmarknaden inte visar några tecken på att börja svalna.

Skulle den svenska Riksbanken, som större delen av analytikerkåren förmodar, gå fram med en räntehöjning med 0,50 procentenheter den 9 februari så betyder det att den svenska styrräntan kommer att passera den norska. Något som tillhört ovanligheterna sett över de senaste 25 åren. Men kanske kan Norges banks paus också påverka Riksbanken i den riktningen även om det inte är något vi på Placera egentligen tror på. Möjligen kan det bidra till att Riksbanken nöjer sig med en höjning med 0,25 procentenheter.  

En annan centralbank som tog paus under veckan var den japanska centralbanken. Även om det i detta fall kanske är en aning överdrivet att hävda att banken hängt på åtstramningshetsen i någon större omfattning. Det ryktades i alla fall inför onsdagens besked att Bank of Japan skulle öka toleransintervallet för målet med 0 procent på tioårsränta ytterligare en gång, i likhet med vad banken gjorde i samband med decembermötet.

Nu blev beskedet att intervallet ligger kvar på +/-0,5 procent. Uppenbarligen blev bankens företrädare lite skrämda av den förhållandevis måttliga finansiella turbulens som decemberbeskedet gav upphov till. Det är också ytterligare ett tecken på hur svårt det kommer att bli för Bank of Japan att krypa ur den ultralätta penningpolitik som man numera bedrivit i decennier. Bankens styrränta ligger dessutom kvar på -0,10 procent. Den sista stora centralbanken med minusränta.  

Att det är lite surt på torsdagens börs kan därmed knappast lastas på centralbankernas konto. Snarare är det konjunkturoron som tagit ett förnyat grepp om marknaden. Den utlösande faktorn var svaga amerikanska detaljhandels och industriproduktionssiffror för december. Detaljhandeln backade med 1,1 procent mellan november och december samtidigt som industriproduktionen sjönk med 0,7 procent. Bägge utfallen hamnade en bit under analytikernas prognoser och la lite sordin på den stigande konjunkturoptimism som präglat inledningen av året.

Till det positiva hör att de svaga utfallen ökar sannolikheten för att Federal Reserve nöjer sig med en mindre räntehöjning i samband med räntebeskedet den 1 februari. Flera av ledamöterna i den räntesättande kommittén (FOMC) har varit ute och luftat sådana åsikter även om dessa samtidigt flaggar för att räntan troligtvis kommer att behöva hållas på en hög nivå under minst hela det här året. Noterbart är ändå att den amerikanska tioårsräntan nu sjunkit till 3,36 procent. Den lägsta nivån sedan september i fjol. Ett, enligt oss på Placera, ytterligare tecken på att konjunkturoron kan vara på väg uppåt. 

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -