Därför slår indexfonder index

Fonder Indexfonder och globalfonder har länge hört till de absolut hetaste spartrenderna. Placera har tittat på vilka globala indexfonder som lyckats bäst de senaste fem åren – de som lyckats bäst har ett hållbarhetsfilter som gör att de lyckats klå index efter avgifter.

Med ett fondbolags hållbarhetspolicy förändras förutsättningarna för de indexnära fonderna och skapar möjlighet att klå ett vanligt aktieindex.

EU har tagit fram ett regelverk som innebär skyldigheter för fondförvaltare att integrera hållbarhetsrisker och att beakta hållbarhetsfaktorer i sin förvaltning, samt att lämna upplysningar om hur man agerar (disclosureförordningen). Dessutom har EU tagit fram ett regelverk som definierar vad som är att betrakta som hållbart eller grönt, den så kallade taxonomin.

För aktivt förvaltade fonder väljer förvaltaren de bolag som ingår i investeringsmandatet och uppfyller fondbolagets hållbarhetspolicy. Och sist men inte minst de bolag man tror har bäst avkastningspotential.

När det kommer till fondbolagens indexnära förvaltning som mer eller mindre följer ett förutbestämt aktieindex, skapar det vissa hållbarhetsutmaningar. Det innebär oftast att fondbolagets hållbarhetspolicy får genomslag på jämförelseindex.

I praktiken innebär det att det sker en exkludering av bolag i indexet som inte uppfyller de hållbarhetskriterier som fondbolaget har valt. Vissa fondbolag inkluderar även en viss del av fondens kapital i lösningsorienterade bolag. Dessutom adderar en del fondbolag ytterligare krav som ska uppfyllas av bolagen för att inte bli exkluderade.

När väl exkluderingsprocessen och i vissa fall inkluderingsprocessen är genomförd innebär det oftast att fonden investerar i ett färre antal bolag än som ursprungligen ingick i indexet.

Med färre antal bolag att investera i så ger det större vikt i de bolag som klarar hållbarhetskraven. Det skapar en fond som överviktar vissa sektorer och underviktar andra sektorer, jämfört med ursprungsindexet. Och i vissa fall undviker den att investera i hela sektorer som exempelvis energi som innehåller olja- och naturgasbolag.

Placera har utgått från alla globalfonder i Avanzas fondutbud som är indexnära och har minst fem års avkastningshistorik. Totat omfattar det 13 fonder som uppfyller de kriterium, av dessa har fem fonder lyckats har en högre avkastning än MSCI World Net Return Index under femårsperioden.

Fond 5 år snitt Risk Sharpekvot Avgift
Storebrand Global Plus A SEK 13,9% 15,4% 0,32 0,42%
Nordea Global Passiv Tillväxt SEK 13,7% 15,0% 0,31 0,41%
Länsförsäkringar Global Index 13,5% 15,5% 0,30 0,23%
Swedbank Robur Access Global A 13,3% 14,9% 0,30 0,26%
Danske Invest Global Index SA 13,3% 15,6% 0,29 0,51%
MSCI World Net Return 13,2% 14,9% 0,29 0,00%
Källa: Morningstar & Avanza 100223      

 

MSCI World Net Return Index mäter avkastningen för drygt 1 500 bolag noterade på 23 utvecklade börser. Avkastningen mäts som aktiepriset och nettobeloppet från utdelningar och återköpa efter justering för lokala skatter.

Tio största bolagen i MSCI World Net Return Index

Storebrand Global Plus A SEK har lyckats bäst med en årliga genomsnittlig avkastning på 13,9 procent för de senaste fem åren. Det är 0,7 procentenheter per år i högre avkastning än MSCI World Net Return Index, vilket är en bra prestation med tanke på att indexet inte har några kostnader som minskar avkastningen, vilket fonden har.

Storebrand Global Plus har en årlig avgift på 0,42 procent som sänker avkastningen till fondägarna. Det är en hållbar indexnära aktiefond som investerar brett i aktier inom olika branscher olika branscher på de globala aktiemarknaderna.

Fonden väljer även aktivt in bolag med lågt koldioxidavtryck, bolag med högt hållbarhetsbetyg och lösningsbolag, med lösningsbolag som tillhandahåller produkter och tjänster, som bidrar till lösningar på världens klimat- och hållbarhetsutmaningar. Fonden följer Storebrands standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att de avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner.

Totalt investerar Storebrand Global Plus i drygt 700 bolag, vilket är mindre än hälften av ursprungsindexet MSCI World Net Neturn Index om 1 500 bolag. Skillnaden uppstår redan bland fondens tio största innehav. Fonden äger inte Amazon eller oljejätten Exxon Mobile som tillhör indexets tio största bolag. Schweiziska Nestlé och betalkortsbolaget Mastercard tar plats bland fondens tio största innehav.

Fonden har inga investeringar i energisektorn. En annan avvikelse är att fonden har en klar övervikt i industri- och tekniksektorn relativt index. Och en undervikt i råvarubolag samt finansbolag.

Det kan löna sig att investera i indexnärafonder med en tydlig hållbarhetspolicy. Men var långsiktig, enskilda år kan fonden underprestera mot index. Det hände för Storebrand Global Plus under fjolåret då energisektorn var den klart bästa globala sektorn. Fondens avkastning var minus 8,5 procent mot minus 5,2 procent för index.

Efterfrågan har varit enorm de senaste åren för indexnära fonder, till stor del drivet av att de är billiga och att många aktivt förvaltade fonder har svårt att leverera en avkastning bättre än sitt jämförelseindex. Det vittnar inte minst fjolårets statistik om.

Under fjolåret hade indexfonder ett nettoinflöde på 44 miljarder kronor, medan aktivt förvaltade fonder samtidigt uppvisade nettouttag på 41 miljarder.

Sedan 2010 har den absoluta merparten av nysparandet i aktiefonder letat sig till indexfonder. Under perioden uppvisar indexfonder ett totalt nettoinflöde på hela 353 miljarder kronor, medan aktivt förvaltade fonder noterat nettoinsättningar på relativt blygsamma 14 miljarder.

Andelen indexfonder av den samlade aktiefondförmögenheten har ökat från 6 procent 2010 till drygt 20 procent vid utgången av 2022.

Hållbara fonder är sannolikt den tredje starkaste fondsparartrenden. De senaste årens starka hållbarhets- och ESG-trend har gjort att många fondbolag skruvat om och kompletterat sitt indexfondutbud och anpassat dem till rådande trender.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -