Långt ifrån katastrof på börserna

Utblick Det har varit en stökig månad på världens finansmarknad och oron har skiftat karaktär på ett dramatiskt sätt under perioden. Men det är långt ifrån någon fullödig katastrof som drabbat världens börser.

Det har varit en utmanande tid för börsen allt sedan det på allvar började vända ner i mitten på februari. Drivkrafterna har dock sett radikalt annorlunda ut i början respektive i senare delen av nedgångsfasen.

I den första fasen var det framför allt en stigande ränterädsla som började gripa tag i marknaden. Det var kanske allra tydligast i USA där förväntningarna på kommande räntehöjningar successivt skruvades upp och nådde sin höjdpunkt en bit in på mars. En liknande utveckling kunde skönjas i Europa, om än i något mindre utsträckning och bakgrunden var förstås en ihållande inflation som såg ut att kräva tuffa centralbanksåtgärder för att bekämpa.

Det brukar samtidigt sägas att centralbankerna höjer tills något ”går sönder” i det ekonomiska systemet. Den här gången var det bankerna som visade sig ha det tufft att hantera de snabbaste räntehöjningarna på många år. Och det är förstås inte ovanligt att det är inom det finansiella systemet som de penningpolitiska åtstramningarna syns allra först, även om det alltid tycks komma som en överraskning för marknadsaktörerna.

Nu vet vi ännu inte hur det slutar den här gången men de negativa effekterna är i alla fall långt ifrån lika dramatiska som i samband med finanskrisen 2007 – 2008. Men några banker i USA har redan kollapsat och i Europa ser det ut som att storbanken Credit Suisse kommer att köpas upp av UBS, i en affär som till stor del sker med den schweiziska staten som garant.

Det här kommer förstås att få följdverkningar i det finansiella systemet även om de just nu är svåra att överblicka. Troligen är ändå att kreditvärderingsinstituten, som var mycket sent ute under finanskrisens dagar, är mer på tå den här gången. Dessutom lär bankkriserna leda till att andra banker stramar åt sina lånevillkor, vilket i sin tur kan bidra till negativa konjunktureffekter.

Myndigheterna har dessutom varit snabba med att sätta in åtgärder i syfte att dämpa den finansiella risken. Även det en lärdom man dragit från finanskrisens dagar.

Hur, och om, världens centralbanker går vidare med sina penningpolitiska åtstramningar för att stävja inflationshotet står också just nu skrivet i stjärnorna, även om marknadens förväntningar på kommande räntehöjningar skruvats ner rejält. Det prisas numera, på många håll, in räntesänkningar under senare delen av 2023. De stora centralbankerna i bland annat USA, Euroområdet, Japan, Storbritannien och Schweiz har dessutom redan börjat flöda marknaden med likviditet.

Sett mot den här bakgrunden är det ändå ingen katastrof som drabbat världens aktiemarknader. MSCI World Index har visserligen backat med lite knappt 6 procent sedan toppen den 15 februari men är fortfarande upp med lite drygt 2 procent sedan årsskiftet.

Sämst utveckling under månaden har börserna i utvecklade ekonomier (Developed Markets) som tappat 5,8 procent. I tillväxtekonomierna (Emerging- och Frontier Markets) landar nedgångarna på 4,3 respektive 2,2 procent.     

Volatiliteten på börserna har förstås gått upp. Mest i Europa (Vstoxx) men även i USA (VIX). Det är ändå långt till nivåerna som de exempelvis nådde i samband med ränteoron i början av 2022. Det inger visst hopp om att investerarna ser den här krisen som relativt snabb överstånden. Om det sedan bara är en from förhoppning får framtiden utvisa.

Den finansiella turbulensen riskerar också att slå mot den globala konjunkturen. Något som flera bedömare framhåller som en varning till centralbankerna att gå vidare med ytterligare åtstramningar av penningpolitiken. Bland annat väntas den leda till hårdare villkor från bankerna vad gäller kreditgivning till både hushåll och företag. Dessutom riskerar hushållens humör att dämpas ytterligare.

I Citigroups Economic Surprise Index (ESI), som mäter hur makrosiffrorna rullas ut i förhållande till analytikernas prognoser, är det ännu för tidigt att se några effekter av den finansiella turbulensen. Den gäller enbart historiska data och säkrast är att räkna med att analytikerna skruvar ner sina prognoser på inkommande data.

Fram till nu kan i alla fall konstateras att de positiva överraskningarna har varit i majoritet, även om vi ser en nedåtgående trend i EMU-området. I USA är trenden dessbättre uppåtriktad, vilket tolkas som att det kommit mer av positiva överraskningar i inledningen av 2023.

Men för att bedöma de mer långtgående effekterna hänvisas vi till inkommande data. Viktigt att poängtera är att det är inte bara negativa effekter som kommer sig av oron på finansmarknaderna. Exempelvis innebär lägre räntor och sjunkande olje- och energipriser samtidigt en viss lättnad för många hushåll och företag.   

Developed Markets

Det är bara den irländska börsen som, med knapp marginal, orkar sig över nollstrecket sedan den 15 februari. Den genomsnittliga nedgången för börserna i de utvecklade ekonomierna landar på -5,8 procent men sett från årsskiftet noteras ändå en uppgång på 2,3 procent. Den svenska börsen parkerar långt ner på listan med en nedgång på 8,1 procent under den senaste månaden medan den viktiga USA-börsen tappat 6,3 procent.  Flertalet europeiska börserna parkerar långt ner på börslistan.

  15-feb årsskiftet
Irland 0,2% 14,1%
Singapore -1,0% 2,5%
Japan -1,5% 3,3%
Portugal -1,9% -2,3%
Nya Zeeland -2,1% 3,3%
Danmark -2,9% 2,0%
Australien -3,8% 0,7%
Hong Kong -4,0% -3,2%
Schweiz -4,3% 1,2%
Frankrike -5,2% 6,6%
Belgien -5,6% -1,3%
Tyskland -5,7% 6,6%
Spanien -5,9% 6,4%
Nederländerna -6,1% 8,5%
Israel -6,2% -2,1%
Norge -6,2% -1,9%
USA -6,3% 2,2%
Kanada -6,4% 0,5%
Finland -6,6% -4,3%
Storbritannien -7,8% -1,0%
Italien -7,8% 6,1%
Sverige -8,1% 2,5%
Österrike -10,2% 0,2%
DM, genomsnitt -5,8% 2,3%
Källa: Macrobond, MSCI lokal valuta

 

Emerging Markets

Börserna i tillväxtekonomierna har som genomsnitt backat med 4,3 procent sedan den 15 februari. Här finns dock en tydlig vinnare i Turkiet där börsen åter vänt upp efter en svag inledning på året. Även börserna i bland annat Taiwan och Sydkorea har klarat sig hyggligt i den allmänna turbulensen. Däremot har den kinesiska börsen tappat kraft och här spelar de ökade spänningarna mellan USA och Kina en betydande roll. En hel del råvarutunga ekonomier har en tuff börsmånad bakom sig.

  15-feb årsskiftet
Turkiet 4,7% -4,4%
Pakistan 0,5% 6,6%
Taiwan 0,2% 10,9%
Sydkorea -1,0% 9,2%
Qatar -1,5% -4,2%
Tjeckien -2,6% 22,1%
Mexico -2,8% 7,8%
Indonesien -3,8% -1,9%
Malaysia -3,8% -2,9%
Indien -4,2% -7,3%
Peru -4,5% 0,9%
Thailand -4,8% -6,4%
Filippinerna -5,4% -0,9%
Saudiarabien -5,7% -5,5%
Brasilien -6,6% -6,5%
Kina -7,1% -0,3%
Sydafrika -7,2% -1,9%
Förenade Arabemir. -7,4% -7,0%
Chile -7,4% -4,5%
Grekland -7,5% 10,0%
Polen -10,2% -6,2%
Ungern -12,9% -7,3%
Egypten -15,9% 4,1%
Colombia -15,9% -21,9%
Argentina -18,2% -5,9%
Källa: Macrobond, MSCI lokal valuta

 

Frontier Markets

Som vanligt är det en stor spridning i den långt ifrån homogena grupp länder som MSCI-index för Frontier Markets består av. Att det svänger rejält i krisdrabbade Libanon börjar man nu lära sig och trots uppgången med 53,8 procent känns inte den marknaden särskilt lockande. Kenya har drabbats av en politisk kris som även drabbat börsen. Noterbart är att flera av de östeuropeiska länder som ingår i indexet klarat den senaste tidens finansiella turbulens riktigt hyggligt och att börsen inte alls drabbats lika hårt som sina motsvarigheter i Västeuropa. Tvärtom har börserna i bland annat Serbien och Kroatien stigit.  

  15-feb årsskiftet
Libanon 53,8% 62,8%
Sri Lanka 8,1% 12,9%
Serbien 7,5% 15,0%
Västafrika 4,3% 6,4%
Oman 4,3% 2,1%
Kroatien 2,9% 11,5%
Litauen 0,5% 4,7%
Bangladesh 0,2% 1,1%
Mauritius 0,0% 1,5%
Tunisien 0,0% 2,4%
Estland -0,2% 6,1%
Vietnam -0,6% 2,0%
Nigeria -1,2% 6,0%
Slovenien -1,4% 12,3%
Marocko -1,8% -3,2%
Bahrain -2,1% 1,7%
Rumänien -2,4% 4,0%
Jordanien -3,0% 7,0%
Kuwait -5,0% -3,1%
Kazakstan -8,8% -0,7%
Kenya -21,0% -20,0%
FM, genomsnitt -2,2% 1,8%
Källa: Macrobond, MSCI lokal valuta
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -