Nya fonder i min tjänstepension

Fond Jag passar på att se över mitt tjänstepensionsfondval efter årets starka inledning på världens börser. Och jag genomför ett fondbyte. Det blir i vanlig ordning en blandning av aktivt och passivt förvaltade fonder.

Det senaste fondbytet genomfördes den 19 januari. De var precis när de globala börserna hade inlett årets återhämtning efter det tuffa fjolåret.

SIXRX, avkastningsindex

Det är en kort utvärderingsperiod. Min tjänstepensionsportfölj har avkastat 2,2 procent sedan förra fondbytet. Det låter inte mycket. Men de tre första veckorna hade börserna en stark inledning och Stockholmsbörsen har i princip oförändrad avkastning sedan dess.

En bred globalindexfond har klått Stockholmsbörsen och stigit med drygt 3 procent under perioden. Det gör att avkastningen för min tjänstepension placerar sig mellan Stockholmsbörsen och globalt aktieindex.

Värt att notera att en global indexfond inte haft någon valutafördel. US-dollarns utveckling relativt den svenska kronan är oförändrad sedan den 19 januari. Euron har en svagt positiv utveckling på knappt en halv procent.

 

Gamla tjänstepensionen Avkastning
Spiltan Aktiefond Investmentbolag 4,1%
Lannebo Teknik 8,1%
CB Save Earth Fund RC 1,4%
Swedbank Robur Small Cap EM A 4,2%
UB Infra A 1,6%
DNB Health Care S 1,6%
PLUS Småbolag Sverige Index -2,5%
Storebrand Global Multifactor A -0,7%
  2,2%
Svensk indexfond 0,2%
Global indexfond 3,1%
Källa: Avanza Avkast. från 190123  

 

Bäst bidrag till tjänstepensionsportföljen sedan förra fondbyte levererade teknikfonden Lannebo Teknik, med en uppgång på 8,1 procent mätt i svenska kronor. Det är intressant att notera att tillväxt- och teknikbolag har gynnats när vi närmar oss räntetoppen hos flera centralbanker.

Näst största bidragsgivare är mitt tillväxtmarknadsval, den aktivt förvaltade Swedbank Robur Small Cap Emerging Markets A. Huvudfokus är på små- och medelstora bolag med ett börsvärde på maximalt 5 miljarder dollar som är noterade på tillväxtmarknader eller andra börser, förutsatt bolagen har en stor del av verksamheten i tillväxtmarknader. Fondens avkastning är 4,2 procent.

Tredje bästa bidragsgivaren är Spiltan Aktiefond Investmentbolag med 4,1 procent i avkastning. Det är en passivt förvaltad svensk aktieindexfond. Fonden placerar i en koncentrerad portfölj av svenska investmentbolag, som är delägare i mer än 75 börsnoterade bolag.

Två fonder har minusavkastning under perioden. Tuffast har det varit för indexfonden PLUS Småbolag Sverige Index som backat 2,5 procent. Det är den första indexnära småbolagsfonden på marknaden och följer Carnegie småbolagsindex.

Näst sämsta fond är Globalfonden Storebrand Global Multifaktor, som tappat knappt 1 procent.

Fonden har en egenutvecklad modell och investerar i ett brett urval av bolag. Närmare halva fonden består av medelstora bolag med värdefokus, precis den typen av bolag som investerarna gillat sedan början på november 2020 men har haft det tuffare i år.

Det är en av anledningarna varför jag byter ut globalfonden Storebrand Global Multifaktor till fördel för en indexnära globalfond.

Systerfonden Storebrand Global All Countries får ta plats i stället. Fonden är bred och investerar efter MSCI All Countries World Index som även inkluderar tillväxtmarknader.

Fonden följer Storebrands standard för hållbara investeringar. Det innebär att fonden inte investerar i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen.

Fonden exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.

Normalt investerar fonden i mellan 1800 och 2000 bolag. Apple är tillsammans med Microsoft fondens största innehav på 4,4 respektive 3,7 procent. Tekniksektorn väger mest på 22 procent, följt av finanssektorn med 18 procent.

Knappt 60 procent är USA-bolag. Japanska bolag väger 5,8 procent följt av kanadensiska bolag på 4,3 procent.

Storebrand Global All Countries A SEK har belönats med fyra stjärnor av Morningstar och vi gillar den låga förvaltningsavgiften på 0,3 procent.

Jag väljer att ha kvar de övriga sju fonderna i min tjänstepensionsportfölj. Månadssparandet sker med lika stor del i varje fond och jag passar på att rebalansera om portföljen till lika stora fonddelar vid varje årsskifte och nu i samband med fondbyten.

 

Mer information om de övriga fondvalen finns här:

Jag gillar innovativa tillväxtbolag inom intressanta branscher som teknik, internet, media och hälsovård och har valt Lannebo Teknik

Det är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar globalt i innovativa och välskötta bolag. Fokus är att investera i ledande bolag med goda tillväxtmöjligheter inom teknologi, telekom och hälsovård.

DNB Health Care S investerar globalt i lönsamma hälsovårdsbolag som är marknadsledare och drar fördel av höga inträdesbarriärer för konkurrenterna.

Investeringsmandatet är brett. Fonden kan investera i läkemedels- och hälsovårdsbolag över hela världen och har inga begränsningar vad gäller exponering mot länder eller underkategorier. Målet är att ha en diversifierad portfölj med exponering mot de delsegment man tror på.

CB Save Earth Fund är en aktivt förvaltad miljöfond med etisk och hållbart ramverk som har en koncentrerad portfölj som bygger på långsiktiga investeringsbeslut. Fonden ger en bra riskspridning genom att placera globalt i tre starka miljötrender – förnybar energi, miljöteknik och vattenhantering. Den riskjusterade avkastningen är mycket bra.

PLUS Småbolag Sverige Index är den första indexnära fonden för svenska småbolag och följer Carnegie småbolagsindex. Fonden lanserades hösten 2017 och den indexnära förvaltningen sköts av Tom Michels och Fredrik Engwall.

Carnegie småbolagsindex är det mest vedertagna småbolagsindexet i Sverige och används av en klar majoritet av fondförvaltarna som jämförelseindex.

Indexet välj bort de allra största bolagen men kanske inte så många som man kan tänka sig på namnet. Det ingår bolag som väger maximal 1 procent av värdet på Stockholmsbörsen.

Storebrand Global All Countries A SEK följer det breda globalindexet MSCI All Countries World index som omfattar 23 utvecklade marknader och 24 tillväxtmarknader. Fonden följer Storebrands standard för hållbara investeringar. Fonden investerar efter exkludering i mellan 1800 och 2200 stora företag över hela världen.

UB Infra A är en aktivt förvaltad infrastrukturfond som placerar i stabila infrastrukturaktier som el-, gas- och vattenbolag, företrädesvis i OECD-länderna. Målsättningen är att få en väldiversifierad portfölj. Investeringar görs i likvida aktier och de har en lägre risk än aktiemarknaden i genomsnitt.

Spiltan Aktiefond Investmentbolag är ett unikt bra alternativ för oss som vill ha en passivt förvaltad svensk aktieindexfond. Fonden placerar i en koncentrerad portfölj av svenska investmentbolag, som är delägare i mer än 75 börsnoterade bolag. Fondens onoterade innehav ger en extra krydda. Fonden har gått betydligt bättre än Stockholmsbörsens index sedan starten 2012, till en förvaltningsavgift på låga 0,2 procent per år.

Swedbank Robur Small Cap Emerging Markets A förvaltats av Jens Barnevik sedan fonden startade i februari 2019. Förvaltaren har en lång erfarenhet av småbolagsinvesteringar.

Huvudfokus är på små- och medelstora bolag med ett börsvärde på maximalt 5 miljarder dollar som är noterade på tillväxtmarknader eller andra börser, förutsatt bolagen har en stor del av verksamheten i tillväxtmarknader.

Förvaltaren letar efter hållbara bolag med bra historik och en beprövad affärsmodell. Bolagen ska erbjuda en bra långsiktig tillväxt till ett rimligt pris.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

 

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -