Hur riskfyllt är ett Mips-köp?

Analys En hög värdering, stor marknadspotential och en fortsatt hög andel blankat kapital görs Mips-aktien intressant. Det finns ännu inga tydliga tecken på att senaste årens negativa vinsttrend har vänt. Vad talar för aktien kommande period?

Senast Placera skrev om Mips var i slutet på september förra året. Jag var då neutralt inställd till aktien, främst på grund av värderingen. Sedan dessa har bolaget släppt tre kvartalsrapporter och aktien är upp cirka 50 procent. 

Att den globala konsumenten fått utmaningar senaste året är svårt att förneka. Lika katastrofalt som många experter misstänkte har det dock inte blivit, hittills. Har de eventuellt underskattat konsumentens motståndskraft gällande hög inflation och högre räntor, eller underskattat konsumentens förmåga att bryta tidigare konsumtionsmönster?

Mips försäljningstapp senaste kvartalen förklaras inte enbart av en svagare konsument, utan även av en konsument som tidigare överkonsumerat. En cykelhjälm är ingen typisk förbrukningsvara och är förhållandevis lätt utgift att skjuta på, minst en säsong till.

Även om konsumenten är svag och produkterna överköpta finns det alltid möjligheter för bolag att bredda sin produktportfölj, ta allt större marknadsandelar och på så sätt uppnå en fortsatt försäljningstillväxt. Mips är visserligen i dagsläget ett enproduktsbolag, även om slutkonsumenten är bred när det gäller hjälmkategori och tekniken finns i allt från skid-, cykel- till bygghjälmar. Det är svårt att hävda att konsumtionsmönstret är likt bland dessa kundgrupper.

Medan den nordiska konsumenten lär ha fortsatta utmaningar kommande period ser det ännu fortsatt bra ut för den amerikanska konsumenten. I regionen Nordamerika är det sannolikt snarare en tidigare överkonsumtion som resulterat i en minskad efterfrågan, vilket i sin tur skapat stora lager hos återförsäljarna. Att amerikanska konsumenten får det tuffare närmaste året bör dock inte uteslutas.

Mips är idag marknadsledare med sin patenterade produkt som minskar rotationskraften i hjälmar och på så sätt minskar skador på hjärnan vid kraftiga slag eller fall. Bakom teknologin ligger mer än 25 års FoU från bland annat den svenska hjärnkirurgen och medgrundare Hans Von Holst. Mips bedrivs idag som ett ingrediensbolag och säljer inga egna hjälmar. Tillverkning, marknadsföring och försäljning av hjälmar sker genom deras olika samarbetspartners. Bland dess finns välkända märken som Giro, Bell och Scott.

Första tre åren som börsnoterat bolag stod vinsten relativt still för och minskade dessutom mellan åren 2015 och 2016. År 2018 (innan pandemin) började vinsten ta fart för att sedan explodera mellan åren 2020 och 2021. Bolaget fick en rejäl skjuts i försäljningen i samband med pandemin då friluftslivet i form av bland annat cykling blev populärt och resulterade i en explosionsartad cykelhjälmsförsäljning.

Källa: Mips

De finansiella målen säger att Mips år 2027 ska ha uppnått en nettoomsättning överstigande 2 miljarder kronor och samtidigt upprätthålla en rörelsemarginal som överstiger 50 procent. Enligt de långsiktiga målen är ambitionen att dela ut minsta 50 procent av nettoresultat.

Mips totala adresserbara marknad beräknas den uppgå till 550 miljoner hjälmar årligen. Bolagets egna totala definierade fokusmarknader uppgår dock till 195 miljoner hjälmar. Det absolut största segmentet där Mips har för ambition att nå ett genombrott kommande år är säkerhetshjälmar där bland annat bygghjälmar ingår.

Majoriteten av Mips försäljning sker i dagsläget till Nordamerika och stod för 65 procent av försäljning under första kvartalet, vilket var i linje med fjolåret. Efter Nordamerika, är det regionerna Europa och Sverige som bidrar till intäkterna. Framför allt är nedgången i Sverige tydlig.

Region, Msek Kvartal 1, 2023 Helår 2022 Helår 2021
Nordamerika 58 369 409
Europa 21 127 120
Sverige 1 43 47
Asien & Australien 9 25 32
Totalt 88 563 608

Källa: Mips

Med majoriteten av försäljning till Nordamerika och Europa är det viktigt som investerare att inte bli för hemmablind när det gäller bedömningen av Mips fortsatta potential. År 2021 var regionfördelning liknande och Sverige stod för knapp 8 procent av intäkterna. Med en majoritet av försäljningen från Nordamerika ska det dock understrykas att Mips senaste åren gynnats av dollarns styrka mot svenska kronan.

Segment, Msek Kvartal 1, 2023 Helår 2022 Helår 2021
Sport 78 511 570
Motorcykel 7 47 35
Säkerhet 3 4 3

Källa: Mips

Förutom en svag utveckling i regionen Sverige har det största segmentet ”Sport” haft en svag efterfrågan senaste kvartalen. Inom detta segment ligger bland annat rotationstekniken till cykelhjälmar, som enligt Mips lidit av en svag efterfrågan efter en överkonsumtion på cykelhjälmar under pandemiåren. Förutom cykelhjälmar säljer Mips inom segmentet ”Sport” sin rotationsteknik till bland annat snö- och ridsport.  

Under förra året växte segmentet ”Motorcykel” från en relativt låg nivå samtidigt som ”Säkerhet” i princip hade en obefintlig försäljning. ”Säkerhet” förväntas bidra till framtida tillväxt och inom detta segment hade bolaget per utgången av första kvartalet 12 signerade varumärken och ambitionen är att försäljningen når ett genombrott under detta år. Inga samarbeten kommuniceras innan en produkt finns färdig för försäljning.

Mips 2022A 2023A 2024A 2025A
Försäljning, Msek 560 575 750 930
Ebitmarginal 41% 39% 46% 49%
Vinst per aktie, SEK 6,7 6,7 10,3 13,5
P/E 64 77 50 39
EV/EBIT 47 59 38 29
Källa: Factset        

 

I Factset finns idag sju estimat. Analytikerna förväntar sig att försäljningen ökar marginellt i år och att vinsten hamnar i nivå med föregående året. Med en oförändrad vinstnivå på innevarande år är ett P/E-tal på 77 allt annat än lågt.

Analytikerna förväntar sig dock att vinsttillväxten tar ordentlig fart och att vinsten växer med över 50 procent under nästa år, för att sedan öka med 30 procent år 2025. Estimaten två år fram är självklart relativt osäkra men uppenbart är att marknaden förväntar sig att vinsttillväxten tar fart igen under nästa år, vilket bör ge stöd till en hög värdering. Att Mips dessutom är skuldfritt och hade en nettokassa på nästan en halv miljard kronor ger ytterligare stöd till en hög värdering.

Lyckas bolaget nå sina mål för 2027, en nettoomsättning på 2 miljarder kronor och en EBIT-marginal på 50 procent, värderas aktien till EV/EBIT 13 utifrån dagens kassa som sannolikt kommer ha svällt fram till 2027.

Efter en svag kursutveckling under fjolåret har aktien lyckats klättra 20 procent i år. En viktig parameter när det gäller Mips-aktien är andelen blankat kapital. Enligt ägardatabasen Holdings, uppgår totalt antal blankat kapital till nästan 12 procent, vilket innebär att aktien är en av börsens mest blankade aktier. En hög andel blankat kapital i en aktie belyser huruvida investerare måste skilja på ett bolag och en aktie, även om aktier över tid tenderar att följa vinstutvecklingen.

Trots att försäljningen inom segmentet ”Säkerhet” och ”Motorcykel” lär öka takten under kommande kvartal är det svårt att se att dessa segmenten tillsammans kan täcka upp för den minskade försäljningen inom Sport. Det är därför av yttersta vikt att den nedåtgående trenden inom ”Sport” bryts kommande kvartal och en viktig parameter för investerare att bevaka.

Segmentet ”Säkerhet” är fortfarande en försvinnande liten del av försäljningen men en spännande option som i framtiden kan få ett ordentligtgenomslag i resultatet. Samtidigt som Mips-hjälmen höjer priset på en bygghjälm, mer än på exempelvis en cykelhjälm, är det inte omöjligt att arbetsrelaterade regleringar kring säkerhet bör öka kommande år. Stora globala byggbolag profilerar sig gärna inom ESG, och att då skydda sina anställda med Mips-hjälmar känns inte långt bort. Andra mer generella trender som talar för fortsatt efterfrågan på Mips-hjälmar är ett utökat användande av hjälmar och fortsatt stark friluftstrend.

Redan i höstas konstaterade jag att Mips med en stark historik, höga marginaler och stora långsiktiga möjligheter blir svårt att köpa på låga värderingsmultiplar. När bolag har tillfälliga, eller mer långsiktiga vinstutmaningar, tenderar dessutom värderingen se betydligt högre ut i det kortsiktiga perspektivet. Sannolikt bygger mycket av Mips framgångar på ledningens förmåga att lyckas behålla ett starkt varumärke, en bra relation till sina kunder och hålla avstånd till eventuella konkurrenter. 

Med en skyhög värdering, i linje med aktier som Fortnox och Sectra, finns det inte utrymme för några besvikelser, vilket höjer risken i aktien. Dessutom måste vinsttillväxten ta fart redan nästa år. På kort sikt är jag fortsatt neutral till aktien även om det var fel att inte köpa aktien i höstas. Har du som investerare ett längre perspektiv, tror jag dock att år av tillfälliga utmaningar med vinsttillväxt är bra lägen att köpa aktier med bra historik, höga marginaler och stor potential.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Mips Neutral 503,40 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -