De bästa fonderna första halvåret

Fondkommentar Årets första halvår stängde på plus för de flesta fondkategorier. De största fondvinnarna hittar vi bland teknikfonder. Förlorarna hör hemma i fastighetssektorn. Placera går igenom årets vinnare och förlorare på fondmarknaden.

Det blir aldrig som man tänkt sig. I mitten på december var finansmarknadens aktörer eniga om att årets första halvår skulle bjuda på en svag börs som skulle återhämta sig under hösten. Men ack så fel det blev.

Årets breda uppgång ser man tydligt på Avanzas fondplattform som omfattar 1350 fonder. Bara 120 fonder har minusavkastning sedan årsskiftet. Det motsvarar knappt 9 procent. Men året uppgång har bjudit på en överraskande stor spridning mellan olika länder, regioner och inte minst bland sektorer och smalare branschfonder.

Även inom länder som USA har spridningen varit betydande mellan de ledande aktieindexen. Det breda S&P 500 steg under halvåret 16 procent, samtidigt som Dow Jones index med blott 30 bolag steg 3,8 procent. Det teknik- och tillväxttunga Nasdaq 100 indexet presterade allra bäst med en uppgång på 39 procent i lokal valuta.

Utvecklingen för Nasdaq-indexet innebär den bästa starten för indexet på över fyra decennier, enligt CNBC.

Teknikjätten Apple är en bra symbol för årets urstarka teknikrally. Apple-aktien har ökat med 50 procent i värde i år och som första bolag passerade ett marknadsvärde överstigande 3 000 miljarder dollar.

Apples uppgång har fått största påverkan för Nasdaq 100 index där aktien väger närmare 13 procent. Även i S&P 500 index har Apple-aktien största vikt men där når vikten 7,6 procent.

Apple är bara tolvte största bolag i Dow Jones index med en vikt på 3,6 procent. Det beror på att beräkningen i det senaste indexet är prisviktat och skiljer sig från de två övriga som använder börsvärdesvikten.

Årets bästa sektor är teknik med en uppgång på närmare 39 procent. Näst bästa fond är telekommunikation. Det är en sektor som numer innehåller bolag som Meta Platforms, Alphabet och spelbolag som Electronic Arts. Sällanköpsvaror hittar vi som tredje bästa sektor med en uppgång på 13 procent.

Tuffast har det varit för fjolårets överlägsna vinnarsektor energi som i år landar i botten med en nedgång på 4,5 procent. Energisektorn följs av allmännyttiga bolag som backat 4,1 procent.

USA-fonder hör till årets fondvinnare på de utvecklade börserna. Uppgången landar på 24 procent för en bred USA indexfond mätt i svenska kronor. En globalindexfond som till består till närmare 70 procent av USA-bolag har en uppgång på 21 procent.

Europa ligger inte långt efter med en uppgång på 18 procent för en bred europeisk indexfond. Tokyobörsens uppgång är bra och en japansk indexfond har i år avkastat 15 procent.

Stockholmsbörsen påminner om USA-börserna med en stor spridning mellan olika aktieindex. En indexfond som följer de 30 största bolagen på Stockholmsbörsen har klarat året bäst med uppgång på hela 16 procent.

En bred indexfond på Stockholmsbörsen har stigit 10 procent. Stockholmsbörsens små- och medelstora bolag har inte hängt med i utvecklingen och bara stigit 3,7 procent.

Tillväxtmarknaderna upplever också en stor spridning mellan olika länder och regioner. En bred tillväxtmarknadsfond som stigit närmare 9 procent.

Latinamerika- och Brasilienfonder har stigit mellan 29 och 20 procent.  Indien har haft en bra månad med betydande plusavkastning. Fjolårets börsraket Turkiet har haft motvind under 2023 och backat drygt 10 procent mätt i svenska kronor. Kina som utgör den största andelen av ett brett tillväxtmarknadsindex har haft ett svagt år med en nollavkastning.

Kronan har fortsatt sin kräftgång från fjolåret vilket fortsatt gynna utländska fonder. Euron har ökat 5,7 procent i värde mot kronan och dollarn 4 procent.

Placera har listat vinnar- och förlorarfonder från Avanzas fondutbud av fonder. Avkastningen mellan vinnarna och förlorarna landar på närmare 70 procentenheter, vilket är en stor skillnad.

Fonder i år 1 år 3 år
JPM US Technlogy 51,7% 46,5% 55,9%
Swedbank Robur Technology A 45,2% 50,2% 89,1%
Franklin Technology A Acc USD 42,8% 36,0% 42,0%
Allianz Global Artfcl Intlgc AT EUR 41,5% 29,7% 47,6%
MS INVF US Advantage A 39,6% 41,4% -9,9%
MS INVF Global Opportunity A 39,3% 44,5% 19,7%
Augmented Reality Fund A 39,3% 22,1% 56,9%
BGF World Technology A2 39,3% 32,7% 36,6%
GP Bullhound Global Technology A 39,1% 33,9% 45,7%
Janus Henderson Hrzn GlbTechLdrs A2USD 39,0% 35,7% 54,3%
MS INVF Global Insight A 38,2% 35,1% -20,1%
MS INVF US Growth A USD 37,5% 29,9% -13,4%
Go Blockchain Fund A 36,6% 5,5% -
Franklin Innovation A(acc)USD 35,7% 29,9% 27,7%
SEB Teknologifond 35,6% 30,4% 28,5%
Källa: Avanza och Morningstar 230630      

 

Vinnarlistan domineras av teknikfonder. Ett antal USA-fonder och en globalfond har letat sig in bland vinnarna. De har en sak gemensamt, vilket är att de investerar en stor del i tillväxt- och teknikbolag.

På första plats hittar vi en bredare teknikfond. JPM US Technology A har imponerat med en avkastning på närmare 62 procent.

Fonden är aktivt förvaltad och investerar i väletablerade teknikbolag men även i mindre teknikbolag med bas i USA. Joseph Wilson har förvaltat fonden sedan januari 2017, sedan maj 2021 är Eric Ghernati medförvaltare.

Fonden består till 27 procent av små- och medelstora bolag, vilket är betydligt mer än jämförelseindex. Hela 95 procent av investeringarna är i USA-bolag. Fondens klart största undersektorer är mjukvarusektorn på 43 procent, följt av halvledarbolag med 25 procent.

Den investerar i 58 aktier och har en tydlig riskspridning, de tio största innehaven väger 35 procent.

Det största innehavet i fonden är Meta Platforms på 5,2 procent som hör till fondens bästa bidragsgivare i år med en kursuppgång på 140 procent. Nvidia är fondens näst största bolag och även den aktien hör till årets bästa bidragsgivare till fondens avkastning med den hissnande uppgången på hela 191 procent.

Som nästa bästa fond hittar vi Swedbank Robur Technology. Fonden förvaltas av Kristofer Barrett, som även förvaltar Swedbank Robur Globalfond. Totalt förvaltar Kristofer Barrett över 200 miljarder kronor i sina båda fonder, vilket är otroligt mycket.

Kristofer Barrett

Sannolikt är storleken en framgångsfaktor. Det berättade Kristofer Barrett i en intervju med Placera.  

”När fonderna är så pass stora som de är kan jag inte göra stora och snabba förändringar. Utan man måste tänka igenom besluten och förflytta sig långsamt genom att göra många små affärer. Man tvingas bli väldigt långsiktig i sina beslut, vilket jag tror är viktigt del bakom min förvaltning och fondernas framgång.” 

Förvaltaren letar efter bolag som är innovativa, har bra ägare och ledningspersoner med oumbärliga produkter. En viktig faktor vid bolagsvalen är att se på var bolagen är i värdekedjan, bolagens teknik samt hur affärsmodellen ut.

Fonden är koncentrerad med 70 innehav. De två klart största undersektorerna är halvledare och mjukvarubolag som väger 43 respektive 32 procent. USA-bolag utgör 77 procent följt av taiwanesiska bolag på 14,6 procent.

De tio största innehaven väger drygt 50 procent. Det största innehav är Nvidia på 9,3 procent, vilket också är fondens bästa bidragsgivare i år.

Bästa fond som inte är en teknikfond är USA fonden MS INVF US Advantage som intar listans femteeplats med en avkastning på närmare 40 procent i år. Den är aktivt förvaltad sedan 2009 av Dennis Lynch, Alexander Norton och Armistead Nash. Dennis Lynch är ansvarig för Morgans Stanleys tillväxtbolagsteam på totalt 11 personer.

Dennis Lynch, Alexander Norton och Armistead Nash

Teamet letar investeringar fritt utan påverkan av index och storlek. Samma team sköter även systerfonden MS INVF US Growth som har investerat en större andel i stora bolag. Och de sköter även förvaltningen av globalfonden MS INVF Global Insight. Båda systerfonderna återfinns längre ner på vinnarlistan.

Alla tre fonderna har ett tydligt investeringsfokus på tillväxtbolag. MS INVF US Advantage är koncentrerad med 60 innehav i medelstora tillväxtbolag. Tekniksektorn är störst med 57 procent, följt av sällanköpsvaror på 18 procent. Båda sektorerna har en stor övervikt mot index och fondkategorin.

Fondens största innehav är Uber Technologies följt av Shopify. Båda bolagen hör till fondens bästa bidragsgivare under året.

MS INVF Global Opportunity, listans bästa globalfond, finns även med på Placeras utvalda fonder.

Fonden förvaltas av Kristian Heugh har varit anställd sedan 2001 på Morgan Stanley Investment Management som är den stora amerikanska investmentbanken Morgans Stanleys fondbolag. Till sin hjälp har han det globala tillväxtbolagsteamet som generar investeringsidéer. Teamet letar investeringar utan påverkan av index och storlek.

Kristian Heugh

Investeringsprocessen är analysdriven och man letar bolag för en långsiktig investeringshorisont. Fokus är lönsamma företag med ett marknadsvärde större än en miljard dollar som är ledande inom tillväxtområden och som drar fördel av högra inträdesbarriärer för konkurrenterna.

Teamet föredrar bolag med stigande vinsttillväxt, och en dominerande marknadsposition på en marknad som gärna har starka nätverkseffekter.

Knappt halva fonden består av USA-bolag, följt av indiska bolag på knappt 10 procent.

Fonder i år 1 år 3 år
Simplicity Fastigheter -16,9% -12,8% -
ODIN Fastighet C SEK -15,4% -14,5% -9,5%
BNP Paribas Fds Ecsystm Rstn Cl EUR Cap -15,0% -27,2% -
Lannebo Fastighetsfond Select A SEK -14,9% -10,7% -
IKC Fastighetsfond A -14,6% -10,7% 4,6%
Länsförsäkringar Fastighetsfond A -14,6% -14,4% -10,7%
PLUS Fastigheter Sverige Index -14,4% -11,5% -
SEB Fastighetsfond Norden A -14,0% -16,4% -
PLUS Mikrobolag Sverige Index -14,0% -22,1% 20,5%
Consensus Småbolag A -13,8% -22,3% -16,0%
Consensus Sverige Select A -13,5% -16,5% -4,1%
Carnegie Fastighetsfond Norden A -13,4% -8,3% -11,4%
Lannebo Fastighetsfond A SEK -13,4% -9,7% -
Norron Select R -12,9% -10,4% 14,0%
BNP Paribas Turkey Equity Classic R -12,7% 61,1% 57,4%
Källa: Avanza och Morningstar 230630      

 

Förlorarlistan domineras av fastighetsfonder, totalt nio av 15 de fonder som gått svagast den senaste månaden är branschfonder inom fastigheter. Listan innehåller en turkietfond, några hedgefonder och Sverigefonder med småbolagsfokus.

De två sämsta fonderna i år är fastighetsfonder. Fastighetsindex har backat 14 procent i år.

Fastighetsaktiernas stora nedgång i år har letts av SBB. SBBs obligationer blev under våren nedgraderade av Moodys till skräpstatus, som tillsammans med en svag rapport, inställd utdelning, en planerad nyemission och vd byte skapade kaos för bolaget som lett till en nedgång på 76 procent för aktien.

Tuffast har året varit för Simplicity Fastigheter A med en nedgång på 17 procent. Fondens största innehav är Sagax med en vikt på knappt 9 procent. Aktien har i år backat mindre än fastighetsindex.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -