Fortsatt nettosparande till fonder i juni

Fonder Nettosparandet till fonder fortsatte i juni och noterade ett totalt nettoinflöde på 4,2 miljarder kronor. Takten i nettoinsättningarna sjönk under månaden till den näst lägsta nivån i år. Det visar månadsstatistik från Fondbolagens Förening.

Det var sjätte månaden i år med positivt nettoinflöde och den absoluta majoriteten av flödet tillföll aktiefonder på 12,1 miljarder kronor. Hittills i år uppvisar fonder ett nettosparande på drygt 50 miljarder. För aktiefonder uppgår året nettoinsättningarna till hela 72 miljarder. 

Globalfonder var den fondkategori som attraherade det största nettoinflödet under månaden på 6,2 miljarder kronor. Näst populärast var Nordamerikafonder med ett nettoinflöde på 2,7 miljarder kronor, följt av branschfonder på 2 miljarder kronor.

Den starka trenden för Europafonder vi tidigare sett mattades av juni. Europafonder attraherade 427 miljoner kronor. I år har Europafonder attraherat 6,5 miljarder kronor i nettoinflöde. Sverigefonder hade ett fortsatt positivt nettoinflöde på 1,5 miljard kronor.

Även intresset för japanfonder var stort under månaden och såg ett nettoinflöde på 513 miljarder kronor. Månadens nettoinflöde nästan dubblar året nettoinflöde till japanfonder som nått 1,2 miljarder kronor.

Under året har globalfonder störst nettoinflöde på 44,2 miljarder kronor. Sverigefonder är den andra fondkategorin med betydande nettoinflöde i år på 20,9 miljarder kronor.

Indexfonder är fortsatt populära och hade ett fortsatt starkt nettoinflöde under juni på 12,7 miljarder kronor. Sedan årsskiftet landar nettoinsättningarna på hela 72,4 miljarder kronor, vilket motsvarar hela årets nettoinflöde till aktiefonder.

Långa räntefonder hade ett nettoinflöde på 1 miljarder kronor i juni, av vilket närmare 0,7 miljarder utgjordes av nettoinsättningar i företagsobligationsfonder.

Hittills i år har långa räntefonder ett sammanlagt nettoinflöde på 15,3 miljarder kronor och av detta utgör 9,4 miljarder nettoinsättningar i företagsobligationsfonder.

Det var en stor skillnad var kapitalet landade inom fondklassen. Störst nettoutflöde under juni såg korta räntefonder på 6,4 miljarder kronor. Hittills i år uppvisar korta räntefonder ett nettoutflöde på totalt 21,5 miljarder kronor.

Blandfonder såg det näst största nettoutflödet under juni på 1,7 miljarder, i år har fondspararna gjort nettouttag på totalt 8,5 miljarder kronor.

Under fjolåret var det stora nettoinsättningar till hedgefonder. I år ha vinden vänt när riskviljan stigit. Under juni var nettouttaget 0,4 miljard kronor, vilket gör att årets nettouttag nu nått 8,7 miljarder kronor.

Fondförmögenheten i Sverige ökade under månaden med 161 miljarder kronor och uppgick vid utgången av juni till 6 766 miljarder kronor. Av den totala fondförmögenheten var 4 528 miljarder, motsvarande två tredjedelar placerade i aktiefonder.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -