Konsument: Växande vinster förväntas

Kommentar Svenskt och globalt makro talar fortfarande emot konsumenternas köpkraft. Placera har gått igenom 15 konsumentrelaterade aktier. Samtliga bolag i listan förväntas växa vinsten under nästa år. Samtidigt har flertalet aktier gett positiv avkastning under året.

Utmaningarna för konsumentrelaterade bolag fortsätter nu när inflation och räntor håller sig på relativt höga nivåer. Trots det har flertalet bolag lyckats hålla försäljning, marginal och vinst på godkända nivåer, framförallt i ljuset av rekordsiffrorna från fjolåret. Med en relativt hög efterfrågan och korrigering av tidigare höga lagernivåer visar rapporterna för andra kvartalet att kassaflödet förbättrats ordentligt, vilket aktiemarknaden uppskattar.

Bolag I år 3 mån 5 år
THULE 45,3% 16% 49%
HUSQ B 24,7% 2% 27%
BIOG B 20,9% 4% 7%
DOM 8,1% 6% -9%
SYNSAM 0,6% -17% -
MIPS -3,8% -24% 297%
AXFO -9,1% 7% 50%
ELUX B -12,5% -24% -25%
CLA B -12,8% -9% -33%
BOOZT -16,1% -14% 17%
BHG -19,5% 25% -62%
FOI B -25,9% -21% -39%
NEWA B -29,0% -27% 129%
BMAX -37,8% 1% -23%
NOBI -55,1% -39% -85%

Källa: Infront, kurser 24/08/2023

Thule, som är ett av Stockholmsbörsens bäst presterande aktier under året, har stigit med uppgång cirka 45 procent. Bolaget, hade ett valutajusterat försäljningstapp om 15 procent i andra kvartalet, jämfört med motsvarande period i fjol. Framförallt har bolaget upplevt utmaningar inom segmentet Cykel, vilket också är en betydande del av försäljningen.

Trots utmaningarna lyckades Thule leverera en rekordhög bruttomarginal. Bruttomarginalen förklaras av bland annat tidigare prishöjningar och lägre fraktkostnader. Kassaflödet förbättrades dessutom och rapporterades till 700 miljoner kronor, vilket är nästan 50 procent bättre än motsvarande period i fjol. Exakt hur landsfördelningen ser ut gällande Thules försäljning är svårtolkat, dock var 30 procent av försäljning under 2022 till regionen ”Americas” och totalt skedde försäljningen på 138 marknader.

Även Husqvarna och Biogaia har haft en lyckosam resa på börsen i år. Husqvarnas organiska försäljning var oförändrad i andra kvartalet, jämfört med motsvarande period i fjol. Framförallt hade bolaget en bra försäljningsutveckling inom produktkategorierna robotgräsklippare och batteridrivna produkter.

Samtidigt var Husqvarnas resultatet per aktie i princip oförändrad, ett exempel på hur börsen kan handla upp aktier trots oförändrad vinst på kvartalsbasis. Husqvarna-aktien hade en motig period under hösten i fjol och bottnade i slutet på oktober 2022 på 58 kronor, vilket kan jämföras mot dagens nivåer om cirka 90 kronor. Även Biogaia och Husqvarna har försäljning på flera marknader och under 2022 var mer än hälften av respektive bolags försäljning utanför Europa.

Nobia, Byggmax och New Wave har haft det tuffare på börsen sedan årsskiftet. Förutom Mips, vars aktie klättrat drygt 300 procent på fem år, har dock New Waves aktie presterat bäst bland aktierna i listan under en femårsperiod. Uppgången exklusive utdelning uppgår till cirka 140 procent på fem år.  

Den dystra utvecklingen för New Wave-aktien förklaras sannolikt av en oro kring bolagets förmåga att långsiktigt behålla nuvarande rekordmarginaler. Aktien tog rejält med stryk i samband med rapporten för andra kvartalet, trots att det var bolagets bästa andra kvartal någonsin sett till finansiella siffror.

I rapporten för andra kvartalet skriver Torsten Jansson, bolaget vd och grundare, att New Wave kortsiktigt kommer att möta utmaningar, samtidigt som bolaget har bra möjligheter att gå ur en svagare marknad starkare än någonsin.

Byggmax och Nobias nedgångar kan se brutala ut. Aktierna har dock varit volatila och fick rejäl fart under pandemin när det blev populärt att renovera hus och hem. Idag handlas Byggmax på liknande nivåer som innan pandemin och har gett en positiv avkastning om nästan fyra procent under senaste tre månaderna.

Bolag EPS Q2 P/E 23E P/E 24E EPS 23E EPS 24E EPS, %
THULE -14% 27 22 12 14,7 23%
HUSQ B -1% 17 14 5,5 6,5 18%
BIOG B 9% 30 27 3,4 3,7 9%
DOM -29% 14 12 5 6,2 24%
SYNSAM 45% 18 13 2,2 3 36%
MIPS -75% 97 47 4,4 9 105%
AXFO 9% 22 21 11,5 12,5 9%
ELUX B n.m* 44 9 2,8 13 364%
CLA B n.m* 10 9 1,8 2 11%
BOOZT 41% 27 22 3,7 4,5 22%
BHG -92% - 16 -0,12 0,95 n.m
FOI B -93% 14 10 45,5 62 36%
NEWA B -2% 9 8 8,5 9 6%
BMAX -36% 11 8 2,95 4 36%
NOBI -90% 41 15 0,23 0,6 161%

Källa: Factset

Alla bolagen förväntas växa vinsten under nästa år, där några av bolagen har extrema vinstförväntningar. Mips, som förväntas dubblera vinsten under nästa år, värderas till nästan 100 gånger vinsten på innevarande år och nästan 50 på nästa år. Bolaget har tidigare bevisat skalbarheten i vinstutveckling. Dock visar sig skalbarheten åt båda håll, vilket sannolikt förklara vinstutvecklingen på minus 75 procent under andra kvartalet i år.  

Bolag som lyckas bedriva sin verksamhet över flera cykler kommer förmodligen under perioder uppleva en svårmanövrerad marknad. När marknaden är svårmanövrerad visar det sig vilka bolag som faktiskt är rustade för med- och motgång, inte minst har vi fått se det när det gäller börsens fastighetsbolag. Även om flera konsumentbolag uppenbarligen varit rustade för en tuffare marknad var det nog få som trodde att vi på global basis under fjolåret skulle få fler räntehöjningar än börsdagar.

Bolagen som är väl rustade för sämre tider tenderar värderas högt på börsen och leverera bra avkastning över tid. Det handlar kanske inte så mycket om hur de klarar de goda tiderna, utan om hur de lyckas parera de mer utmanande tiderna, dvs. när kundernas lojalitet och prioriteringar sätts på sin spets. 

*I andra kvartalet 2023 hade Eluctrolux ett negativt resultat. Cloettas resultat för andra kvartalet i fjol var negativt och är därför inte relevant jämförelse i procent. 

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -