Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs analyser visar på köpsignaler i två aktier. Samtidigt varnas det för en aktie.

Stockholmsbörsen (OMXSPI) inledde veckan med en uppgång på 0.34 procent och stängde på 815 punkter.

Efter en längre horisontell utveckling präglas nu trendbilden av en fallande trendkanal i kursdiagrammet på medellång sikt. Kursen har rekylerat tillbaka efter ett möjligt falskt brott på en rektangelformation (REC). Kursen har brutit ned genom stödnivån vid cirka 825 punkter som testats flera tillfällen under sommaren och ombildats till en motståndsnivå. Närmaste stödnivå återfinns vid cirka 795 punkter och ett etablerat brott på en av dessa nivåer kommer att signalera den framtida riktning.

Investtechs korta Hausseindex står idag i 34 på kort sikt. Indexet går mellan 0 och 100 och är en optimistindikator som visar andelen aktier på Stockholmsbörsen som haft köpsignal som sista signal. Ett värde mellan cirka 45-55 indikerar jämvikt mellan pessimister och optimister. På lång sikt står indexet också i 32. Vi har därmed en övervikt av pessimister på såväl kort- som lång sikt.

Investtechs insiderbarometer visar antalet köp- och sälj transaktioner som har genomförts av insynspersoner i börsens bolag. Den senaste månaden har det registrerats 454 köp och 71 försäljningar, vilket motsvarar en köpandel på 86 procent. Köpandelen på årsbasis är 84 procent. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel statistiskt överpresterar mot marknaden.

OMXSPI är samlat sett svagt negativ på medellång sikt (1-6 månader). Vi rekommenderar långsiktiga investerare att alltid vara investerade på marknaden.

Fastighetsbolaget Eastnine ser tekniskt bra ut. Aktiekursen har brutit upp genom taket på den stigande trendkanalen som Investtechs algoritmer har identifierat på kursdiagrammet för medellång sikt. Det indikerar ytterligare kursuppgång och signalerar en starkare stigningstakt jämfört mot tidigare och är en köpsignal enligt Investtechs forskningsresultat.

Aktien handlas till all-time-high nivåer vilket också är en köpsignal. Kursen saknar därmed motstånd och stöd återfinns runt 130 kronor.

En starkt positiv volymbalans är ett resultat av att handeln i aktien har varit högre på uppgångsdagar än på nedgångsdagar. Det bekräftar att investerarna är optimistiska samt den positiva trendbilden i aktien. Även momentumet i aktien är starkt positivt med ett RSI-värde över 70.

Eastnine är maximalt positiv på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.  

Better Collective som är verksamma inom iGaming ser tekniskt stark ut. Kursen utvecklas i en stigande trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt som signalerar ökande optimism bland investerare. Stigande trender ger goda utsikter till fortsatt uppgång enligt Investtechs forskningsresultat.

Det saknas motstånd i kursdiagrammet där kursen börjar närma sig all-time-high nivån runt 269 kronor. Vid reaktioner tillbaka har kursen stöd vid cirka 223 kronor. Därmed åtefinns kursen en bra bit ovanför närmaste stödnivå. Även det är en positiv teknisk signal enligt Investtechs forskning på stöd- och motståndsnivåer.

Better Collective är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

Investerarna har accepterat lägre och lägre kurser för att komma ut ur OX2 som utvecklar och säljer vind- och solkraftsparker. Som ett resultat har en fallande trendkanal identifierats.

I starten av september i år bröt kursen ned genom trendgolvet på den fallande trendkanalen Investtechs algoritmer har identifierat på kursdiagrammet för medellång sikt. Trendbrottet signalerar en starkare nedgångstakt jämfört mot tidigare och är en teknisk säljsignal enligt Investtechs forsking på 5108 liknande signaler från nordiska aktier under perioden 2008-2020.

Det saknas även stöd i kursdiagrammet då den sista stödnivån har brutits. Ytterligare nedgång indikeras och vid reaktioner upp har kursen motstånd vid cirka 67.00 kronor. RSI-värdet är under 30 efter den senaste tidens fall. Aktien har därmed ett starkt negativt momentum och även det indikerar en ytterligare nedgång.

OX2 är neutral på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt negativ på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

Analysföretaget Investtechs metod

Investtech har sedan 1997 utvecklat algoritmer för teknisk analys av aktier och identifiering av köp- och säljsignaler och erbjuder dagligen uppdaterade köp- och säljrekommendationer för aktier på Stockholmsbörsen.

Varje dag identifierar Investtechs algoritmer de mest optimala trendkanalerna, stöd- och motståndsnivåer och kursformationer som ritas in i kursdiagrammen på kort- medellång- och långsiktig investeringshorisont. Med stora dataset som växer dag för dag har Investtech forskat på utvecklingen av köp- och säljsignaler från dessa tekniska indikatorer och har därmed omfattande statistik för t.ex. trender.

Stigande och fallande trendkanaler – centrala tekniska indikatorer

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du överväga att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtechs forskning visar att aktier i stigande trendkanaler på Stockholmsbörsen tenderat följas av meravkastning mot börssnittet, medan aktier i fallande trendkanaler tenderat underprestera. Forskningen visar också att trendsignalernas signifikans beror av vilket tidsperspektiv som betraktas. Trendkanaler på kort och medellång sikt, som baseras på kursdata på 5 månader respektive 1,5 års sikt har gett signifikanta signaler.

Diagrammet visar att aktier i stigande trendkanaler (blått diagram) på Investtechs medellångsiktiga kursgraf tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier i fallande trendkanaler (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Diagrammet visar en relativ utveckling i förhållande till jämförelseindex under samma period. Läs mer om stigande och fallande trendkanaler här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Mest läst

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -