Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs analyser visar på köpsignaler i två aktier. Samtidigt varnas det för en aktie.

OMX Stockholm PI öppnade veckan med en nedgång på 0.62 procent och stängde på 807 punkter.

Trendbilden präglas nu av en fallande trendkanal i kursdiagrammet på medellång sikt efter en längre tids horisontell utveckling. Kursen har även rekylerat tillbaka efter möjliga falska brott på två rektangelformationer (REC). Kursen har brutit ned genom stödnivån vid cirka 827 punkter som testats flera tillfällen i år och nu nyligen har ombildats till en motståndsnivå. Närmaste stödnivå återfinns vid cirka 795 punkter. Ett etablerat brott på en av dessa nivåer kommer att signalera den framtida riktning.

Investtechs korta Hausseindex står idag i 31 på kort sikt. Indexet går mellan 0 och 100 och är en optimistindikator som visar andelen aktier på Stockholmsbörsen som haft köpsignal som sista signal. Ett värde mellan cirka 45-55 indikerar jämvikt mellan pessimister och optimister. På lång sikt står indexet i 29. Vi har därmed en övervikt av pessimister på såväl kort- som lång sikt.

Investtechs insiderbarometer visar antalet köp- och sälj transaktioner som har genomförts av insynspersoner i börsens bolag. Den senaste månaden har det registrerats 617 köp och 114 försäljningar, vilket motsvarar en köpandel på 84 procent. Köpandelen på årsbasis är 83 procent. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel statistiskt överpresterar mot marknaden.

OMXSPI är samlat sett svagt negativ på medellång sikt (1-6 månader). Vi rekommenderar långsiktiga investerare att alltid vara investerade på marknaden.

 

En aktie från Large Cap-listan som ser tekniskt och kvantitativt stark ut är industribolaget Epiroc (analys av A-aktien). Under det senaste året har investerarna valt att betala allt högre kurser för att köpa in sig bolaget och aktiekursen utvecklas därmed i en stigande trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt.

Stigande trendkanaler signalerar optimistiska investerarna vilket är en bra köpsignal som indikerar ytterligare kursuppgång enligt Investtechs forskningsresultat på trender.

Kursen befinner sig även i en rektangelformation (REC, blåa linjer) mellan cirka 197 kronor och cirka 220 kronor. Etablerat genombrott på en av dessa nivåer signalerar fortsatt utveckling i samma riktning. Aktien saknar annars motstånd och stöd återfinns runt 211 kronor. Ett brott över all-time-high nivån runt 234 kronor skulle stärka den tekniska analysen ytterligare.

Epiroc A är positiv på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Kursen till storbanken Svenska Handelsbanken (analys av A-aktien) återfinns i en stigande trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt. Det är ett resultat av att investerare under de senaste månaderna har valt att betala högre kurser för att köpa in sig i banken. Ser vi till Investtechs trendforskning som bygger på data på över 35000 aktier som har gått in i en stigande trend så indikeras ytterligare kursuppgång.

Aktien har fått ännu en köpsignal då kursen också har brutit upp genom motståndet vid cirka 93.70 kronor som därmed har ombildats till en stödnivå.

Volymbalansen, alltså handeln i aktien på dagar med uppgång kontra nedgång är också starkt positiv, vilket bekräftar den positiva trendbilden med optimistiska investerare.

Svenska Handelsbanken ser. A är positiv på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Hexatronic Group som är specialiserade inom utveckling av fiberkommunikation har under de senaste åren mångdubblats i värde. Dock har den positiva trenden brutits och sedan årsskiftet har aktien backat och det har bildates en fallande trendkanal. Ser vi till kursdiagrammet för medellång sikt så har kursen fallit kraftigt då investerare har haft en växande pessimism och sålt aktier till lägre och lägre kurser.

I mitten av augusti i år bröt kursen dessutom ned genom sista stödet vid 64.00 kronor i kursdiagrammet. Ytterligare nedgång indikeras och vid reaktioner upp har kursen motstånd vid denna nivån. Handelsvolymen har tidigare varit låg runt kurstoppar och hög runt kursbottnar och även det bekräftar den negatia trendbilden.

Hexatronic Group är svagt negativ på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt negativ på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

Analysföretaget Investtechs metod

Investtech har sedan 1997 utvecklat algoritmer för teknisk analys av aktier och identifiering av köp- och säljsignaler och erbjuder dagligen uppdaterade köp- och säljrekommendationer för aktier på Stockholmsbörsen.

Varje dag identifierar Investtechs algoritmer de mest optimala trendkanalerna, stöd- och motståndsnivåer och kursformationer som ritas in i kursdiagrammen på kort- medellång- och långsiktig investeringshorisont. Med stora dataset som växer dag för dag har Investtech forskat på utvecklingen av köp- och säljsignaler från dessa tekniska indikatorer och har därmed omfattande statistik för t.ex. trender.

Stigande och fallande trendkanaler – centrala tekniska indikatorer

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du överväga att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtechs forskning visar att aktier i stigande trendkanaler på Stockholmsbörsen tenderat följas av meravkastning mot börssnittet, medan aktier i fallande trendkanaler tenderat underprestera. Forskningen visar också att trendsignalernas signifikans beror av vilket tidsperspektiv som betraktas. Trendkanaler på kort och medellång sikt, som baseras på kursdata på 5 månader respektive 1,5 års sikt har gett signifikanta signaler.

Diagrammet visar att aktier i stigande trendkanaler (blått diagram) på Investtechs medellångsiktiga kursgraf tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier i fallande trendkanaler (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Diagrammet visar en relativ utveckling i förhållande till jämförelseindex under samma period. Läs mer om stigande och fallande trendkanaler här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -