Förvärvstjärnan fortsätter att leverera

Aktieanalys Den senaste tiden har många noterade förvärvsbolag gått svagt. Men Lifco, som kanske är Sveriges bästa företag inom sektorn, fortsätter att tugga på.

Lifco är en bolagsgrupp som köper upp små och medelstora nischade företag. De förvärvade bolagen skall ha robusta kassaflöden och vara den ledande spelaren på sin marknad. Nischade bolag, som är marknadsledande, har bra förutsättningar för att få igenom prishöjningar mot sina kunder. Lifcos dotterbolag drivs decentraliserat och man har inte som mål att få ut några synergier. Om synergier utvinns är det för att dotterbolagen gör det på deras eget initiativ. 

När dotterbolagen väl ingår i Lifco-koncernen ska tillväxten i rörelsevinsten (ebita) överträffa BNP-tillväxten över en konjunkturcykel. Resterande del av tillväxten uppnås genom förvärv. 

Idag finns över 210 företag i Lifco-koncernen som tillsammans sysselsätter mer än 6 500 personer. Mellan åren 2006 - 2022 har Lifcos försäljning i genomsnitt vuxit med 14,1 procent per år. Sett till rörelseresultatet (ebita) ligger samma siffra på hela 19,2 procent. Sedan 2006 har mer än 100 förvärv genomförts. 

Lifco delar in sin verksamhet i tre olika områden: 

I affärsområdet Dental säljs bland annat förbrukningsvaror, utrustning och teknisk service till tandläkare. Den huvudsakliga marknaden är Europa. Förutom distributionsverksamheten, som idag står för runt 60 procent, har Dental-benet även tillverkande bolag och mjukvarubolag. 

De senaste åren har både förvärv och organisk tillväxt bidragit till en ökad exponering mot tillverkning, tandteknik och mjukvara. Detta har bidragit till bättre marginaler inom Dental-området. Lifcos tillverkande dentalbolag är verksamt inom bland annat infästningsprodukter för tandproteser, desinfektionsvätskor och salivsugar. Distributionsverksamheten är ett av de få områdena där synergier, genom gemensamma inköp, finns. Runt 20 procent av Lifcos rörelsevinst kommer från Dental-segmentet. 

Inom området Demolition & Tools, som står för knappt 35 procent av rörelseresultatet, finns bolag som bland annat säljer rivningsrobotar och verktyg till grävmaskiner och kranar. Ett exempel är dotterbolaget Brokk som är världsledande på rivningsrobotar. Ett annat dotterbolag är italienska Cormidi som tillverkar minidumpers.  

Systems Solutions, som står för nästan hälften av rörelseresultatet, består av nischade B2B-bolag. Affärsområdet delas in i de fem divisionerna Byggmaterial, Kontraktstillverkning, Miljöteknik, Service, Distribution och Skog. Ett dotterbolag inom sektorn är Silvent som tillverkar blåsmunstycken och blåspistoler för industriella applikationer. 

Dessa tre affärsområden genererar tillsammans en försäljning på 24 miljarder kronor och ett rörelseresultat (ebita) på 5,5 miljarder kronor. Detta mynnar ut i en rörelsemarginal på nästan 23 procent. 

I den senaste rapporten, som släpptes förra veckan, växte den översta raden med 16 procent. Hela tillväxten var hänförlig till förvärv då den organiska tillväxten landade på minus 0,5 procent. Rörelsemarginalen expanderade till 23,2 procent och kassaflödet förbättrades nästan 150 procent på grund av lägre rörelsekapitalbindning. Det mesta rullar på bra i Lifco. Egentligen är det bara Demolition & Tools som har det lite kämpigare där lägre volymer bidrog till negativ organisk tillväxt. 

Målet är att avkastningen på sysselsatt kapital (ROCE) ska ligga över 12,5 procent. Samtidigt ska nettoskulden i förhållande till ebitda inte överstiga 3. Idag har Lifco en avkastning på sysselsatt kapital på nästan 23 procent vilket är riktigt bra (läs mer om avkastning på kapital här). Nettoskuld/ebitda ligger på 1,1. 

Risken på kort sikt är att makromiljön blir tuffare och påverkar Lifcos dotterbolag i större utsträckning. På längre sikt finns det en annan risk. I och med att Lifco hela tiden blir större behövs fler eller större förvärv göras för att hålla igång maskineriet. Detta kan leda till sämre kvalitet eller högre prislappar på de nya dotterbolagen. Rent matematiskt är det svårare att uppnå samma tillväxt när koncernen blir större. När detta sker finns det risk för multipelkontraktion. 

År 1989 förvärvade Carl Bennet och Rune Andersson medicinteknikföretaget Getinge som tidigare ingick i Electrolux. I samband med köpet gick Bennet in som vd för Getinge och efter endast sex månader gick bolaget från förlust till vinst. Fyra år efter uppköpet gör Getinge börsdebut.

1995 förvärvade Getinge dentalbolaget LIC Care AB som senare blev Lifco. 1998 knoppades Lifco av och sattes på börsen. Efter bara två år köpte Carl Bennet ut Lifco från börsen.  

2014 sålde Carl Bennet 49,9 procent av aktierna och satte Lifco återigen på börsen. Sedan dess är aktien upp nästan 700 procent. Idag ligger Lifcos börsvärde på nästan 90 miljarder kronor.

Än idag är Carl Bennet den största ägaren i Lifco med en position som motsvarar lite över 50 procent av aktierna. Per Waldemarson, som varit vd sedan 2019, äger aktier till ett värde om 140 miljoner kronor. Han har arbetat inom Lifco-koncernen sedan 2006 och har tidigare bland annat varit chef på Dental. 

Lifco  2022A 2023E 2024E
Oms till,% 23 14 3
Ebita marg, % 22 22 22
Ev/ebita 18 17 17
P/e 28 23 23

 

Baserat på innevarande års prognoser handlas Lifco till ev/ebita 17 samtidigt som p/e-talet uppgår till 23. Lifcos multiplar är nästan identiska med kvalitetsförvärvarna Lagercrantz och Indutrade. 

Placera tycker att Lifco är ett väldigt fint bolag. Däremot är värdering hög samtidigt som det finns en viss cyklikalitet i många dotterbolag. Vi avvaktar just nu och hoppas på att kunna fånga upp aktien på lägre nivåer. 

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Lifco B Neutral 194,40 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -