Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs analyser visar på köpsignaler i två aktier. Samtidigt varnas det för en aktie.

Stockholmsbörsen (OMXSPI) öppnade veckan med en uppgång på 1,18 procent och stängde på 870 punkter. Kursen utvecklas i en närmast horisontell trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt. Detta indikerar att investerare är osäkra och väntar på signaler om kommande riktning. Ett brott upp genom trendtaket kommer vara en köpsignal, medan ett brott ned genom trendgolvet kommer vara en säljsignal. Kursen har återigen brutit upp genom motståndet vid 860 punkter som därmed har utlöst en köpsignal och ombildats till en ny stödnivå. 900 punkter utgör nytt motstånd och brott genom denna nivån ger åter en köpsignal.

Investtechs korta Hausseindex står idag i 50 på kort sikt. Indexet går mellan 0 och 100 och är en optimistindikator som visar andelen aktier på Stockholmsbörsen som haft köpsignal som sista signal. Ett värde mellan cirka 45-55 indikerar jämvikt mellan pessimister och optimister. På lång sikt står indexet i 55. Vi har därmed i stort sett jämvikt mellan optimister och pessimister på börsen på både kort- och lång sikt.

Investtechs insiderbarometer visar antalet köp- och säljtransaktioner som har genomförts av insynspersoner i börsens bolag. Den senaste månaden har det registrerats 337 köp och 115 försäljningar, vilket motsvarar en köpandel på 75 procent. Köpandelen på årsbasis är 83 procent. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel statistiskt överpresterar mot marknaden.

OMXSPI är samlat sett tekniskt svagt positiv på medellång sikt (1-6 månader). Närheten till stöd och motstånd gör att den tekniska bilden, och med det rekommendationen för indexet, snabbt kan ändras. Vi rekommenderar långsiktiga investerare att alltid vara investerade på marknaden.

 

ADDvise Group (ADDVB) som specialiserat sig på utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter ser både tekniskt och kvantitativt stark ut. Rent tekniskt så utvecklas aktiekursen i en stigande trendkanal som Investtechs algoritmer har identifierat på kursdiagrammet för medellång sikt. Det är ett resultat av att investerare har valt att betala högre kurser för att köpa in sig i bolaget och det signalerar ökande optimism bland investerare och indikerar fortsatt kursuppgång enligt Investtechs statistik och forskningsresultat.

Kursen har nyligen brutit upp genom motståndet vid cirka 13.00 kronor som därmed ombildades till en ny stödnivå. Det är också en köpsignal som tekniskt signalerar fortsatt uppgång.

ADDvise Group B är positiv på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.  

 

Aktiekursen till medicinteknikbolaget och tillika Stockholmsbörsens vinnaraktie 2023, Bonesupport utvecklas i toppen av en stigande trendkanal som Investtechs algoritmer har identifierat på kursdiagrammet för medellång sikt. Det är en stark köpsignal som signalerar ökande optimism enligt Investtechs forskningsresultat.

Det saknas även motstånd i kursdiagrammet och kursen återfinns en bra bit ovanför närmaste stödnivå vid cirka 147 kronor, vilket indikerar fortsatt uppgång. Handelsvolymen har tidigare varit hög runt kurstoppar och låg runt kursbottnar och det bekräftar den positiva trendbilden.

Bonesupport är positiv på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Aktien till IT-infrastrukturbolaget Transtema Group som levererar nätverks- och kommunikationslösningar har under det senaste året utvecklats negativt. Aktiekursen utvecklas inom en fallande trendkanal som Investtechs algoritmer har identifierat på kursdiagrammet för medellång sikt. Rent tekniskt är det ett tecken på ett överskott av säljare och statistiskt, enligt Investtechs forskningsresultat indikeras en fortsatt nedgång.

Nyligen identifierades även en säljsignal från en dubbeltopp-formation (DT) som ger signal om fortsatt nedgång. Aktiekursen har stöd vid cirka 11.00 kronor och motstånd vid cirka 17.00 kronor och ett brott på en av dessa nivåer kommer att signalera den fortsatt kursriktningen.

Transtema Group är neutral på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt negativ på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

Analysföretaget Investtechs metod

Investtech har sedan 1997 utvecklat algoritmer för teknisk analys av aktier och identifiering av köp- och säljsignaler och erbjuder dagligen uppdaterade köp- och säljrekommendationer för aktier på Stockholmsbörsen.

Varje dag identifierar Investtechs algoritmer de mest optimala trendkanalerna, stöd- och motståndsnivåer och kursformationer som ritas in i kursdiagrammen på kort- medellång- och långsiktig investeringshorisont. Med stora dataset som växer dag för dag har Investtech forskat på utvecklingen av köp- och säljsignaler från dessa tekniska indikatorer och har därmed omfattande statistik för t.ex. trender. Läs mer här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -