Tillbehören tyglar vinsten i Epiroc

Rapportkommentar En svag byggmarknad och sämre lönsamhet för tillbehören tyngde gruvutrustaren Epirocs fjärde kvartal. En fortsatt stark gruvmarknad och offensiva förvärv talar ändå emot att rapportbesvikelsen sätter alltför djupa spår i aktiekursen.

Totalt sett skvallrar varken orderingång eller intäkter hos Epiroc om någon hårdlandning i konjunkturen, även om det finns tydliga tecken på sämre delmarknader. Den organiska orderingången ökar sammantaget med 7 procent i kvartalet och intäkterna med 8 procent, vilket i båda fallen var högre än vad analytikerna hade räknat med.

Som väntat är det den stora gruvsidan som håller ångan uppe medan det andra kundsegmentet, bygg- och anläggning, är fortsatt svagt och väntas så förbli enligt vd Helena Hedblom. Den tröga efterfrågan inom bygg- och anläggning leder till en sämre marknad för Epirocs hydrauliska tillbehör och det syns nu tydligt även i lönsamheten.

Det som främst sticker ut i rapporten är nämligen att marginalen dyker ganska brant inom området Tools & Attachments. Justerat för engångsposter faller rörelsemarginalen här från 17,5 till 13,4 procent. Att området bara utgör omkring en femtedel av koncernens intäkter gör att genomslaget begränsas men koncernens justerade marginal på 20,7 procent är mer än 1 procentenhet sämre än vad analytikerna förutsett och en bra bit lägre än jämförelsekvartalets 23,7 procent.

 

Epirocs roterbara bulk pulverizer BP3050R i arbete

Att den tröga marknaden för bygg- och anläggning är välkänd vid det här laget och att Epiroc flaggar för fortsatt bra efterfrågan på en hög nivå inom gruvutrustning med tillhörande eftermarknad förklarar en ganska mild börsreaktion på marginalbesvikelsen.

Någon större tillväxtmedvind från dagens nivåer på gruvsidan ser det dock inte ut att bli den närmaste tiden. Branschanalyser som summerar de stora gruvbolagens planerade investeringar, capex, pekar på en mindre ökning under 2024 men att nivån sedan faller tillbaka något under 2025.

För Epirocs del skulle en avkylning på gruvutrustning samtidigt som byggmarknaden är seg kunna sätta stopp för tillväxten kommande år, men den stora eftermarknaden som man lutar sig emot samt en offensiv på förvärvsfronten talar för att intäkterna fortsätter stiga.

Framför allt är det förvärvet av amerikanska Stanley Infrastructure som aviserades i december som kommer att driva på tillväxten. Stanley tillverkar avancerade tillbehör till grävmaskiner, exempelvis för demolering, samt handhållna hydrauliska verktyg och omsätter omkring 4,7 miljarder kronor.

På prislappen står det 7,8 miljarder kronor och logiken bakom köpet är att Epiroc både breddar sig med nya produkter och kommer åt ett attraktivt återförsäljarnätverk i USA som ger synergier när bolagen framöver kan sälja varandras produkter. Kortsiktigt är bygg kanske inte det hetaste segmentet att vara i och marginalerna håller inte riktigt Epirocklass, men långsiktigt ser det ut som ett bra tillväxtgrepp med begränsad risknivå.

Efterspelet till onsdagens rapport kommer sannolikt leda till små justeringar åt det negativa hållet på lönsamhets- och vinstprognoserna, men knappast förändra den stora bilden. Tittar vi på konsensusestimaten som de låg inför rapporten så räknade analytikerna med en stabil marginal i år och nästa år och en vinst per aktie som stiger till 8,4 kronor under 2024.

  2022A 2023A 2024E 2025E
Omsättning, Mkr 49694 60343 63907 67268
Rörelsemarginal % 23,7 21,7 21,7 22,0
Vinst/aktie, sek 7,0 7,8 8,4 9,0
Utdelning/aktie, sek 3,4 3,8 4,1 4,4
Källa: Infront        

 

Prognoserna ger ett p/e-tal på 20 i år och 19 nästa år. Det är betydligt lägre än vad aktiemarknaden var villig att betala för något år sedan men samtidigt högre än konkurrenter som Sandvik och Caterpillar.

En värderingsskillnad som vilar på goda grunder eftersom det finns skillnader i exponering och i historiska lönsamhetsnivåer. Med stabila marginaler och begränsad draghjälp från den underliggande marknaden kommande 1-2 år är det samtidigt svårt att argumentera för något större värderingslyft i Epiroc i dagsläget.

Epiroc som knoppades av från Atlas Copco 2018 gjorde ett ordentligt pandemiryck på börsen under 2020 och 2021, vilket var helt rätt sett till den vinstökning som sedan väntade. Men därefter har kursen gått i stort sett sidledes i tre år.

Det är en ganska bra prognos för kurskurvan även det kommande året i våra ögon.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -