Arise: Till slut hemtamt på börsen

Aktieanalys Investeringar inom förnybar energi är komplext. Bolag säljs ofta in via stora visioner för att sedan sluka pengar som inte blir mer än del av ett konkursbo. Med snart 15 år på börsen har Arise bevisat att deras affär handlar om mer än stora visioner och drömmar.

Arise grundades 2007 och var redan då ett bolag specialiserat på landbaserad vindkraft. Till en början bestod affären endast av produktion och försäljning av el. Idag finns Arise i stället i hela värdekedjan och delas upp i tre affärssegment; Development, Solutions och Production. Hemmamarknaden är Norden med majoriteten av intäkterna från Sverige och Finland.

Bolaget börsnoterades 2010. Vid noteringen var medgrundaren Peter Nygren vd och företagsledaren Pehr G. Gyllenhammar ordförande. Första åtta åren var aktiens utveckling inte mer än en lång, slutande utförsbacke samtidigt som bolagets finansiella utveckling var skuldtyngd och volatil.

Våren 2014 lämnade Gyllenhammar som ordförande och under samma år sålde han samtliga sina aktier, motsvarade 1,3 procent av kapitalet. Året efter lämnade även Peter Nygren som vd.

Stora investeringar resulterade i en ansträngd skuldsättning och negativt kassaflöde. 2014 tillträdde nuvarande ordförande Joachim Gahm, och följande år minskade skuldsättningen via försäljning av vindkraftsprojekt och nyemission. En mer diversifierad intäktsbas och lägre skuldsättning uppskattades av aktiemarknaden. Sedan 2018 har aktien, inklusive utdelningar, stigit drygt 200 procent.

År 2022 sålde Arise projektet Köllvallen, vilket var bolagets största och mest lönsamma projektförsäljning och resulterade i nettokassa och bra förutsättningar för framtida tillväxt. Samma år köpte Axel Johnson-bolaget Altocumulus 12 procent av aktierna. Största ägare är finansmannen Johan Claesson med nästan 30 procent av kapitalet och representeras i styrelsen av Johan Damne.

Med tre affärsområden har Arise tre intäktsströmmar med skild karaktär. Via de olika affärsområdena har bolaget närvaro i hela värdekedjan.

Development / Utveckling

Period 9M 2023 9M 2022
Intäkter, Mkr 109 898
Ebit, Mkr 80 710

Källa: Bolaget

Inom utveckling driver Arise flertalet vindkraftsprojekt som ofta säljs vidare när tillståndsprocessen är avslutad och marken är byggklar. I enstaka fall byggs projekt för egen produktion och försäljning av el. Projekten säljs byggklara till stora kapitalförvaltare eller företag. Trots att projektet säljs vidare innan byggnation är Arise ofta med och projektleder, vilket bokförs inom affärsområdet Solutions.

Att ta fram byggklara vindkraftsprojekt är tidskrävande och tar cirka fem år då många intressenter ska tillgodoses. Flera av intressenterna har dessutom långa ledtider och stark sekretess, exempelvis försvaret.

Vid utgången av tredje kvartalet uppgick projektportföljen till 6 800 MW och majoriteten bedöms vara i tidig utvecklingsfas. Projektportföljens storlek kan jämföras med Arise egna produktionskapacitet om 139 MW.  Av nuvarande projekt under byggnation ägs tre av fyra projekt av större kapitalförvaltare där Arise får intäkter via tjänster inom bland annat projektledning.

Inom denna affär är intäkter och resultat volatila på årsbasis, vilket framför allt syns i siffrorna för verksamhetsåret 2022 då rekordförsäljningen av Kölvallen genomfördes. I samband med försäljningen bedömde ledningen att den finansiella ställningen var så pass stark att de samtidigt investerade 17 miljoner euro för en ägarandel på 9 procent.

Inom Utveckling finns avtal med både SCA och investeringsbolaget Persson Invest för framtida projekt. Förutom vindkraft utvecklas även projekt inom solceller och energilagring där tillståndsprocesserna är kortare än för vindkraftsprojekt.

Production / Produktion

Period 9M 2023 9M 2022
Intäkter, Mkr 177 143
Ebit, Mkr 94 66

Källa: Bolaget

Arise äger idag 10 vindkraftparker produktion och försäljning sker. Gynnsamma elpriser och tidigare säkringar har genererat bra resultat senaste åren. Inom affärsområdet är intäkterna mindre volatila och lönsamheten god.

Affärsområdets tillgångar, bra kassaflöden och lönsamhet skapar bra förutsättningar att belåna balansräkningen. Vid utgången av september i fjol uppgick nettoskulden till nästan 300 miljoner kronor.

Ett av bolagets helägda byggprojekt är Lebo och vid rapporten för tredje kvartalet förväntades det vindkraftsparken att användas i kommersiellt syfte i början på detta år. Intäkterna för projektet bokförs idag inom affärssegmentet Utveckling men kommer efter årsskiftet att vara bolagets senaste helägda vindkraftspark för produktion och försäljning av förnybar energi.

När projekten Lebo och delägda Kölvallen båda är i kommersiell fas beräknas Arise egna produktionskapacitet ha ökat med cirka 50 procent. Kölvallen, som såldes redan 2022, förväntas vara i drift i slutet på 2025.

Inom Produktion bokförs anläggningstillgångarna till drygt 1 miljard kronor. När Arise senast gjorde nedskrivningsprövning av tillgångarna, bedömdes nyttjandevärdet överstiga det bokförda värdet med 60 miljoner euro. Det innebär att nyttjandevärdet bedöms uppgå till cirka 1,7 miljarder kronor, vilket dessutom råkar vara Arise nuvarande börsvärde.

Solutions – Tjänster

Period 9M 2023 9M 2022
Intäkter, Mkr 31 23
Ebit, Mkr 3 -2

Källa: Bolaget

Inom tjänster erbjuder Arise teknisk och ekonomisk förvaltning samt projektledning av vindkraftkraftparkerna. Stora kapitalförvaltare som äger projekten vill inte sköta förvaltningen och Arise har exempelvis förvaltningsavtal med amerikanska Blackrock och tyska Allianz.

Intäkterna och resultaten inom affärsområdet är förhållandevis små men en viktig komponent i Arise erbjudande som helhetsleverantör.

Period 2023E 2024E 2025E 2026E
Nettoomsättning 468 486 597 621
Rörelseresultat EBIT 222 231 304 292
Årets resultat 182 187 245 253
EPS 3,6 4,45 4,4 4,8
P/E 11 9 9 8,3

Källa: Factset

Estimaten i Factset gällande framtida intäkter och resultat kan ge en fingervisning om framtiden. Ledtiderna inom projekten är långa och intjäningen i delar av affären beroende av svårbedömda variabler som exempelvis väder och elpriser. På estimaten för vinsten på innevarande år handlas aktien till ett p/e 9 och EV/Ebit 11.

Det finns en underliggande trygghet i bolagets balansräkning. Att stirra sig blind på finansiella nyckeltal blir snabbt en knepig övning med osäkra variabler. Bolaget har ambitiösa mål med en klar ambition om att projektförsäljningar framöver görs mer regelbundet än tidigare, om än mindre till storlek och lönsamhet jämfört med rekordförsäljning av projektet Kölvallen.

Efterfrågan på förnybar el bör öka i takt med att både industrin och hushållen blir allt mer beroende av elförsörjning. Efter femton år som börsnoterat bolag har Arise lyckats skapa ett bolag med flertalet intäktsströmmar som skapat en mer robust affär. Risken är hög. Men på dagens värdering finns bra möjligheter för framtida avkastning.

Rapporten för fjärde kvartalet publiceras torsdag 15e februari.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Arise Köp 39,95 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -