Rapportfloden: Blandade resultat

Q4 Wihlborgs, Fenix, Hanza, EG7, Catena Media, Lyko, och Kjell&Co finns bland bolagen som publicera sina kvartalssiffror.

Profilgruppen, som levererar aluminiumprofiler, redovisar ett rörelseresultat på 18,1 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2023 (-8,1).

Nettoomsättningen uppgick till 548 miljoner kronor (580). Rörelsemarginalen blev 3,3 procent (-1,4). Resultatet efter skatt blev 12,9 miljoner kronor (-10,0).

En utdelning om 5:00 kronor per aktie föreslås för helåret 2023 (4:00).

Kommunikationsutrustningsbolaget Invisio redovisar ett ebitda-resultat för det fjärde kvartalet 2023 på 84,6 miljoner kronor (72,5). Ebitda-marginalen blev 24,5 procent (25,1).

Nettoomsättningen uppgick till 346 miljoner kronor (289). Bruttomarginalen landade på 57,4 procent (57,4).

Rörelseresultatet låg på 62,4 miljoner kronor (59,8), med en rörelsemarginal på 18 procent (20,7). Efter skatt var resultatet 50,9 miljoner kronor (42,7). Resultatet per aktie var 1:12 kronor (0:95).

Orderingången var 298 miljoner kronor (296) och orderboken vid periodens utgång uppgick till 603 miljoner kronor (625).

Styrelsen föreslår en utdelning för 2023 om 1:30 kronor per aktie (0:70).

Läkemedelsbolaget Moberg Pharma redovisar ett resultat efter skatt på -6,4 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2023 (-3,1). Resultatet per aktie uppgick till -0:23 kronor (-0:32).

Bolaget saknade omsättning för kvartalet i likhet med motsvarande kvartal för ett år sedan. Rörelseresultatet blev -8,2 miljoner kronor (-4,6).

Ebitda-resultatet låg på -8,0 miljoner kronor (-4,0).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -7,3 miljoner kronor (-3,3) med likvida medel om 102 miljoner kronor (142) vid rapportperiodens utgång.

Internetoperatören Bahnhof redovisar ett rörelseresultat på 73,0 miljoner kronor (58,5) för det fjärde kvartalet 2023. Nettoomsättningen uppgick till 485 miljoner kronor (447). Periodens resultat uppgick till 58,2 miljoner kronor (44,2).

Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 2:00 kronor per A- och B-aktie. Föregående år delade bolaget ut totalt 1:75 kronor, varav 1:50 kronor var ordinarie och 0:50 kronor var en extrautdelning.

Friluftsföretaget Fenix Outdoor redovisar ett ebitda-resultat på 17,5 miljoner euro för det fjärde kvartalet 2023 (28,6). Rörelseintäkterna uppgick till 184 miljoner euro (206).

Rörelseresultatet blev 0,4 miljoner euro (12,5), och resultatet före skatt uppgick till -7,1 miljoner euro (8,8).

En utdelning om 15 kronor per B-aktie och 1,5 kronor per A-aktie föreslås för helåret 2023. Det är oförändrat mot föregående år.

Nordisk Bergteknik, som är verksamt inom berghantering och grundläggning, redovisar ett rörelseresultat om 26,4 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2023 (78,3).

Det justerade rörelseresultatet låg på 30,7 miljoner kronor (78,6). Nettoomsättningen uppgick till 888 miljoner kronor (973). Den organiska tillväxten uppgick till -15 procent (20).

Rörelsemarginalen landade på 3,0 procent (8,0). Resultat efter skatt blev 6,4miljoner kronor (54,1). Resultatet per aktie uppgick till 0:11 kronor (0:98).

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2023.

Fastighetsbolaget Wihlborgs redovisar hyresintäkter på 969 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2023 Analytikerna i Infronts sammanställning av tio estimat hade räknat med 982 miljoner kronor.

Driftsöverskottet uppgick till 659 miljoner kronor. Här hade analytikerna väntat sig 693 miljoner kronor. Förvaltningsresultatet blev 366 miljoner kronor mot förhandstipset 396 miljoner kronor.

Värdeförändringar för fastigheter summerade till -297 miljoner kronor jämfört med -16 miljoner kronor föregående år.

Efter skatt blev resultatet -350 miljoner kronor jämfört med motsvarande period föregående år om 290 miljoner kronor.

En utdelning om 3:15 kronor per aktie föreslås (3:10) för helåret 2023. Här hade analytikerna väntat sig 3:07 kronor.

Fasadbolaget Fasadgruppen redovisar ett ebita-resultat på 132 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2023 (118).

Nettoomsättningen uppgick till 1.398 miljoner kronor (1.385). Resultat efter skatt var 73,5 miljoner kronor (67,6).

En utdelning om 1:70 kronor per aktie föreslås för helåret 2023 (1:70).

Coinshares, en alternativ kapitalförvaltare specialiserad på digitala tillgångar, hade totala intäkter på 33,3 miljoner pund under det fjärde kvartalet 2022 (14,3) Justerad ebitda uppgick till 25,7 miljoner pund (-23,8). Resultatet för kvartalet landade på 15,3 miljoner pund (-37,1).

Kontraktstillverkaren Hanza redovisar ett ebita-resultat om 76 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2023 (63). Ebita-marginalen var 7,2 procent (6,3).

Resultatet efter skatt blev 47 miljoner kronor (40). Resultat per aktie blev 1:15 kronor (1:04). Nettoomsättningen kom in på 1.056 miljoner kronor för perioden (1.001).

En utdelning på 1:20 kronor per aktie föreslås för helåret 2023 (0:75).

Gamingbolaget Enad Global 7 redovisar ett ebitda-resultat på 99,4 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2023 (178). Det justerade ebitda-resultatet blev 98,2 miljoner kronor (179). Rörelseresultatet (ebit) blev 45,2 miljoner kronor (-184).

Nettoomsättningen uppgick till 473 miljoner kronor (559). Kassaflöde från den löpande verksamheten var 101 miljoner kronor (114).

Enligt EG7 resulterade My Singing Monsters virala framgång under fjärde kvartalet 2022 i ett kraftigt förstärkt resultat för den perioden. Nu ett år efter toppen har My Singing Monsters kommit ner på en lägre nivå, och är den främsta anledningen till den ogynnsamma jämförelsen mot föregående år.

Kundanskaffningsbolaget Catena Media redovisar ett justerat ebitda-resultat om 1,5 miljoner euro för det fjärde kvartalet 2023 (11,8), en minskning med 88 procent.

Den justerade ebitda-marginalen blev 10 procent (48). Intäkterna uppgick till 14,5 miljoner kronor (24,5). Försäljningstillväxten var -41 procent. Bolagets verksamhet i Nordamerika minskade med 43 procent till 12,3 miljoner euro (21,5).

Under kvartalet gjordes en nedskrivning på 34 miljoner euro (0,3) relaterade till Catena Medias europeiska verksamhet. Nedskrivningen gjordes efter slutförandet av bolagets strategiska översyn.

Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Hårvårds- och skönhetsbolaget Lyko redovisar ett rörelseresultat på 21,7 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2023 (29,5). Rörelsemarginalen uppgick till 2,3 procent (3,8).

Nettoomsättningen blev 947 miljoner kronor (764). Försäljningstillväxten var 24 procent.

Periodens resultat blev 18,0 miljoner kronor (17,2)

Detaljhandelsföretaget Kjell & Company redovisar ett rörelseresultat på 22,1 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2023 (52,5). Justerad ebita uppgick till 28,4 miljoner kronor (57,1) och den justerade ebita-marginalen blev 3,7 procent (7,5).

Bruttomarginalen uppgick till 39,8 procent (40,7).

Nettoomsättningen uppgick till 762 miljoner kronor (762). Jämförbar tillväxt uppgick till -0,4 procent (-10,6).

Ingen utdelning föreslås för helåret 2023.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -