BofA: Riskaptiten stiger hos förvaltarna

Marknad Fondförvaltarna ser allt ljusare på den globala tillväxten och en stigande riskaptit har gjort att man nu flyttar kapital till Europa och tillväxtmarknader. Om AI är en bubbla eller inte råder det delade meningar, visar BofA:s månatliga investerarenkät.

Oron för en global recession det närmaste året har successivt minskat under vintern och i februari gick optimisterna förbi pessimisterna i antal i den här frågan. I mars är fondförvaltarna ännu mer övertygade om att recessionen är osannolik och det har fått aptiten på att ta högre risk att stiga.

Andelen som svarar att de tar högre risk än normalt har klättrat till den högsta nivån sedan november 2021. Det visar den senaste förvaltarenkäten från Bank of America, som omfattar hundratals globala storinvesterare och som genomfördes den 8 till 14 mars.

Den högre riskviljan har satt igång en stor rotation i portföljerna hos många förvaltare. Två tydliga trender är att pengar flyttas från USA, konsumentbolag och teknikaktier och investeras i Euroområdet och på tillväxtmarknader (EM).

Även bankaktier och läkemedel, samt Japan, tillhör de positioner där de svarande har uppgett att de ökat sina positioner. Vad gäller Europa och tillväxtmarknader så är ökningen den största på många år i båda fallen.

Den offensiva inställningen till risk till trots så har kassorna inte minskat i mars utan tvärtom krupit upp något. Ökningen är dock marginell. I genomsnitt uppgick kassan till 4,4 procent av det förvaltade kapitalet, mot 4,2 procent i februari. Bofas tumregel är att nivåer över 5 procent kan ses som en köpsignal för aktier medan nivåer under 4 procent utgör en säljsignal.

Vad gäller den kanske mest omtalade frågan just nu, huruvida Artificiell Intelligens är en bubbla på börsen eller inte, famlar investerarna i blindo. Ungefär lika många tror att AI-aktier är en bubbla som inte tror det. Bara 15 procent tillstår att de inte vet.

Om det råder osäkerhet kring AI så är förtroendet stabilare för de globala företagsvinsterna. Efter nästan två år med befarade vinstminskningar så tror nu en liten övervikt på stigande vinster det kommande året.

Hoppet om vinstökningar har gått hand i hand med den tidigare nämnda optimismen kring en utebliven recession men också med en minskad oro för att bolagen är överbelånade.

Molnfri är dock aldrig investerarhimlen och varje månad listar Bofa vad placerarna ser som de största ”svansriskerna”, det vill säga händelser som inte nödvändigtvis har så hög sannolikhet men som kan göra mycket skada om de inträffar.

Precis som i februari ligger ”högre inflation” i topp och avståndet till tvåan ”geopolitik” har utökats. Längre ned i listan finns risker som hårdlandning, amerikanska valet och systempåverkande kredithändelser.

Inom ramen för systempåverkande kredithändelser ser investerarna den amerikanska kommersiella fastighetsmarknaden som det största hotet. Samma hot toppade denna lista i februari men går man tillbaka till januari så var både privatkrediter i USA och den kinesiska fastighetsmarknaden mer skrämmande.

Vad gäller den mest populära handelstrenden, ”most crowded trade”, ser det ut som vanligt i mars. Det är med bred marginal att vara lång teknikjättarna ”Magnificent 7” och så har det sett ut i ett år nu.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -