Rapportfloden: Blandade resultat

Q1 HMS Networks, Ericsson, TF Bank och Braincool har publicerat sina kvartalssiffror.

HMS Networks, som levererar kommunikationssystem, redovisar ett rörelseresultat på 130 miljoner kronor (211) för det första kvartalet 2024.

Rörelsemarginalen blev 21,1 procent (27,4). Resultatet efter skatt var 107 miljoner kronor (172). Resultatet per aktie uppgick till 2:30 kronor (3:70).

Nettoomsättningen uppgick till 616 miljoner kronor (773). Orderingången var 473 miljoner kronor (682).

Telekombolaget Ericssons justerade ebita-resultat blev 5,1 miljarder kronor för det första kvartalet 2024.

Genomsnittet av 16 analytikers prognoser, som Infront sammanställt inför rapporten, låg på ett justerat ebita på 2,7 miljarder kronor.

I det justerade ebita-resultatet ingår en engångsintäkt på 1,9 miljarder kronor från en uppgörelse gällande en kommersiell tvist, skriver Ericsson.

Den justerade ebita-marginalen uppgick till 9,6 procent, mot snittestimatet om 5 procent, och den justerade bruttomarginalen var 42,7 procent. Analytikernas snittestimat var en bruttomarginal på 40,0 procent.

Justerat ebit-resultat blev 4,3 miljarder kronor, mot väntade 1,8 miljarder kronor och rapporterade rörelseresultat, inklusive engångsposter, blev 4,1 miljarder kronor, mot snittestimatet 1,2 miljarder kronor.

Försäljningen uppgick till 53,3 miljarder kronor för perioden. Här låg snittestimatet enligt Infront på 54,7 miljarder kronor.

Ericssons justerade bruttomarginal, exklusive omstruktureringskostnader, uppgick till 42,7 procent under det första kvartalet 2024, en ökning jämfört med 39,8 procent motsvarande period föregående år.

Det var även en ökning jämfört med fjärde kvartalet 2023, då bruttomarginalen var 41,1 procent.

Enligt Infronts sammanställning av 15 analytikerprognoser låg snittestimatet på en justerad bruttomarginal på 40,0 procent för det första kvartalet.

För affärsområdet Networks uppgick den justerade bruttomarginalen till 44,3 procent första kvartalet (40,6).

Ericssons tidigare lämnade prognos var att Networks justerade bruttomarginal skulle bli 39-41 procent under första kvartalet.

Analytikernas snittförväntningar låg på en justerad bruttomarginal för Networks på 40,6 procent, enligt Infront.

Ericsson räknar med att bruttomarginalen inom segmentet Networks, exklusive omstruktureringskostnader, kommer att ligga inom intervallet 42-44 procent under det andra kvartalet.

Analytikernas snittförväntningar var inför rapporten att Networks justerade bruttomarginal för det andra kvartalet skulle uppgå till 41,1 procent, enligt Infront.

Under det första kvartalet uppgick Networks justerade bruttomarginal till 44,3 procent, enligt rapporten.

"Under andra halvåret bör vår marginal gynnas av förbättrad affärsmix. Vi fortsätter också att vara starkt fokuserade på att leverera starkare kassaflöde baserat på vår verksamhetsdisciplin", skriver Ericssons vd Börje Ekholm i rapporten.

Ericsson förväntar sig en fortsatt krympande RAN-marknad, "åtminstone fram till slutet av innevarande år". Detta då bolagets kunder fortsätter att vara försiktiga med investeringar och att investeringstakten i Indien fortsätter att återgå till normala nivåer.

Det skriver Ericssons vd Börje Ekholm i rapportens vd-ord för det första kvartalet.

Vidare skriver Börje Ekholm att Dell'Oro uppskattar att den globala marknaden för radioaccessnät (RAN) minskar med 4 procent under 2024, i linje med föregående kvartal, men något som kan "visa sig vara optimistiskt", enligt Ericsson-vd:n.

I rapporten framgår det vidare att Dell'Oro uppskattar att marknaden för radioaccessnät (RAN) förväntas växa med 10 till 20 procent i Nordamerika (17), medan Europa minskar med 0 till -5 procent (-2) och Kina minskar med -5 till -10 procent (-7).

Nischbanken TF Bank redovisar ett rörelseresultat om 148 miljoner kronor för det första kvartalet 2024 (118). De totala intäkterna uppgick till 561 miljoner kronor (444).

Nischbankens låneportfölj ökade med 21 procent under kvartalet till 18,8 miljarder kronor. Kreditförlusterna blev 188 miljoner kronor (140).

Nettoresultatet blev 116 miljoner kronor (92,8). Resultatet per aktie uppgick till 5:04 kronor (4:10).

Braincool, som utvecklar produkter för medicinsk kylning av hjärnan, tidigarelade rapporten för det första kvartalet 2024 och publicerade den redan på måndagskvällen.

Intäkterna steg till 8,6 miljoner kronor (2,7) med ett förbättrat, men alltjämt negativt, rörelseresultat, som uppgick till -11,4 miljoner kronor (-15,5).

Framöver skriver bolagets nye vd Jon Berg, som var med vid grundandet av Braincool, att högre marginaler förväntas, drivet av högre produktion och lägre kostnader.

Kassaflödet för perioden var -19,0 miljoner kronor (-25,2) och kvar i kassan fanns 5,9 miljoner kronor.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -