Duopolbolag framtida AI-vinnare

Aktiekommentar Det finns flera vinnare på den snabba AI-utvecklingen som pågår. Placera har tittat närmare på två mjukvarubolag som har ettablerat en duopolställning och dominerar mjukvaruområdet elektronisk designautomation (EDA) med både TSMC och Nvidia som kunder.

Nvidia är för närvarande det bolag man kanske först tänker på som den stora AI-vinnaren. Nvidia är förvisso en stor aktör inom AI, men för att utveckla morgondagens halvledare behöver de tillförlitliga designverktyg som minimerar fel och effektiviserar processen.

Designverktygen eller mjukvaran som effektiviserar, minimerar designfel och påskyndar processen för utvecklingen är i princip en duopolmarknad som består av två stora amerikanska mjukvaruaktörer.

Cadence och Synopsys har en närmast monopolliknande ställning inom EDA-mjukvaruområdet, som är kritisk och i stark tillväxt. Deras mjukvaror är nästan oumbärliga för halvledardesign och det är intressant att notera den begränsade konkurrensen mellan dem.

Deras produkter kompletterar varandra väl och används ofta tillsammans av kunder. Det visar de nyligen ingångna samarbetsavtalen med TSMC, för att hjälpa till med utvecklingen av nästa generations 2nm-teknologi, visar på deras viktiga roll och deras strategiska position inom branschen.

Cadence Design Systems

Cadence Design Systems är ett amerikanskt teknikföretag med huvudkontor i San Jose, Kalifornien. Företaget grundades 1988 och erbjuder programvara, hårdvara och tjänster för elektronisk designautomatisering (EDA), med fokus på områden som integrerade kretsar och tryckta kretskort. De är en ledande aktör i branschen och har en betydande global närvaro med starkt fokus på forskning och utveckling. Cadence samarbetar också med andra teknikföretag för att driva innovation inom sektorn.

Bolagets ledning har omfattande erfarenhet inom branschen och driver företagets strategiska inriktning och tillväxtinitiativ. VD:n Anirudh Devgan tog över ledarskapet för några år sedan efter Lip-Bu Tan, som var VD i 14 år. Anirudh Devgan har innehaft flera höga positioner på Cadence sedan 2012 och kom till företaget från ett konkurrerande designbolag som senare köptes upp av Synopsys.

Synopsys 

Synopsys är global leverantör av mjukvara för elektronisk designautomation (EDA) samt halvledar-IP, vilket står för intellektuell egendom. Bolaget grundades 1986, och dess medgrundare Aart de Geus har sedan dess innehaft ordförandeposten efter att ha tjänstgjort som VD under många år.

Företagets mjukvaruverktyg täcker olika faser av designprocessen, inklusive logiksyntes, funktionsverifiering, fysisk implementering och avslut. Utöver mjukvara erbjuder Synopsys också halvledar-IP, vilket innefattar fördefinierade och verifierade block av funktionalitet som kan integreras i anpassade IC-designer. Denna IP-portfölj omfattar en mängd olika tillämpningar, såsom processor-kärnor, minnesgränssnitt, anslutnings-IP och analog IP.

Produkter och tjänster

Cadence och Synopsys växer i symbios, i takt med den ökande efterfrågan på mer avancerade halvledare. Deras breda kundbas sträcker sig över halvledarbolag, systemtillverkare och designhus utan egen tillverkning över hela världen.

Genom att erbjuda mjukvara som kan snabbt simulera miljontals designalternativ hjälper de till att spara tid och minska behovet av många ingenjörer per design. Detta accelererar designprocessen avsevärt och möjliggör skapandet av avancerade halvledare.

Både Synopsys och Cadence fokuserar huvudsakligen på att sälja mjukvara för att designa och validera integrerade kretskortsprodukter. Detta utgör den största delen av deras verksamhet, med 55 procent för Synopsys och över 85 procent för Cadence.

Varje elektronisk halvledare, oavsett om det är för en bärbar dator, mobiltelefon, smart högtalare eller bilkontrollsystem, genomgår samma process.

Först måste den designas och valideras från en logisk synvinkel. Sedan måste den logiska designen omvandlas till en fysisk layout och valideras mot tillverknings-, elektriska, material- och andra regler. Det är också viktigt att ta hänsyn till faktorer som tillverkningsenhet, chipstorlek, drift i måltemperatur och spänningsfall.

Det andra affärsområdet för både Synopsys och Cadence är försäljningen av förskapade block av intellektuell egendom, även kallad IP-egendom, som kan användas i en kunds halvledardesign.

Till exempel, om en kund behöver designa en produkt med ett röststyrt användargränssnitt, kan de köpa en färdig analog-till-digital (ADC) block från Synopsys eller Cadence istället för att designa och utveckla sina egna röstigenkännings- och synteschips.

Denna IP-egendom gör det möjligt för kunder att snabbt integrera komplexa funktioner i sina halvledardesigner utan att behöva bygga dem från grunden.

Eftersom Cadence och Synopsys dominerar branschen, motsvarar tillväxtutsikterna för branschen i stort i stort sett tillväxtutsikterna för båda företagen.

Värdering och tillväxt

Synopsys har växt försäljningen något snabbare än Cadence de senaste åren, 15 procent per år mot 12 procent per år. Båda företagen rapporterar 85 procent återkommande intäkter, vilket indikerar en stabil verksamhet.

Synopsys har varit mer förvärvande än Cadence, senast genom ett bud på Ansys. Detta har resulterat i betydligt mer goodwill-tillgångar för Synopsys jämfört med Cadence. Trots detta har Cadence en högre avkastning på totalt kapital på 26 procent jämfört med 17,6 procent för Synopsys. Medan Synopsys har vuxit lite snabbare genom förvärv har Cadence varit mer effektiv i sin tillväxtstrategi.

Inget av bolagen är billiga när det gäller P/E-värderingar. Synopsys har en P/E-värdering på 56 för årets vinstprognoser och 49 för nästa års prognoser, med en historisk genomsnittlig P/E på 53 under de senaste 5 åren.

Å andra sidan har Cadence en ännu högre P/E-värdering, med 68 för årets vinstprognoser och 56 för nästa års prognoser. Dess historiska genomsnittliga P/E-tal de senaste fem åren är 56.

Förutom relativt hög värdering för bolagen så finns det politiska risker. Båda bolagen har drabbats av handelskriget mellan USA och Kina.

I  augusti 2022 beordrades båda företagen att sluta tillhandahålla tjänster till kinesiska företag som utvecklar AI- och högpresterande datorchips. Försäljningen till Kinesiska företag är mindre än 15 procent av de totala intäkterna för både Cadence och Synopsys och majoriteten av dessa gäller inte högpresterande design.

Dessutom gynnas både Cadence och Synopsys av den ökade expansionen av halvledartillverkning i USA, som sker i en snabb takt. Allt fler stora molntjänstbolagskunder till Nvidia som Microsoft, Alphabet och Amazon har uttryckt  intresse för att börja designa egna halvledare, det skapar ytterligare potential för ökad efterfrågan på EDA-mjukvara och IP-egendom.

Både Candence och Synopsys har starka vallgravar i form av bytekostnader, varumärkesbyggande och det är svåra att hitta konkurrenter som kan matcha deras unika tillgångar av fullständiga EDA-flöden från början till slut.

Placera tycker båda bolagen genom sin unika duopolposition kan höra hemma i en långsiktigt portfölj.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på finansmarknaden?

Följ mig gärna på X

Följ Placera på Facebook , LinkedInXYouTube och Soundcloud

Mer från förstasidan

Mest läst

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -