Fed lär hålla sig vid sidlinjen

Makrokommentar Det svängde rejält på finansmarknaden efter den amerikanska centralbankens penningpolitiska besked. En inledande eufori fick ge vika för realiteten att det blir svårt för Federal Reserve att sänka räntan utan mer gynnsamma inflations- och arbetsmarknadssiffror framöver.

Att en räntehöjning förefaller osannolik fick initialt börser att reagera med viss eufori. Men huvudbudskapet från Federal Reserve att det ser ut att dröja med en första räntesänkning fick dock marknadsaktörerna att nyktra till en bit in på onsdagskvällen. Så kan nog marknadsreaktionerna efter onsdagens amerikanska penningpolitiska besked enklast summeras.

Som väntat lät den amerikanska centralbanken räntan ligga still i spannet 5,25 till 5,50 procent i samband med onsdagskvällens räntebesked. Också som väntat bestämde banken att dra ner på takten när det gäller att krympa den massiva obligationsportfölj som byggdes upp under krisåren. I grova drag sänker man obligationsförsäljningarna från runt 80 miljarder till 40 miljarder dollar per månad (25 miljarder statsobligationer och 15 miljarder bostadsobligationer). Det senare sannolikt det stora skälet till att de amerikanska marknadsräntorna trots allt sjunkit något sedan Fed-beskedet. Den amerikanska tioårsräntan handlas nu kring 4,62 procent, så det rör sig ändå inte om någon dramatisk ränterörelse.

 I sitt pressmeddelande noterar Fed att det under inledningen av 2024 är ”brist på ytterligare framsteg” mot räntekommitténs (FOMC) mål på 2 procents inflation. FOMC räknar inte heller med att sänka räntan förrän den har större förtroende för att inflationen rör sig mot målet. Det ska nog tolkas som att budskapet att räntan kommer att hållas ”higher-for-longer ligger fast.

 

På den efterföljande presskonferensen upprepade Fed-chefen Jerome Powell att räntan kommer att behöva hållas på en restriktiv nivå så länge som banken inte ser att inflationen åter börjar röra sig nedåt och/eller att den starka arbetsmarknaden visar mer tydliga tecken på att svalna av. Powell vidhöll ändå att det sannolikt är lämpligt att sänka räntan vid något tillfälle i år samtidigt såg han en eventuell räntehöjning som osannolik. Det var nog dessa besked som fick finansmarknaden att reagera såpass positivt tidigt under onsdagskvällen. En glädje som grumlades i takt med att kvällen rullade på.

Ett annat budskap från Powell var att de ekonomiska utsikterna är osäkra och att Federal Reserves framtida räntebeslut i hög grad beror på inkommande data. Ett budskap som vi känner igen från ECB som hamrat in detta rätt länge nu. Powell vidhöll dock att dagens räntenivå var tillräcklig restriktivt för att Fed skulle nå sina mål.  

Så framöver får man räkna med fortsatt stor känslighet på finansmarknaden för hur makrosiffrorna rullas ut.

Ska vi försöka ranka betydelsen av olika makrosiffror så kommer förstås inflationsdata högst upp på den listan. En nedgång i månadsutvecklingen från dagens 0,3 procent till 0,2 procent skull sannolikt bidra till bättre börshumör.

Nummer två på de listan är arbetsmarknaden med nästan samma tyngd som inflationen. Så nu skiftar fokus mot fredagens amerikanska arbetsmarknadssiffror för april. Mycket talar dock för att de siffrorna kommer att visa på fortsatt hyggligt stark utveckling och det krävs nog några månader med svaga siffror innan Federal Reserve åter törs börja tala mer tydligt om räntesänkningar igen. En mindre uppgång av arbetslösheten vore nog välkommet ur bankens perspektiv.

Den mer generella ekonomiska utvecklingen spelar förstås också roll men här är strömmen av data massiv – och brukar dessutom spreta åt lite olika håll – så det krävs nog några månader med lite skakigare data innan man törs dra några större slutsatser kring den ekonomiska utvecklingen.

Av marknadsreaktionerna att döma så har räntemarknaden skruvat ner sina förväntningar på kommande räntesänkningar och räknar numera med bara en räntesänkning i år (fullt inprisad) och att den mest sannolika tidpunkten för detta är i september. Sen väntar slutspurten i det amerikanska presidentvalet, och dess följdeffekter, och vår huvudgissning är att Federal Reserve håller sig vid sidlinjen om det inte blir alltför stökigt.

Mer från förstasidan

Mest läst

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -