Riksbanksbesked och valdebatt i fokus

Makroveckan Torsdagens räntebesked från Riksbanken är förstås veckans svenska höjdpunkt, trots att banken väntas vila på hanen. På det internationella planet ser man kanske mer fram mot fredagens debatt mellan Biden och Trump samt amerikanska inflationssiffror.

Trots en lite svag avslutning var det mest upp på världens börser under förra veckan. Den svenska börsen steg med 0,7 procent under vår kortvecka. Stoxx600 var upp 0,8 procent och S&P500 med 0,6 procent. Den senare var, som vanligt i dessa dagar, uppe på nya rekordnivåer under veckan.

Även på räntemarknaden var det något upp och den amerikanska tioårsräntan handlas nu kring 4,25 procent. Noterbart, och kanske lite oroväckande inför sommarledigheterna, är att oljepriset fortsatt stiga och nu handlas till strax över 84 dollar per fat (brent).

Schweizisk sänkning, men Norge avvaktar

Det var flera centralbanksbesked under förra veckan och det som sticker ut är en räntesänkning i Schweiz och att den brittiska centralbanken flaggade rätt tydligt för en räntesänkning i augusti. Däremot tycks Norges bank ligga långt ifrån en första räntesänkning.

Den här veckan lär mycket av det svenska, och delvis det internationella, fokuset hamna på torsdagens penningpolitiska besked från Riksbanken. Analytikerkåren är närmast samstämmiga med att det inte blir någon ny räntesänkning.

Riksbanken lär vänta till augusti

Inte heller vi på Placera tror att detta kommer att ske men fortsätter att med en dåres envishet hävda att det inte finns några betydande argument mot en räntesänkning. Framför allt inte som Riksbankens egna inflations- och ränteprognoser troligen kommer att peka rejält ner. Det enda argumentet är väl egentligen att riksbanksdirektionen tydligt flaggat för att en junisänkning inte är aktuellt och inte vill överraska marknaden. Vi vill dock hävda att det är ett betydligt mindre allvarligt problem för marknaden med överraskningar när det handlar om sänkningar än när det rör sig om höjningar.

För svenskt vidkommande ser vi också fram mot den konjunkturbarometer som Konjunkturinstitutet släpper samma dag. Framför allt mot bakgrund av att det kommit en del tveksamma, globala konjunktursignaler under senare tid. Bland annat var de preliminära inköpschefsindexen för juni, som publicerades i fredags, åt det lite svagare hållet.

Mycket av marknadens fokus lär dock riktas mot fredagen.

Första valdebatten kan orsaka stök

Under natten mot fredag hålls den första valdebatten mellan Biden och Trump. Mycket lär handla om hur väl president Biden klarar sig och vilken nivå som Trump kommer att hålla. Det borde ändå inte påverka finansmarknaden i någon större utsträckning men händer något överraskande kan det nog skaka till.

Mer marknadsdrivande torde eftermiddagens amerikanska inflationssiffror bli. Då publiceras PCE-deflatorn för maj. Federal Reserves föredragna inflationsmått och det som FOMC-ledamöterna gör sina prognoser på. Kärn-PCE väntas visa på en fortsatt sjunkande trend och det kan förstås lyfta marknadshumöret. Det ska samtidigt konstateras att det fortfarande lär vara en bit ner till inflationsmålet på 2 procent.  

Sen är siktet förstås också inställt på söndagens första omgång i det franska parlamentsvalet. Att finansmarknaden ser fram mot resultatet med viss bävan syns bland annat på att ränteskillnaden mellan franska och tyska statsobligationer är uppe på den högsta nivån sedan 2017.

Måndag

Tyska IFO-index väntas ha legat still mellan maj och juni. Lite varning dock eftersom de preliminära, tyska inköpschefsindexen för både industri- och tjänstesektor sjönk något i junimätningen.

Tisdag

Kanadensiska inflationstakten väntas ha dämpats ytterligare i maj och öppnar därmed upp för framtida räntesänkningar. Hushållshumöret i USA väntas ha sjunkit något i majmätningen. I så fall ett litet varningstecken eftersom det är en del som gått emot hushållen under senare tid.

Onsdag

Hushållshumöret i Tyskland väntas ha förbättrats något i juni. Däremot finns det en påtaglig risk för att humöret hos de franska hushållen dämpas till följd av den politiska turbulensen och lite svagare konjunktursignaler.

Torsdag

Fullt fokus på Riksbankens penningpolitiska besked. Analytikerna och räntemarknaden väntar sig ingen räntesänkning, men vi har fått se överraskningar förr. Den schweiziska centralbanken sänkte räntan i förra veckan, vilket på marginalen kan påverka riksbanksdirektionen. Huvudspåret är ändå att Riksbanken ligger still men tydligt signalerar räntesänkningar efter sommaren. En högintressant konjunkturbarometer från Konjunkturinstitutet riskerar dessvärre att hamna lite i skymundan.

Fredag

Natten mot fredag hålls den första valdebatten mellan Biden och Trump (trots att ingen av dem ännu är nominerade). Stort fokus på hur Biden klarar sig. Vi väntar oss svag detaljhandel och försiktig hushållsutlåning när SCB publiceras majsiffrorna. Marknadens fokus lär riktas mot den amerikanska PCE-deflatorn (prisdeflatorn för privat konsumtion) som är Federal Reserves föredragna inflationsmått och det som FOMC-ledamöterna gör sina prognoser på. Ett överraskande lågt utfall skulle kunna ge börsvecka en lyckligt slut.      

Makroveckan i urval

Måndag

10.00 Tyskland IFO-index juni 89,3 (89,3)

Tisdag

14.30 Kanada inflation maj årstakt 2,6% (2,7%)

15.00 USA FHFA bostadspriser april m/m i.u (0,1%)

16.00 USA hushållens konfidensindikator juni 100,0 (102,0)

Onsdag

03.30 Australien inflation maj årstakt 3,8% (3,6%)

08.00 Sverige producentprisindex maj årstakt i.u (0,9%)

08.00 Tyskland hushållens konfidensindikator juni -19,0 (-20,9)

08.45 Frankrike hushållens konfidensindikator juni i.u (90,0)

16.00 USA försäljning nya bostäder maj m/m 2,5% (-4,7%)

Torsdag

09.00 Sverige barometerindikatorn juni i.u (94,0)

09.00 Sverige industrins konfidensindikator juni i.u (98,5)

09.00 Sverige hushållens konfidensindikator juni i.u (91,3)

09.30 Sverige Riksbanken räntebesked 3,75% (3,75%)

11.00 EMU barometerindikatorn juni i.u (96,0)

14.30 USA BNP 1:a kvartalet uppräknad årstakt 1,5% (1,3%)

14.30 USA orderingång varaktiga varor maj m/m 0,0% (0,6%)

14.30 USA nyanmälda arbetslösa veckodata i.u (238k)

Fredag

03.00 USA debatt Joe Biden och Donald Trump

08.00 Sverige detaljhandel maj m/m i.u (0,3%)

08.00 Norge detaljhandel maj m/m i.u (-0,3%)

08.00 Tyskland detaljhandel maj m/m -0,6% (-1,2%)

08.00 Sverige hushållsutlåning maj årstakt i.u (0,6%)

10.00 EMU inflationsförväntningar juni 1 års sikt i.u (2,9%)

14.30 USA inflation PCE-deflatorn maj årstakt 2,6% (2,7%)

14.30 USA inflation kärn-PCE maj årstakt 2,6% (2,8%)

Söndag

Första omgången i det franska parlamentsvalet

Siffror inom parentes anger föregående utfall

 

i.u = ingen uppgift

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -