Sök på Placera

Stort intresse för engcons produkter i Las Vegas

Engcon: Den 14–18 mars genomfördes årets största branschmässa, Conexpo 2023 i Las Vegas, USA. Svenska tiltrotatortillverkaren engcon var på plats för att marknadsföra tiltrotatorn och dess fördelar för den nordamerikanska marknaden. Martin Engström, Product Manager på engcon, beskriver intresset för engcons ...

Publicerad: 2023-03-20 15:00 av MFN

Great interest in engcon's products in Las Vegas

Engcon: On March 14–18, the largest trade fair of the year, Conexpo 2023, was held in Las Vegas, USA. Swedish tiltrotator manufacturer engcon was on site to market the tiltrotator and its benefits for the North American market. Martin Engström, Product Manager at engcon, describes the interest in engcon's p ...

Publicerad: 2023-03-20 15:00 av MFN

Invitation - presentation of Sandvik’s report of the fourth quarter 2020

Sandvik: Sandvik will publish its fourth quarter results on Thursday, 21 January 2021 at approximately 08.00 CET. A combined webcast and conference call for investors, analysts and financial media will be held at 10.00 CET. The report will be presented in a webcast and conference call by Stefan Widing, Presi ...

Publicerad: 2020-12-17 13:00 av Cision

Inbjudan - presentation av Sandviks rapport för fjärde kvartalet 2020

Sandvik: Sandvik publicerar sin rapport för fjärde kvartalet torsdagen den 21 januari 2021, cirka kl. 08.00. En kombinerad webcast och telefonkonferens för investerare, analytiker och finansiell media kommer att hållas kl.10.00. Rapporten presenteras i en webcast och telefonkonferens av Stefan Widing, VD och ...

Publicerad: 2020-12-17 13:00 av Cision

Fokus på skiftet mot tillväxt på Sandviks kapitalmarknadsdag

Sandvik: Idag på Sandviks virtuella kapitalmarknadsdag presenterar Stefan Widing, Sandviks VD och koncernchef samt Tomas Eliasson, ekonomi- och finanschef för Sandvik, en uppdatering om bolagets utveckling samt huvudsakliga fokusområden i Sandviks skifte mot tillväxt. Den övergripande strategin och de finans ...

Publicerad: 2020-11-03 09:00 av Cision

Sandvik’s Capital Markets Day to focus on the shift to growth

Sandvik: Today, at Sandvik’s virtual Capital Markets Day, Stefan Widing, President and CEO of Sandvik and Tomas Eliasson, Executive Vice President and CFO of Sandvik, will provide an update on the company’s performance and present the key strategic focus areas of Sandvik’s shift to growth. The overall strate ...

Publicerad: 2020-11-03 09:00 av Cision

Inbjudan – Sandviks kapitalmarknadsdag 3 november 2020

Sandvik: Sandvik har nöjet att bjuda in investerare, finansanalytiker och finansiell media till en virtuell kapitalmarknadsdag den 3 november med start kl. 13.00. Kapitalmarknadsdagen fokuserar på Sandviks strategi och skifte mot tillväxt. Presentationer kommer hållas av Stefan Widing, koncernchef och VD och ...

Publicerad: 2020-10-23 13:00 av Cision

Invitation – Sandvik Capital Markets Day 3 November 2020

Sandvik: Sandvik has the pleasure to invite investors, analysts and financial media to its virtual Capital Markets Day on 3 November 2020, starting at 13.00 CET. The Capital Markets Day will focus on Sandvik’s strategy and shift to growth. Presentations will be held by Stefan Widing, President and CEO and To ...

Publicerad: 2020-10-23 13:00 av Cision

Sandvik avser förvärva mjukvarubolaget CGTech

Sandvik: Sandvik har tecknat avtal om att förvärva det amerikanska bolaget CGTech, en ledande leverantör av mjukvara för simulering, verifiering och optimering av numerisk kontrollkod (NC/CNC). Produkterbjudandet innefattar VERICUT®, en mjukvara för maskinsimulering och optimering, som är CAM-oberoende, ober ...

Publicerad: 2020-10-19 18:00 av Cision

Sandvik to acquire software company CGTech

Sandvik: Sandvik has signed an agreement to acquire US based CGTech, a global market leader in software for numerical control (NC/CNC) simulation, verification and optimization. The product offering includes VERICUT®, a machining simulation and optimization software which is CAM, machine tool manufacturer an ...

Publicerad: 2020-10-19 18:00 av Cision

Sandvik fortsätter mot notering av Sandvik Materials Technology

Sandvik: Sandviks styrelse har idag beslutat att Sandvik, efter slutförandet av den interna separationen av Sandvik Materials Technology (SMT), ska fortsätta med förberedelserna av en utdelning av SMT till Sandviks aktieägare samt en notering av bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Styrelsens avsikt är att f ...

Publicerad: 2020-10-16 11:30 av Cision

Sandvik establishes new business area – Sandvik Rock Processing Solutions

Sandvik: Sandvik has decided to establish a new business area, Sandvik Rock Processing Solutions (SRP), as of 1 January 2021. The new business area will consist of the current Crushing and Screening division, which today is part of the Sandvik Mining and Rock Technology business area. The reason for this str ...

Publicerad: 2020-10-16 11:30 av Cision

Sandvik proceeds towards separate listing of Sandvik Materials Technology

Sandvik: Sandvik Board of Directors has today decided that following the completion of the internal separation of Sandvik Materials Technology (SMT), Sandvik will proceed with the preparation to distribute SMT to Sandvik’s shareholders and list the company’s shares on the Nasdaq Stockholm Exchange. The Board ...

Publicerad: 2020-10-16 11:30 av Cision

Sandvik bildar nytt affärsområde – Sandvik Rock Processing Solutions

Sandvik: Sandvik har beslutat att bilda ett nytt affärsområde, Sandvik Rock Processing Solutions (SRP), med start 1 januari 2021. Det nya affärsområdet kommer att utgöras av den befintliga divisionen Crushing and Screening, som idag är en del av affärsområdet Sandvik Mining and Rock Technology. Anledningen t ...

Publicerad: 2020-10-16 11:30 av Cision

Sandvik avyttrar sin verksamhet inom mineralprospektering

Sandvik: Sandvik har tecknat avtal om att avyttra sin verksamhet inom mineralprospektering till Drillman, ett dotterbolag till M Group-koncernen, vilket är 100% ägt och verksamt i Australien. Drillman tillhandahåller utrustning och tekniskt underhåll till sektorer som geoteknik, mineralprospektering, horison ...

Publicerad: 2020-10-09 12:00 av Cision

Sandvik to divest its Exploration business

Sandvik: Sandvik has signed an agreement to divest its Exploration business to Drillman, a subsidiary of the M Group of companies, which is 100% owned and operated in Australia. Drillman provide equipment and technical support to the Geotechnical, Mineral Exploration, Horizontal, Directional and Upstream Gas ...

Publicerad: 2020-10-09 12:00 av Cision

Sandvik slutför förvärvet av Allied Construction

Sandvik: Sandvik har slutfört det tidigare aviserade förvärvet av Allied Construction Products LLC (Allied), en amerikansk distributör av hydrauliska hammare till anläggnings- och gruvindustrin samt tillverkare av markvibratorer och monteringsfästen. År 2019 hade företaget intäkter om cirka 29 miljoner USD m ...

Publicerad: 2020-10-02 08:00 av Cision

Sandvik completes the acquisition of Allied Construction

Sandvik: Sandvik has completed the previously announced acquisition of Allied Construction Products LLC (Allied), a US distributor of hydraulic hammers to the construction and mining industries and manufacturer of compactor plates and mounting brackets. In 2019 the company generated revenues of approximatel ...

Publicerad: 2020-10-02 08:00 av Cision

Industrisamarbetet SUM förstärker med Sandvik som ny partner

Sandvik: För att utveckla framtidens digitaliserade, autonoma och koldioxidfria gruva inledde LKAB 2018 ett samarbete med andra globalt ledande svenska företag i SUM, Sustainable Underground Mining. Arbetet har gjort tydliga framsteg och nu går även gruv- och industrikoncernen Sandvik in som ny partner för a ...

Publicerad: 2020-09-29 14:00 av Cision

Invitation - presentation of Sandvik’s report of the third quarter 2020

Sandvik: Sandvik will publish its third quarter results on Friday, 16 October 2020 at approximately 11.30 CEST. A combined webcast and conference call for investors, analysts and financial media will be held at 13.00 CEST. The report will be presented in a webcast and conference call by Stefan Widing, Presid ...

Publicerad: 2020-09-28 13:00 av Cision

Inbjudan - presentation av Sandviks rapport för tredje kvartalet 2020

Sandvik: Sandvik publicerar sin rapport för tredje kvartalet fredagen den 16 oktober 2020, cirka kl. 11.30. En kombinerad webcast och telefonkonferens för investerare, analytiker och finansiell media kommer att hållas kl.13.00. Rapporten presenteras i en webcast och telefonkonferens av Stefan Widing, VD och ...

Publicerad: 2020-09-28 13:00 av Cision

Nadine Crauwels ny medlem i Sandviks koncernledning

Sandvik: Sandvik har utsett Nadine Crauwels till ny medlem i koncernledningen från den 1 oktober 2020. Nadine Crauwels är sedan 2017 chef för Sandvik Coromant och hon har tidigare haft ett flertal olika chefspositioner inom Sandvik Coromant sedan 2000. Hon är från Belgien och har en civilingenjörsexamen i ma ...

Publicerad: 2020-07-15 17:45 av Cision

Nadine Crauwels new member of the Sandvik Group Executive Management

Sandvik: Sandvik has appointed Nadine Crauwels as new member of the Sandvik Group Executive Management as of 1 October 2020. Nadine Crauwels is since 2017 the President of Sandvik Coromant and she has prior to that had several different management positions within Sandvik Coromant since 2000. She is Belgian ...

Publicerad: 2020-07-15 17:45 av Cision

Sandvik completes divestment of minority holding in Xiamen Golden Egret Special Alloy Co., Ltd. (Gesac)

Sandvik: Sandvik Machining Solutions has completed the previously announced divestment of its 10% minority ownership in Gesac, a Chinese joint venture originally formed in 2005. The minority was divested to Xiamen Tungsten Co., Ltd., the majority owner of Gesac. Purchase price corresponds to approximately SE ...

Publicerad: 2020-07-15 13:00 av Cision

Sandvik slutför avyttring av minoritetsägande i Xiamen Golden Egret Special Alloy Co., Ltd. (Gesac)

Sandvik: Sandvik Machining Solutions har slutfört den tidigare aviserade avyttringen av minoritetsägandet om 10% i Gesac, ett kinesiskt joint venture som ursprungligen bildades 2005. Minoritetsposten har avyttrats till Xiamen Tungsten Co., Ltd., som är majoritetsägare i Gesac. Köpeskillingen motsvarar cirka ...

Publicerad: 2020-07-15 13:00 av Cision

Sandvik Capital Markets Day in November 2020 to be held as a virtual event

Sandvik: Sandvik invites institutional investors, financial analysts and financial media to a virtual Capital Markets Day on 3 November. Presentations will be held by Stefan Widing, President and CEO and Tomas Eliasson, CFO as well as by business area management. The event will give participants an update on ...

Publicerad: 2020-07-13 13:00 av Cision

Sandviks kapitalmarknadsdag i november 2020 arrangeras virtuellt

Sandvik: Sandvik bjuder in institutionella investerare, finansanalytiker och finansiell media till en virtuell kapitalmarknadsdag den 3 november. Presentationer kommer att hållas av Stefan Widing, koncernchef och VD, Tomas Eliasson, ekonomi- och finanschef samt av affärsområdeschefer. Kapitalmarknadsdagen ge ...

Publicerad: 2020-07-13 13:00 av Cision

Sandvik acquires Allied Construction

Sandvik: Sandvik Mining and Rock Technology has signed an agreement to acquire Allied Construction Products LLC (Allied), a US distributor of hydraulic hammers to the construction and mining industries and manufacturer of compactor plates and mounting brackets. The acquisition of Allied establishes an enhan ...

Publicerad: 2020-07-09 14:00 av Cision

Sandvik förvärvar Allied Construction

Sandvik: Sandvik Mining and Rock Technology har tecknat avtal om att förvärva Allied Construction Products LLC (Allied). Allied är en amerikansk distributör av hydrauliska hammare till anläggnings- och gruvindustrin och en tillverkare av markvibratorer och monteringsfästen. Förvärvet av Allied etablerar en f ...

Publicerad: 2020-07-09 14:00 av Cision

Sandvik provides an update on cost measures and savings

Sandvik: As previously communicated Sandvik has initiated measures across the group to mitigate effects from the Covid-19-pandemic, with actions supporting savings both short-term and long-term. Today, Sandvik provides an update on the current status of the cost measures and savings. Temporary short-term act ...

Publicerad: 2020-06-29 12:00 av Cision

Visa fler resultat