Sandvik
Fokus på skiftet mot tillväxt på Sandviks kapitalmarknadsdag (Cision)

2020-11-03 09:00

Idag på Sandviks virtuella kapitalmarknadsdag presenterar Stefan Widing, Sandviks VD och koncernchef samt Tomas Eliasson, ekonomi- och finanschef för Sandvik, en uppdatering om bolagets utveckling samt huvudsakliga fokusområden i Sandviks skifte mot tillväxt. Den övergripande strategin och de finansiella målen kvarstår och fokus framöver blir att tillvarata möjligheter för att driva tillväxt.

– De senaste åren har vi fokuserat på stablilitet före tillväxt, samt att stärka vår förmåga att snabbt anpassa oss till förändrade marknadsvillkor, vilket resulterat i ett starkt bolag med en bra grund. Jag är nöjd med att kunna meddela att vi nu skiftar över mot tillväxt, och att vi med vår nya organisationsstruktur kan ta till vara på de intressanta möjligheterna som finns framför oss, säger Stefan Widing, VD och koncernchef för Sandvik.

Sandviks finansiella mål om ≥5% tillväxt över en cykel, organiskt och genom förvärv, kvarstår. Sandviks affärsområdeschefer kommer under kapitalmarknadsdagen att presentera de huvudsakliga fokusområderna för tillväxtambitionerna i sina respektive verksamheter. Sandvik Manufacturing and Machining Solutions, Sandvik Rock Processing Solutions samt Sandvik Mining and Rock Solutions strävar efter att växa minst två gånger snabbare än sina respektive marknaders uppskattade tillväxt. Utöver detta är Sandvik Manufacturing and Machining Solutions mål att öka sin försäljning från närliggande och digitala lösningar med fem gånger från 2019 till 2025.

I oktober annonserade Sandvik etableringen av ett nytt affärsområde, Sandvik Rock Processing Solutions, bestående av den nuvarande divisionen Crushing and Screening, som träder i kraft 1 januari 2021. Fullständig proforma-historik för det nya affärsområdet, samt för det kvarvarande Sandvik Mining and Rock Solutions kommer att finnas tillgängligt under det första kvartalet 2021 och en summering kommer att visas under kapitalmarknadsdagen.

 

Helår 2019

Intäkter
(Mkr)
Justerad rörelsemarginal* Avkastning på sysselsatt kapital
Sandvik Mining and Rock Solutions 36 921 22,6% 35,5%
Sandvik Rock Processing Solutions 7 411 15,9% 25%

 *Justerat för jämförelsestörande poster
 

Kontaktinformation för konferenssamtal, med start kl. 13.00:

SE: +46 8 566 426 95

UK: +44 333 300 9262

US: +1 833 526 8396

Ingen föranmälan krävs. Besök home.sandvik/investerare för mer information.

Inspelade presentationer med tillhörande material kommer att finnas tillgängliga på Sandviks hemsida senast den 4 november.

 

Stockholm 3 november 2020

Sandvik AB

För ytterligare information kontakta Emelie Alm, Investor Relations Officer, tel: 079 060 8717 eller Martin Blomgren, Presschef, tel: 070 577 0549.


Sandvik - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -