Kvix
Kvix minskar omsättning och rörelseresultat (Finwire)

2024-02-23 10:22

Träningsplattformsbolaget Kvix redovisar minskande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten ökade.

Omsättningen sjönk 16,7 procent till 0,5 miljoner kronor (0,6).

Rörelseresultatet blev -9,3 miljoner kronor (-3,6).

Resultatet före skatt var -9,0 miljoner kronor (-3,6).

Resultatet efter skatt blev -18,0 miljoner kronor (-3,6).

"Styrelsen har samtidigt utvärderat tillgångar och skulder för att säkerställa en rättvisande och korrekt redovisning av företagets ekonomiska ställning och beslutat att skriva ner de immateriella anläggningstillgångarna om 6 565 tusen kronor. Detta påverkar årets resultat efter skatt negativt med 6 565 tusen kronor", skriver bolaget.

I det första kvartalet har styrelsen bestämt sig för att skriva ner den sedan tidigare tillgångsförda uppskjutna skattefordran på 8,9 miljoner, som hänförs till skattemässiga underskott under tidigare år. Bolaget uppger att nedskrivningen inte nödvändigtvis innebär att företaget inte förväntar sig framtida vinster.

"Bolagets huvudägare har i och med detta också beslutat att efterskänka fordran om 11 800 tusen kronor som ett ovillkorat aktieägartillskott till bolaget, i och med detta återläggs upplupna räntan", heter det i rapporten.

Resultat per aktie uppgick till -2,01 kronor (-0,42).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -1,5 miljoner kronor (-2,7).

Likvida medel uppgick till 0,2 miljoner kronor (1,6).

Totalt antal unika streamers uppgick till 31 stycken vid utgången av kvartalet (34 föregående kvartal). Premiummedlemmar låg på 1 390 stycken mot 1 290 föregående kvartal.

Totalt antal sändningar under kvartalet uppgick till 690 jämfört med 680 under föregående kvartal och 1 100 under samma period i fjol.

Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 0 kronor (0).

Bolagets vd Patrik Knutsson uppger att man inte kommer att nå målen.

"I det avslutande kvartalet för 2023 fokuserade vi intensivt på att optimera vår digitala marknadsföring med målet att minska kostnaderna för kundförvärv. Trots omfattande ansträngningar har det blivit tydligt att i de nuvarande marknadsförhållandena, tillsammans med konsumenternas ökade försiktighet, så kommer vi inte att nå våra mål", skriver han.

Styrelsen har även beslutat att bolaget ska genomgå en större omstrukturering på grund av rådande utmaningar.

"Förklaringen till nedskrivningarna av det immateriella värdet och den sedan tidigare tillgångsförda uppskjutna skattefordran är att styrelsen bedömer att det ger en mer rättvisande ekonomisk bild", skriver han.

Kvix, Mkr Q4-2023 Q4-2022 Förändring
Nettoomsättning 0,5 0,6 -16,7%
Rörelseresultat -9,3 -3,6
Resultat före skatt -9,0 -3,6
Nettoresultat -18,0 -3,6
Resultat per aktie, kronor -2,01 -0,42
Kassaflöde från löpande verksamhet -1,5 -2,7
Likvida medel 0,2 1,6 -87,5%

Nils Lolk
Nyhetsbyrån Finwireredaktion@finwire.org
© Copyright

Kvix - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -