SYSTEMATISK KAPITALFÖRVALTNING
SYSTEMATISKA FONDER STÄNGER FONDEN RISK-REWARD FÖR INSÄTTNINGAR! (NGNews)

2008-02-08 13:48
Skälet till att Risk-Reward stängs för insättningar är det kraftiga inflödet av kapital. I januari nästan fyrdubblades fondens kapital, då fonden erhöll närmare 60 MSEK i insättningar. Det innebär att fonden per den siste januari hade drygt 70 MSEK i fondkapital.

I fondens informationsbroschyr anges att vi har för avsikt stänga fonden för insättningar när fondkapitalet överstiger 50 MSEK. Det beror på att vi bedömer att förutsättningar för att ge andelsägarna god avkastning är bättre med en relativt liten fond. . Fondsparare kan redan idag placera sitt kapital i den nystartade fonden Systematiska Covered Call och den sedan flera år etablerade fonden AMDT hedge.

Den nya fonden Systematiska Covered Call placerar i stora nordiska aktier. Fonden agerar endast i aktier som det är möjligt att utfärda standardiserade köpoptioner på. Fonden har vid varje tillfälle en betydande spridning över flera olika aktier. När och på vilken nivå optioner utfärdas mot innehavda aktier styrs av ett systematiskt regelverk.

Systematiska Covered Calls utveckling är oberoende av utvecklingen för fonden AMDT hedge, vilken är okorrelerade eller lågt korrelerade med aktiemarknaden. Därmed kompletterar fonderna Systematiska Covered Call och AMDT hedge varandra väl. Fondbolaget Systematiska Fonder JPA AB är ett helägt dotterbolag till Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ), noterat på NGM MTF.

Frågor besvaras av Systematiska Fonders VD Christer Andersson 0735-11 30 05. Frågor apropå moderbolaget Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB besvaras av VD Arild Russ 0771-422000.

Mer information om Systematiska Fonder JPA AB och Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ) finns på www.systematiska.se och www.systematiska.com.

Malmö den 8 februari 2008 Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ)

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -